RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 19. veebruar 2014

Eerik-Niiles Krossi abikaasa süüdistab eestlasi homohirmus

Eestlaste suhtumine homosuhetesse on nagu
õudne okas muidu toreda rahva südames!

Niisuguse seisukohaga esines 8. veebruaril Eesti Päevalehes avaldatud artiklis "Ole gei ja ole õnnelik" Eerik-Niiles Krossi (kolmas) abikaasa Mary Kross.

Lisaks eelnevale süüdistab Kross oma kulunud klišeedest koosnevas artiklis eestlasi ka tagurlikus hirmus, sildistab neid, kes peavad homoseksuaalset kalduvust haiglaseks, vihkamise õhutajaiks ja demokraatia õõnestajaiks ning esitab üleskutse anda homosuhetele homopartnerluse seadustamise teel ühiskondlik heakskiit.

Seejuures ei ole see kunstnikunime Mary Jordan kasutav ameeriklanna mingi isiklike huvideta kõrvaltvaataja – vastupidi, ta peab end biseksuaaliks ja on väljendanud seisukohta , et ideaalmaailmas oleks kõik inimesed avatud seksuaalsuhetele mõlemast soost partneritega.
Sarnase sisuga artikleid on Eesti ajakirjanduses avaldatud teisigi, ent Krossi pamflett väärib lähemat tähelepanu, kuna sellest nähtuvad olulised tendentsid Eesti poliitilis-ideoloogilisel maastikul. Ennekõike on artikkel oluline, kuna Mary Krossi poolt EPL-s väljendatud seisukohad on ka Eerik-Niiles Krossi seisukohad , mida viimane tõenäoliselt ei julge nii avalikult ja otsekoheselt väljendada, peljates kõlbelisi väärtusi austavate erakonnakaaslaste ja ka erakonna toetajate õigustatud pahameelt.

Kuid mis eriti oluline: kuivõrd Kross, kes iseloomustab end moraaliküsimustes pigem liberaali kui konservatiivina, on samm-sammult tõusmas IRL-i etteotsa, võivad tema vaated hakata üha rohkem mõjutama ka siiani homoradikaalide nõudmised tagasi tõrjunud IRL-i positsioone.

Juba sügisestel kohalike omavalitsuste valimistel seadis IRL kunagi Eesti luureteenistuse juhina töötanud Krossi üles oma kandidaadina Tallinna linnapea kohale – ja samal päeval, kui avaldati Jordani ülalviidatud artikkel, valiti ta IRL-i suurkogul erakonna aseesimeheks.

Pidades silmas, et homopartnerluse seadustamist pooldavad ka IRL-i teine aseesimees, Riigikogu spiiker Ene Ergma , Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja haridusminister Jaak Aaviksoo , ei ole sugugi välistatud, et end konservatiivsena määratlevas Isamaa ja Res Publica Liidus on hiilivalt pead tõstmas homopropagandale alistuv põhimõttelage suhtumine.

Sellist tõlgendust toetab ka asjaolu, et IRL-i juhtkonnast ei ole juba ammu ükski inimene öelnud selgelt välja, et perekonda kui ühiskonna alusinstitutsiooni ei tohi mingil juhul homoradikaalide survele alistudes seadustega ümber kirjutada.

Aga mida selle teadmisega peale hakata?
Ennekõike on oluline, et me teadvustaksime, millised poliitikud toetavad pereväärtusi ja millised mitte. Seda teades on meil ka lihtsam otsustada, millisel viisil neisse poliitikutesse suhtuda – keda usaldada ühiskonna kõlbeliste alusväärtuste kaitsjana ja keda mitte.

Just selle pärast oleme otsustanud hoolitseda selle eest, et teave homoradikaalide püüdlusi toetavate poliitikute kohta jõuaks nii paljude inimesteni kui võimalik ja et see pälviks nende ühemõttelise hukkamõistu.

Mida enam meie mõjujõud kasvab, seda enam saame niiviisi saata poliitikuile ühemõttelise sõnumi, et kui nad ei kaitse perekonna ja abielu institutsioone ning ühiskonna kõlbelisi alusväärtusi, siis mobiliseerib nende vastu kümneid tuhandeid inimesi, jättes nad (või ka nende parteid) valijate toetusest ilma.

Poliitikud, kelle karjäär sõltub neile antavate häälte arvust, on sellistes asjades äärmiselt tundlikud. Seetõttu on meie ühtsuses suur jõud, mida võime hästi ära kasutada, suunates poliitikuid selle poole, et nad pigem kaitseksid ühiskonna kõlbelisi aluseid kui aitaksid kaasa nende õõnestamisele.

Ma usun, et koos Teiega võime niiviisi päris palju ära teha, et juhtida Eesti ühiskonna tulevikku suurema hüvelisuse poole.

Ja päris kindlasti ei tohiks ükski pereväärtusi hindav ja oluliseks pidav inimene toetada Eerik-Niiles Krossi poliitilist karjääri, sest tema näol ei ole tegemist inimesega, kes kannaks oma südames traditsioonilisi väärtusi – nende väärtuste austamisest ja kaitsmisest rääkimata.

Siiralt tervitades,


Varro VooglaidSAPTK juhataja


PS! SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ei ole seotud ühegi poliitilise parteiga ega tööta ühegi erakonna heaks ega vastu. Küll aga püüame me seista selle eest selle eest, et poliitikud ükskõik millisest parteist austaksid ühiskonna kõlbelisi aluseid. Seetõttu on ka minu kiri kantud mitte soovist tõmmata IRL-ile negatiivset tähelepanu, vaid püüdlusest hoida ära kõlbeliselt laostunud vaadete mõjuvõimu kasv eesti poliitilisel maastikul.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP