RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 20. november 2018

Mikseri välisministeerium tõlgib rändelepet teadlikult valesti

Ka Saksamaa on tõusnud ÜRO rändeleppe vastu.

Sven Mikseri juhitav välisministeerium jätkab hämamist rändeleppe ümber ja üheks relvaks on saanud ülipika inglisekeelse teksti valesti tõlkimine, sealhulgas ka oluliste sõnade puhul.

Alljärgnevalt edastavad Uued Uudised Tartu Ülikooli inglise keele erispetsialisti, teadlase Enn Veldi arvamuse ühe mõiste/sõna tõlke kohta ÜRO dokumendis. Tõlge on  tehtud välisministeeriumi poolt, ÜRO dokument on aadressil https://undocs.org/en/A/CONF.231/3.

Sõna ise on “compact” dokumendi pealkirjas “Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration”, välisministeeriumi ametlik dokument: https://vm.ee/sites/default/files/uro_randeraamistik.pdf.
“Compact – a formal agreement or contract between two or more parties (Oxford Dictionary of English, third edition, 2010). Tagasitõlke puhul “raamistik” ei ole “compact”. Paistab, et “rändelepet” on tajutud kui tabusõna, mis vajab tõlkes pehmendamist metafoori abil,” väidab Enn Veldi.
Välisministeeriumi tõlkes on “Globaalne Ränderaamistik.” Ministeerium on tahtlikult eksitanud üldsust, tõlkides mõiste “compact” kui “raamistikku”. “Compact” kõikide sõnastike järgi tähendab lepingut või kokkulepet.

Mitte ükski sõnastik ega tõlkemootor üheski keeles ei anna inglisekeelsele “compact” vastet “raamistik”.  Paul Saagpaki eesti-inglise sõnaraamat ütleb selgelt: “compact” on leping. Raamistik on “framework”. Ka tõlkemootorid ütlevad üheselt – nii hiina, araabia kui ka vene keeles tähendab “compact” lepingut (dogovor). Ka Google tõlgib “compact” kokkuleppena – seega “Ohutu, korrektse ja korralise rände globaalne kokkulepe”.

Veel tähelepanekuid. Lauri Vahtre on kirjutanud:  “”Non-legally binding” on tõlgitud kui “õiguslikult mittesiduv”. Kuid täpsem oleks “mitteõiguslikult siduv”, mis on ju hoopis teine asi. Kas seotut huvitab, kas ta on seotud õiguslikult või mitteõiguslikult? Seotus on seotus.”
Jurist Maido Paju: “Google annab sõna “kokkulepe” inglisekeelseks vasteks “agreement, arrangement, settlement, deal, convention, compact”. Ilmselt on selliseid “tõlkevigu” teisigi ja kogu see leppega seonduv on sotside ja Välisministeeriumi poolt üks suur vassimine, mida üritatakse rahvale pähe määrida.”

EKRE Riigikogu saadik Henn Põlluaas: “Sõna “commitment” on tõlgitud “pühendumisena”, kuigi selle täpne tähendus on hoopis kohustus, sidumine. Juriidilises terminoloogias selline sõna, nagu “pühendumine” puudub. Ainuõige ja korrektne tõlge on “kohustus”.”
EKRE nõuab  välisministeeriumilt  tõlke parandamist, valitsuselt aga minister Sven Mikseri tagandamist.

Allikas: https://uueduudised.ee/uudis/eesti/mikseri-valisministeerium-tolgib-randelepet-teadlikult-valesti/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP