RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 8. veebruar 2012

Kuperjanovi Seltsi avaldus

Saada sõbrale
Eesti Rahvusringhääling
TV3
Avaldus
seoses Paju lahingu sündmuste kajastamisega televisioonis
31.01.2012. kajastasid ERR jan TV3 oma uudistesaadetes Paju memoriaalil toimunud mälestusüritust Vabadussõjas ja Paju lahingus hukkunud sõjameestele. Avaldame kanalitele siirast tänu selle Eestile tähtsa sündmuse tutvustamisel, mil mõlemad kanalid edastasid päevakajalist informatsiooni toimuva kohta. Erilist täna avaldame hr. Ragnar Kond`ile ERR-st, kelle osav tähelepanu keskendumine millelegi erilisele oli vaimustav, samuti režisööri- ja operaatoritöö.
Samas ei saa jätta märkimata, et TV3 poolt kajastatav sõnum Eestile oli: Paju lahing oli ohvriterikas, sündmust ennast käsitlevad ajaloolased erinevalt ning kas leitnant Kuperjanov ikka pidi viima oma partisanid lahingusse üle lageda välja vastumäge?
Siinkohal pakume Teie teadmiste süvendamiseks Paju lahingust allikapõhilisi tõdesid, millest kirjutati juba Eesti Wabariigi päevil:
1) Leitnant Kuperjanov EI JUHTINUD omal algatusel alluvaid üle lageda välja, vaid toimis kõigi sõjaväereeglistike kohaselt, saades tunde varem rünnakukorralduse Valga operatsioonijuhilt oberst Hans Kalmilt (kell 10.40);
2) Leitnant Kuperjanov EI KÄSKINUD alluvatel joosta vastase kuulide alla, vaid nõudis meeste maaslamamist ning vastu tulistamist;
3) Leitnant Kuperjanov EI ALUSTANUD isiklikul algatusel varahommikul rünnakut, vaid alles pärast vastava käsu saamist oberst Kalmilt, mistõttu oli rünnak erinevalt Kuperjanovi enese arvamusest lootusetult hiline;

Miks lõppes Paju lahing nii suurte ohvrite arvuga?
1) Valga operatsiooni üldjuht oberst Hans Kalm EI LUBANUD soomusrongide kahuritel tulistada vaenlast raudteel, mistõttu purustas vastane 3 raudteesilda, mis said takistuseks meie soomusrongidele;
2) Oberst H.Kalm EI LUBANUD soomusrongide 600-mehelisel dessandil osaleda Paju lahingus;
3) Oberst Kalm EI LUBANUD luua tagalareservi ründajatele;


4) Oberst Kalm EI LUBANUD jätta kuperjanovlaste käsutusse nende omasid kahureid, mistõttu EI LUBATUD neist ka tulistada enne rünnakut alates kella 5 kuni kella 12-ni;
5) Oberst Kalm EI LUBANUD alustada rünnakut Paju mõisale varahommikul kell 6, nagu seda oleks soovinud ltn Kuperjanov;
6) Oberst Kalm EI LUBANUD Paju vallutamiseks piisavat abijõudu, mis teinuks kuperjanovlaste töö lihtsamaks. Kogu tema alluvuses kasutada olevast väekontingendist (3000 meest) lubas oberst Kalm Paju lahingusse astuda ainult 14,3 % isikkoossesust (180 partisani ja 250 soomlast);
7) Oberst Kalm EI LUBANUD haavatute transporti Tartusse enne kella 20 õhtul, kuigi suurem osa haavatuid olid valmis äraviimiseks juba kell 15-16.00;

Miks oberst Kalm kõike seda eelnevat ei lubanud?
Oberst Kalmi tegelik huvi on tõestatud arhiivis leiduva materjali ning tema enese päevakäskude baasil: soov haarata Valgast taganevate punaste vara, millega ta tahtmatult kujundaski ohvriterikka Paju lahingu. Vajadusel on JKSelts valmis süüdistust tõestama pikemalt, kui praegusel momendil oluline.
Lugenud tähelepanelikult läbi eelkirjutatu ning saanud aru kõrgjuhtkonna tekitatud kaosest, mõistate, millises mängus sunniti leitnant J.Kuperjanovit kaasa mängima. Et olukord oli ülimalt tõsine, mõistis partisanide juht suurepäraselt kujunenud olukorda ning otsustas pataljonijuhina juhtida kohapealse suure ohu tõttu isiklikult ühte roodu. See aga kõneleb juba märterlusest, milleni sarnaseid sõjas esinenud juhtumeid võib ühel käe sõrmedel üles lugeda.
Seega võib tõdeda, et ajaloolaste seas pole levinud mitte eriarvamused, vaid nad jagunevad kaheks: valetajad ja tõerääkijad. Tõe rääkimine pole aga kunagi olnud soovitud, mistõttu on lihtsam leida kõrgemate süüdlaste asemel ainult üks süüdlane - antud juhul ltn. Kuperjanov, kes olevat viinud oma väe ummisjalu rünnakule üle lageda välja.
J.Kuperjanovi Selts ei luba rünnata Vabadussõja rahvuskangelast ning loodab, et telekanalid vastavalt esitatud abistavale materjalile oskavad ka edaspidi süveneda paremini teemasse.
Veel kord suur tänu Eesti telekanalitele, kes pühendusid uudistes meie riiki relvaga kaitsnud esivanemate mälestusele.
Lugupidamisega
Olev Teder
J.Kuperjanovi Seltsi juhatuse esimees
Allikas: http://www.syndikaat.ee/index.php

1 kommentaari:

Unknown 13. mai 2015 17:05  

Tähelepanu !!!

minu nimi on Mavis Carlos, i esindaja Aiico kindlustus laenu laenuandja äriühing Brasiilias, anname välja laenu 2% huvitatud määra, kui olete huvitatud võtke see e-post: (maviscalos_laen_laenamine@outlook.com) nüüd oma laenu üleandmine kohe. võite meiega ühendust võtta ka selle vandeadvokaat e-post: amaah.credit.offer@gmail.com ka. meie firma on kunagi valmis üle mingi summa teile alates 5000 € kuni 100.000.000 euro mõni teie projekti oleme kunagi valmis krediidi teid periood 1 või 2 nädal tehing.

Attention !!!

my name is Mavis Carlos, i representative of Aiico insurance loan lending company in Brazil, we give out loan at 2% interested rate, if you are interested kindly contact this email:(maviscalos_laen_laenamine@outlook.com)now for your loan transfer immediately. you can also contact us on this barrister email:amaah.credit.offer@gmail.com also. our company are ever ready to transfer any amount to you starting from 5000 euro to 100.000.000 euro for any of your project, we are ever ready to credit you in an period of 1 or 2 week transaction.

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP