RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 22. september 2014

Volikogu avaldus: Valitsuse plaanitud massiimmigratsioon Eestisse ohustab meie rahvuslikku püsimist

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Volikogu avaldus
Viljandi, 21.09.2014


Eesti Konservatiivne Rahvaerakond juhib avalikkuse tähelepanu sellele, et valitsuses on siseministeeriumi ja kultuuriministeeriumi eestvedamisel käivitatud massiivne immigratsioonipump isikutele väljastpoolt Euroopat. Kõlavat nime kandev „kohanemisprogramm“ näeb ette juba järgmise viie aasta jooksul 40 000 kuni 50 000 uusimmigrandi saabumist Eestisse väljastpoolt Euroopat. Siseminister Pevkuri poolt allkirjastatud programm toob Eesti jaoks kaasa samas mahus immigratsioonilaine nagu 1980ndatel, kuid seekord on migrandid pärit eelkõige Põhja-Aafrikast ja Lähis-Idast.

Konservatiivne Rahvaerakond peab taolises mahus immigratsiooni selgeks ohuks eesti rahva kestmisele ja peremeheõigusele omal kodumaal. Oleme sel aastal konkreetselt pöördunud ametiasutuste poole sooviga saada kinnitust, et riik ei plaani massilist pagulaste või uusimmigrantide majutamist Eestisse. Taolisi plaane on alati eitatud nii poliitikute kui ametnike tasandil. On skandaalne ja põhimõtteliselt ebademokraatlik, kui Eesti valitsus asub Eesti etnilist olukorda radikaalselt muutma salaja, ilma avalikkuselt selleks nõusolekut saamata.

Konservatiivne Rahvaerakond peab oma eesmärgiks suurendada eestlaste arvukust ja osakaalu Eestis ning leiab, et riiklik migratsioonipoliitika, samuti perepoliitika, peab teenima just seda eesmärki. Niisugune kohustus on tegelikult põhiseadusega pandud kõigile Eesti erakondadele ja kodanikele. Valitsuse salaplaan asustada järgneva viie aasta jooksul Eestisse Pärnu linna jagu inimesi meile täiesti võõra kultuuritaustaga piirkondadest on selgeks ohuks Eesti inimeste turvalisusele, majanduslikule heaolule ning meie rahvuskultuuri elujõule. Lihtsalt väljendudes muudab see eestlased teise järgu inimesteks oma põlisel kodumaal. Saame seda väita täie kindlusega Lääne-Euroopa viimaste aastakümnete migratsiooniprotsesside tulemusi hinnates.

Konservatiivne Rahvaerakond nõuab, et valitsus selgitaks avalikkusele põhjalikult juba vastu võetud ning hetkel plaanis olevaid kavasid seoses niinimetatud kolmandatest riikidest pärit immigrantide Eestisse lubamise ja siia majutamisega. Muu hulgas on Eesti maksumaksjal õigus teada, mis summadega ja mil moel kavatsetakse kümneid tuhandeid võõrpäritolu isikuid Eestis üleval pidada.

Konservatiivne Rahvaerakond rõhutab, et Eesti on Euroopas üks kõrgemaid välispäritolu rahvastiku osakaaluga riike. Arvestades madalat iivet, suurt väljarännet ja suurt hulka juba praegu siin olevaid mitte-eestlasi on meie rahvuslikule püsimajäämisele ülimalt ohtlik lubada riiki suures koguses uusimmigrante.

Allikad valitsuse immigratsiooniprogrammi kohta:
http://www.meis.ee/kohanemisprogramm
https://www.siseministeerium.ee/kohanemisprogramm-aitab-uussisserandajatel-eestisse-sisse-elada/
http://uudised.err.ee/v/eesti/6739253a-a257-4891-b794-a69eb5f1d2fc

Allikas: http://www.ekre.ee/volikogu-avaldus-valitsuse-plaanitud-massiimmigratsioon-eestisse-ohustab-meie-rahvuslikku-pusimist/

6 kommentaari:

Anonüümne 22. september 2014, kell 13:01  

SIIS ON, KELLEGA EESTI NAISTEL LITUTADA... Juba nüüdki tatsavad ringi tõmmud"eestlased", rootsi aktsendiga ja nimedega maarahva järglased, ei kumbagisse kogukonda sulandunud eesti-vene perede lapsed. Supp on kirju.OMAL AJAL TÕID EESTI POISID VENE ARMEES OLLES MINIATEKS ka igasugust rahvast -venelasi, kasahhe jne. Või siis meie pertelsonid.levandid... no mis eestlusest siin saab juttu olla? Kiku suurvõidud pole ju ka ainult eestlaste omad-sama võivad väita venelased.

Anonüümne 22. september 2014, kell 13:05  

vabandust, pertelsoni päritolu on siiski teadmata, kuid sportlaste hulgas on "kokteil" vägagi levinud

Anonüümne 22. september 2014, kell 13:58  

ehk hoopis hiina,india,pakistani,korea,jaapani,filippiinide,israeli,türgi,kesk aasia,kaukaasia,khazaria,roma jt päritoluga "uuseestlased" soovivad integreeruda ...nende oma riikide saatkonnad juhivad protsessi...ja ew nr.2. uus siiditee ja trans-asia railway. uus euraasia maailmakord. mongol-uighur-khazar impeeriumi inkarnatsioon.

Anonüümne 22. september 2014, kell 14:01  

selleks ongi vaja railbaltikut. otse ühendus hiina,india,israeli,türgi,emiraatide,iraani uue siidite piirkonnaga. palju toredaid uusasunikke tulemas vf, baltikumi, ukraina, valgevene, ida-euroopa aladele. ja ugrisoome-slaavlaste maavarade väljavedu otse hiina ja india suunas.

Anonüümne 22. september 2014, kell 14:31  

http://www.youtube.com/watch?v=bR-lVtyCtGE laos,vietnam,kualalumpur,singapuur kaasaarvatud

Anonüümne 25. september 2014, kell 10:56  

Võõrtööjõudu hakkab tulema eelkõige UKRAINAST Paet on juba ettevalmistused ära teinud ja esimesed on juba kohal!Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP