RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 18. november 2018

EESTI MEEL: Brüsseli vaksalis ehk Mis kompakt!

Me pühendume selles globaalpaktis väljendatud sihtide saavutamiseks üksteise toetamisele tihedama koostöö ja üleilmse partnerluse kaudu ja solidaarsuse vaimus…”

Globaalpakt turvalise ja korrapärase rände saavutamiseks, §39.

Võimuladviku nn peavoolu esindajad süüdistavad migratsioonipakti alatuid vastaseid, et nood pakti ümber tolmu keerutavat, üritades rabada valimiskünnist või päästes valla suisa teabesõda, kus relviks libauudis, pooltõsijutt jms.

On's nad ise häma patust priid? Miks kasutab see "tervem" osa ladvikust siis ometi nii veidrat eestindust lihtlabase pakti puhul, mida inglise keeles lühikujul nimetataks Global Compact for Migration = üleilmne rändepakt. Meil nimetab ladvik seda aga ränderaamistikuks.

Migratsioonibuumi harjal sündinud pakti vist kõige väljapaistvam kohalik vastane Urmas Reinsalu isegi nimetab seda nagu kompromissi-valmidust üles näidates ränderaamistiku leppeks.

Veelgi hullem nurieestinduse näide on termini kompakt import — niisugune tähejada ei tähista eesti keeles oletatava eraldi sõnana midagi ning pealegi… Tegu on mõnekümne-leheküljelise dokumendiga, mis on nii mõtte kui ka mahu poolest väga-väga kaugel kompaktsusest.

Kui mingit lepet või selle eelnõud nimetatakse raamistikuks, on midagi aga valesti. See on ilmselt toores või pelgas nagu luukere (pr carcasse = luustik, toes) ongi.

Ehk on erapooletu täpsuse poolest kõigist muist käibel olevaist paslikum Marrakechi rändelepe (seda on nt EV välisministeeriumi FB-s kõnealuse teema üle vesteldes kasutanud rändeleppe kriitik Vivian Goldschmidt, ent siinkirjutaja ei tea, kas tema oli ka esmakasutaja)

A. Sõna ‘raamistik' sünonüüme

raamistik = karkass, toes(tik), (kande)sõrestik, relp, sard; kandetoestik, tugiraamistik
raamistik alusplaat; voodiraamistik; armatuur, sarrus; luustik; (fam) kaadervärk; (ülek täh) lõim


B. Sõna ‘raamistik' tähendus EKSS-i järgi

1. raamide kogum. Nt akende raamistik. || sellest ümbritsetud, piiratud ala. Kasutusnäide: Üks aken oli katmata. Selle raamistikus istusid laua ümber joobnud mehed, õllepudelid ees. (A[leksander] Saarna) ▷ Liitsõnad: aknaraamistik.
2. tugiraamistik, kandesõrestik vms, karkass. Nt kasvulava, lehtla raamistik.
3. (piltl) piiristatud ala, selle ulatus, piirid. Nt: jutustuse raamistik. Kasutusnäide: Püütagu ainult vaikselt tööd teha oleva korra raamistikus. (H[ans] Kruus)
Võttes tähendusi kokku ja neile lähimat ühisnimetajat otsides tuleb pikemata nentida — üpris tehniline sõna, kui seda mitte just piltlikult kasutada. Rahvusvahelisse õigusse piltlikke võrdkujusid tarida on siiski liiast.

Sõnal ‘raamistik' puudub õiguslik ja heal juhul on poliitiline tähendusväli. Tollele nn raamistikule aga millegipärast ei tihata anda rahvusvahelisele poliitilisele või/ega õiguslikule kokkuleppele omast, tavapärasemat nimetust, olgu või…
• ülddeklaratsioon; või
• pakt (ld pactum kokkulepe) = (pol) poliitilise tähtsusega rahvusvaheline leping; või
• konventsioon (ld conventio) = (jur) sobimus, kokkulepe, eriti rahvusvaheline leping poliitiliste, majanduslike vm suhete korraldamiseks; või
acquis (pr < acquérir omandama) = (jur) õigustik, või
• lepe või leppimus või leping…

Miks!? Kahtluseuss kipub kallale. Iga uudsus äratab ju vähemasti tähelepanu. Ja sunnib vähegi mõistlikku inimest kui mitte üksi kukalt kratsima, kas või omaette seda asja kaaluma, siis küllap teistelt küsima või oma mõttekaaslasiga ühes vaagima:

milleks säherdune moeröögatus ja/
või mis siis nüüd äkki lahti on, et senised mallid ükski ei sobi enam?

Lühidalt, taas on rahvast kas piisavalt pikaldaseks lolliks või lootusetult vaimupuudeliseks loetud.

Lisaks… midagi muud. Nimelt järelemõtlemiseks üks vene lühimängufilm eesti aktsendiga venelaste juhukohtingust EU pealinnas (на русском)
 
VENELASE TULEVIKUNÄGEMUS EHK NÜRI VESTLUS BRÜSSELI VAKSALIS

Allikas: http://eestimeel.blogspot.com/2018/11/brusseli-vaksalis-ehk-mis-kompakt.html

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP