RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 2. november 2018

MATTI ILVES: VEIDI JUUTIDE GETO´DEST

Ka mina olin langenud juutide propaganda ohvriks ja arvasin, getod on astatud riikide vailtsejate poolt seepärast, et eraldada juudid kristlastest. Juudid on langenud küll mitmessuguste tagakiusamimiste ohvriks ajaloos ainuüksi Euroopas ja seda alates Hispaaniast kuni Venemaani, kuid juudid peaksid  vaatama rohkem enda poole, kui süüdistama enda halvas kohtlemises teisi rahvaid.

Millegipärast saavad "väljavalitud" rahvas juudid kõkjal halvakspanu osalistels, võib-olla seepärast, et nad ise suhtuvad üleolevalt teistesse rahvustesse.
Näiteks kirjutab Otto Carius enda raamatus "Tiigrid poris": "Leedu rahvas tervitas meid kõikjal vaimustusega. Meis nähti vabastajaid. Olime üllatunud, kui avastasime saabudes pea kõikjal, et juutide poed on tühjaks tehtud ja purustatud. Arvasime, et see on võimalik ainult Saksamaal Kristallööl, ning mõistsime vihaselt hukka pööbli hävitustöö. Pidevalt edasi liikudes ei olnud meil aega selle üle mõtiskleda."

Juutide eraldamine getodesse ei ole mitmesuguste riikide valitsejate töö. Hästi on sellest kirjutanud Tiit Madisson raamatus: "Maailma uus kord". Toon sealt paar tsitaati:

"Geto - judaistide kindlus!
Tänapäeval on juutide endi kaasabil laialt levinud arusaamaks saanud, nagu oleksid getod loodud mittejuudi valitsejate poolt juutide eraldamiseks ja kontrolli all hoidmiseks. See on praku eksitav valearvamus.
Getod olid talmudistlikele juutidele loogiliseks vajaduseks, mis tuleneb juudiusulistele pühaks olevast õpetusest. Juudigetode ajalugu ultub juba Babüloonia ajajärku (VI sajand eKr), kui leviidid seadsid valitsejate nõusolekul juutidele sisse babüloonlastest eraldatud elupaiga linnas. Järgmine geto loodi pärslaste võmu all olevas Jeruusalemmas, kus müüriga piiratudalalt aeti ära kõik mittejuudid.
Euroopa linnades loodi heebrealaste varasemate Babüloni ja Jeruusalemma eeskujul. Getod olid vajalikud talmdistlikele rabidele, et nad suudaksid sel moel oma "karja" paremini valitseda, mitte "uskumatude" poolt rakendatav juutide kontrolli all hoidmise abinõu."

"Igasugused katseid getode ärakaotamiseks on juutide poolt vastu võetud vaenulikult. Kui duce Mussolini käsul hävitati 1930-ndate alguses Rooma geto müürid , nutsid "väljavalitud" seda taga kui "juudi elu kõige suurepärasemalt mälestusmärki".
Mussolini tegu nimetati heebrealaste poolt fašistlikuks tagakiusamiseks."

Juutide plaanidest teiste rahvastega lugege siit: http://rahvuslane.blogspot.com/2016/02/matti-ilves-coudenhove-kalergi-plaan.html

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP