RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 23. september 2014

Tartu Hoiu-laenuühistus hoiustamine on õige teguTartu Hoiu-laenuühistu, nagu nimigi ütleb, peamine tegevusala on hoiused ja laenud. Ühelt poolt panevad hoiustajad oma raha Tartu Hoiu-laenuühistusse ja teiselt poolt on olemas laenuvajadusega liikmed, kes pöörduvad laenuhuviga Tartu Hoiu-laenuühistusse. Tartu Hoiu-laenuühistu on siin raha ja informatsiooni vahendaja ning riskide maandaja.

 

Hoiustajate rahade eest hoolitseme hästi, laenuprojekte hindame personaalselt

Kuna Tartu Hoiu-laenuühistu laenab hoiustajate raha välja, peame garanteerima, et hoiustajate raha on kindlalt tagatud. Seetõttu on laenude väljastamise eeltingimuseks, et laenutagatis on kahekordselt suurem kui laenatav summa.  Tähendab – kui liige soovib laenata 1000 eurot, siis laenutagatiseks seatavad varad peavad olema väärt vähemalt 2000 eurot. Nii on alati tagatud laenude tagasimaksmine.
Lisaks kasutame hoiustajate raha ainult laenuprojektide finantseerimiseks ning neile tehakse laenukomitees iga taotleja puhul eraldi krediidianalüüs. Sellega on ühelt poolt tagatud iga laenuvõtja puhul põhjalik kontroll, kuid samas ka personaalne lähenemine, mis aitab leida võimalikku parimat lahendust. Kuna nõustame laenuvõtjat, siis vahel võib tekkida olukord, kus laenusumma võib muutuda, kuna mõnda investeeringut ei olegi mõttekas teha või teistpidi – võib just ilmneda, et mõni oluline investeering on algsest projektist välja jäänud. Nii on ka laenajal kindlam võtta laenu just Tartu Hoiu-laenuühistust.

 

Hoiustajate raha on 100% tagatud

Kuna hoiustajate rahaga ei mängita börsil, kus on suur tõenäosus raha kaotada, vaid kasutatakse ainult kodumaiste laenude finantseerimiseks, siis on hoiustajate raha alati tagatud käega katsutava varaga. Lisaks on Tartu Hoiu-laenuühistus moodustatud sisemine reservkassa, mille suurus on vähemalt 15% hoiuste kogumahust. Reservfondi moodustab 55% ulatuses kullatagatis ja 45% ulatuses välisvaluutatagatis (CHF, AUD, CAD, NOK). Reservfondi suurust korrigeerime üks kord kuus, vastavalt sellele, kui palju oleme kaasanud hoiuseid.
Seega, vaadates kuidas Tartu Hoiu-laenuühistu hoiused on tagatud, siis just nii nad ongi: 85% ulatuses Tartu Hoiu-laenuühistu laenavate liikmete varadega ja 15% ulatuses kulla ning välisvaluutaga. Kuna aga laenamisel nõuame alati suuremaid tagatisi, kui laenusumma, siis on hoiustajate raha tegelikult tagatud rohkem kui 100%.

 

Tartu Hoiu-laenuühistus on võimalik valida erinevate hoiustamisvõimaluste vahel

Tähtajalisel hoiusel on võimalik teenida kõrget intressitulu, mis üldjuhul makstakse välja üks kord aastas. Samas säilib liikmel alati võimalus raha ennetähtaegselt tagasi saada. Sellisel juhul tuleb arvestada võimalusega, et kaotatakse intressitulu.
Tähtajalise hoiuse intressimäär on Tartu Hoiu-laenuühistus 7% aastas. Tähtajalise hoiuse periood on üks aasta, kuid on võimalik kokku leppida hoiuse automaatses pikenemises. Tartu Hoiu-laenuühistu garanteerib sellisel juhul hoiulepingu sõlmimisel kehtinud intressimäära ka lepingu pikenemisel.
Samuti on võimalik teostada hoiuperioodil täiendavaid sissemakseid ja koguda suuremate investeeringute või ka suurema intressi teenimise eesmärgil raha hoiusele. Sissemaksete tegemisel hoiuse tähtaeg ei pikene, vaid toimub intressiarvestuses muutus vastavalt sisse makstud summale.  Uuelt summalt hakkab intress jooksma sissemaksmise kuupäevast alates.
Sofi hoiusele raha paigutades saab liige teadlikult osa võtta sotsiaalsest finantseerimisest. Tegemist on sihtotstarbelise hoiusega, mis annab liikmele võimaluse teenida kõrget intressi ja saada sealjuures igakuiseid intressimakseid. See sobib just hoiustajale, kes soovib kasutada intresse igapäevasteks kulutusteks.
Sofi hoiuse aastaseks intressimääraks on 6%. Sofi hoiuse periood lepitakse kokku lepingu sõlmimisel. Tartu Hoiu-laenuühistu pakub läbi Sofi hoiuse oma liikmetele võimalust osta automüüjatelt üle liisingulepinguid.  Hoiustaja ei pea siin hakkama sõidukeid ja krediidiriski hindama. Tartu Hoiu-laenuühistu teeb krediidikontrolli ära, valib välja usaldusväärsed sõidukid ning korraldab nende kindlustamise.
Kuna Sofi hoius on sihtotstarbeline hoius, siis on sellel ka piirangud. Nimelt ei võeta Sofi hoiuseid vastu piiramatult. Sofi hoiuse mahu kohta on võimalik saada Tartu Hoiu-laenuühistu kontoritest või kodulehelt www.yhistupank.ee.
Kullahoiusel saab liige hoiustada kulda prooviga 999,9. Kullahoius on kindel viis oma raha hoida, kuna liikme sissemakstud hoius säilitatakse 100% ulatuses füüsilises kullas. Vastavalt kullahinna muutusele muutub ka kullahoiuse väärtus väljendatuna eurodes. Kui kullahind on hoiustamisperioodil kasvanud, kujuneb sellest hoiustaja jaoks sarnaselt tavalise hoiuse intressile kasvikutulu. Intressid makstakse välja eurodes otse liikme kontole. Intress jaotatakse proportsioonis 25% Tartu Hoiu-laenuühistule ja 75% hoiustajale.  Kuna liige ei pea kasviku teenimiseks füüsiliselt kulda maha müüma, ei kaota liige ostu- ja müügihinna erinevusest tulenevaid vahesid.  See tähendab, et liige saab jätkata tulu teenimist ilma kulda müümata.
Kullahoius on võimalik avada sertifitseeritud investeerimiskulla sissemaksmisel või eurodes.  Sissemakseid saab kullahoiusele teha jooksvalt pärast lepingu sõlmimist üldjuhul eurodes (ostes kullahoiusele kehtiva hinnaga kulda juurde) või kokkuleppel hoiu-laenuühistuga otse füüsilises kullas. Kullahoiuse periood on üldjuhul üks aasta, kuid on võimalus ka teha kokkuleppeid lühemale perioodile.

 

Kuidas avada hoiust Tartu Hoiu-laenuühistus?

Hoiustamiseks Tartu Hoiu-laenuühistus tuleb olla Tartu Hoiu-laenuühistu liige. Kui isik pole hetkel veel Tartu Hoiu-laenuühistu liige, ei tasu muretseda, sest liikmeks astumine on lihtne. Ühistu liikmele avame avalduse alusel hoiukonto ja sõlmime hoiuselepingu. Hoiulepinguid on võimalik sõlmida meie kontorites või internetis. Hoiusega seotud dokumendid on leitavad meie koduleheküljel www.yhistupank.ee.

 

Oma hoiusega toetate kodumaist majandust

Tuues raha Tartu Hoiu-laenuühistusse, võib hoiustaja kindel olla, et tema raha on kindlates kätes ning et ta annab oma panuse Eesti ühistegevusse. Ühistusse paigutatud raha jääb ringlema Eesti majandusse ega liigu riigist väljapoole. Seega – toetades ühistut, toetate kodumaa majandust ja seeläbi ka iseennast.

Märt Riiner
Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse liige

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP