RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 17. september 2014

SAPTK andis Riigikogule üle kooseluseaduse eelnõu põhiseadusliku analüüsi

SAPTK - 16.09.2014

Reedel, 12. septembril andis SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks Riigikogu Õiguskomisjonile üle Advokaadibüroo Aivar Pilv poolt koostatud õigusuliku analüüsi, mis keskendub ennekõike kooseluseaduse eelnõu vastavusele Eesti Vabariigi põhiseadusele.

Eesti ühe kõige autoriteetsema advokaadibüroo koostatud ning büroo partnerite Aivar Pilve, Jaak Siimu ja Ilmar-Erik Aavakivi poolt allkirjastatud analüüsist nähtub, et põhiseaduse ettevalmistamisel ja vastuvõtmisel peeti perekonna all silmas just mehe ja naise vahelist liitu, mis on olemuslikult viljakas ning sellisena tõesti käsitletav rahva püsimise ja kasvamise alusena. Muu hulgas tähendab see, et põhiseadus kohustab riiki kaitsma mehest ja naisest moodustuva perekonna ideaali.

Teiselt poolt ilmneb analüüsist, et vastupidiselt põhiseaduse mõttele tunnustataks kooseluseaduse vastuvõtmisega riigi tasandil samasooliste isikute kooselu perekonnana ja seadustataks nende kooselu registreerimise korral olemuslikult abielusarnase (ehkki formaaljuriidiliselt mõnevõrra erineva) institutsioonina.

Kolmandaks jõuab analüüs järeldusele, et kooseluseaduse vastuvõtmise ja seeläbi perekonna tähenduse õigusliku ümberkirjutamise kooskõla põhiseadusega (ja selles sätestatud demokraatia põhimõtetega) oleks parimal juhul kaheldav, kuna selleks ei ole ükski partei küsinud rahvalt mandaati ning sellist sammu ei toeta ka ühegi partei valijate enamus. Nagu analüüsis selgitatud, oleks sellises olukorras mõistlik panna küsimus rahvahääletusele ning lähtuda otsuste langetamisel rahva tahtest.

Neljanda olulise järledusena võib tuua välja tõdemuse, et kooseluseaduse vastuvõtmisel oleks ilmselgelt tõsised järelmid kolmandate isikute fundamentaalsetele õigustele ja vabadustele, mh sõnavabadusele, ettevõtlusvabadusele, usuvabadusele, südametunnistuse vabadusele, haridus- ja teadusvabadusele ning ka laste kasvatamise ning neile maailmavaateliselt sobiva hariduse valimise vabadusele.
Varro Vooglaid selgitas ka kevadel avaldatud videokommentaaris, et Eesti Vabariigi põhiseadus kohustab riigivõimu esindajaid kaitsma perekonna ideaali ideoloogiliselt motiveeritud ümberkirjutamise püüdluste eest.

SPATK juhatuse esimees Varro Vooglaid ütles kommentaariks, et õigusliku analüüsi taustal võib vaid imeks panna, kuivõrd kergekäeliselt on seadusandja suhtunud kooseluseaduse läbisurumisel vajadusse süveneda õigusloome protesessis põhiseaduse mõttesse ning meie kultuuriliste traditsioonide ja väärtuste tähendusse ja tähtsusse.

"Antud olukord heidab tõsiseid kahtlusi mitte üksi kooseluseaduse algatajate kultuurilisele tunnetusele, vaid ka nende juriidilisele pädevusele ja selle kaudu ka kooseluseaduse eelnõu õiguslikule kvaliteedile," selgitas Vooglaid.

"Igal juhul on advokaadibüroo analüüsist nagu ka Notarite Koja poolt esitatud kriitikast selgelt näha, et kooseluseaduse eelnõu kätkeb äärmiselt tõsiseid juriidilisi probleeme, mis on täiesti reaalsed ega ole hajutatavad üleolevate viidetega probleemidele osundajate väidetavale äärmuslusele, vaenulikkusele, vihkamisele, sallimatusele, venemeelsususele või muule sellisele."

Riigikogu Õiguskomisjon jätkab sel nädalal ühiskonnas väga suuri pingeid tekitanud kooseluseaduse eelnõu menetlemist, eesmärgiga see 2014. aasta jooksul vastu võtta, hoolimata tõsiasjast, et kooseluseaduse läbisurumist ei toeta TNS Emori uuringu tulemuste kohaselt mitte ühegi partei valijate enamus.


TNS Emori poolt läbiviidud uuringu tulemused näitavad, et kooseluseaduse läbisurumist ei toeta ühegi erakonna valijate enamus.
 

1 kommentaari:

Unknown 27. oktoober 2014, kell 09:33  

Olen Mavis Calos, esindaja Aiicco kindlustus plc, anname välja laenu individuaalsed erinevused usalduse ja au. anname laenu intressimääraga 2%. kui olete huvitatud võtke meiega ühendust selle ettevõtte e-post: (maviscalos_laen_laenamine@outlook.com) nüüd jätkata oma laenu üleminekudokumendi ok. kui teil on vaja laenu, et luua ettevõtte või kooli te olete väga teretulnud Aiicco kindlustus plc. Võite meiega ühendust võtta ka selle e-post: (amaah.credit.offer@gmail.com). saame üle kanda summa, mida taotletakse enne nädalas.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP