RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 17. aprill 2014

614SE lugemise lõpetamise nõue

Austatud riigikogulane!
Käesolevaga saadame Teile märgukirja, mis käsitleb ajutise kontrolljoone taga asuvate õigusvastaselt võõrandatud varade tagastamisnõude õiguse püsimist. ( Vt. manus. )
Lugupidamisega
Henn Leetna,
õigusvastasel võõrandatud varade omanike volitatud esindaja
Mob.: 5242074Riigikogu 
Lossi plats 1a, 15165 Tallinn
tel +372 631 6331
riigikogu@riigikogu.ee
Leili Kalevik i/k 43710120273
Mahtra 23-3, 13811 Tallinn
tel:6013714
Aleksandra Leetna i/k 42110310247
Ravila 47-58, 50408 Tartu
tel:7424070
A. Leetna volitatud esindaja: (Volikiri Lisa 2)
Henn Leetna i/k 34810030212
Marta 6-4, 11312 Tallinn
henn.leetna@gmail.com
m:5242074


Toimingu lõpetamise nõue.
(Riigivastutuse seadus. § 4 (LISA 3) )
Palume lõpetada  614SE lugemine, sest sellisel kujul uue piirileppe ratifitseerimisel muutub õigustühiseks meile seadusega tagatud õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õigus. (Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus. (LISA 1) )
Etteulatuvalt juhime Teie tähelepanu asjaolule, et tuhanded ajutise kontrolljoone taguste maade omanikud esitavad õigusvastaselt võõrandatud varade tagastamisnõude. Seega kõigi asjaosaliste õiguste rikkumise lõpetamise kulud ei ole ülemäärased, sest nad ei ületa isikutele õiguste rikkumisega tekitatavat kahju.
Faktilised asjaolud:
1.Hetkel kehtiv  Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus tagab meile jätkuvalt õiguse nõuda tagasi õigusvastaselt võõrandatud  kinnisvarad. 
2. Tugineme antud seaduse § 4. Tagastamisnõude õiguse püsimine
 (1) Isikute õigus nõuda õigusvastaselt võõrandatud kinnisvara tagastamist säilib sellest sõltumata, kas nad on taotlenud vara kompenseerimist või kas neile on seda kompenseeritud.
3.Nõuame õigusvastaselt võõrandatud varade tagastamist:
       a) Petseri maakond, Vilo vald, Mitkavitsa-Sagorja küla, Kopli talu maa 10,53 ha;
           kinnistu nr 129;
       b) Petseri maakond, Vilo Vald, Sapja küla, „Laagri nr.1” talu maa 17,71 ha;
           kinnistu nr 428

Õiguslik arvamus Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamatajätmisega kaasnevast rahalisest kompensatsioonist
Aare Pällin
Vastavalt Henn Leetna esitatud küsimustele seoses Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni piirilepingute kavandatava ratifitseerimisega, tuleb tõdeda, et Eesti Vabariigi riigipiirist loobumine 1920. aasta Tartu Rahulepingus sätestatud kujul, kahjustab oluliselt Eesti Vabariigi kodanike ja nende õigusjärglaste huve, kellele tagastatav maa-ala asub Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal.
28.06.1994 võttis Riigikogu vastu ja 25.07.1994. jõustus „Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude  õiguse püsimise seadus“, mis kehtib eeltoodud kujul siiani.
Seaduse paragrahv 4 sätestab sõnaselgelt, et isikutel on on õigus nõuda õigusvastaselt võõrandatud kinnisvara tagastamist sellest sõltumata, kas nad on taotlenud vara kompenseerimist või kas see on neile kompenseeritud. Varade tagastamine otsustakse sedamööda, kuidas Eesti Vabariigi võimu teostamine nendel aladel saab võimalikuks.
Juhtumit, kui nimetatud maa-alad loovutakse ilma rahalise kompensatsioonita Vene Föderatsioonile, tuleb vaadelda õigustatud isikute, mitme tuhande Eesti Vabariigi kodaniku õigustatud ootuste printsiibi ja põhiseaduslike huvide olulise riivena. 2002. a. 1. jaanuaril jõustunud „Riigivastutuse seaduse“ alusel tekib eelnimetatud isikutel nõudeõigus Eesti Vabariigi vastu, kes ei ole pidanud kinni seaduses sätestatust ning eelnimetatud isikutel on ilmne õigus nõuda oma vara väärtuse hüvitamist lähedases piirkonnas asuva vara turuväärtusest lähtudes.
Arvestades asjaolu, et nimetatud piirkondades võib olla keskmise kinnistu põllumajandusliku ja metsamaa turuväärtus 2000 eurot/ha ning keskmine kinnistu suurus on olnud 10-20 ha ning õigusjärgsetel omanikel on õigus nõuda ca 5000 kinnistu tagastamist, siis tuleb Eesti Vabariigil arvestada seadusest tulenevate nõuetega kompensatsiooni maksmiseks vähemalt 100 000 000 (ühesaja miljoni) euro ulatuses.

Leili Kalevik i/k 43710120273
Mahtra 23-3, 13811
tel:6013714
Allkiri: ………………..Leili KalevikAleksandra Leetna
volitatud esindaja:
Henn Leetna i/k 34810030212
Marta 6-4, 11312 Tallinn
henn.leetna@gmail.com
m: 5242074

Allkiri: allkirjastatud digitaalselt ….Henn Leetna
______________

Järgnevad lisad, väljavõtted mitmesugustest seadustest...
M.I.

1 kommentaari:

Anonüümne 4. september 2014, kell 13:32  

Õige nõue!Kas siis Riigikogu koosseis peale mõne inimese ei ole enam mõtlemisvõimeline?Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP