RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 17. aprill 2014

Pöördumine Riigikogu liikmete poole seoses Eesti-Vene piirileppega

Lp. Riigikogu liige
Täna, kui Venemaa järjekordselt näitab, nagu ajaloos lugematutel kordadel varemgi, et ei hooli mistahes enda poolt sõlmitud lepingutest, on vabariigi valitsus otsustanud Eesti-Vene piirilepingu kõigest hoolimata seadusandjale heakskiitmiseks anda.
Eesti valitsus on teinud seda hoolimata asjaolust, et mitmesuguste meedias läbi viidud avaliku arvamuse küsitluste kohaselt ei toeta kuni kaheksakümmend protsenti eestlastest piirilepingu sõlmimist käesoleval kujul.
Valitsus ei ole kuulanud ka arvukate juristide arvamust, millede kohaselt sõlmitud piirileping on vastuolus meie põhiseadusega, pareerides seda õiguskantsleri selget poliitilise tellimuse pitserit kandva arvamusega.
Valitsus ei ole hoolinud asjaolust, et antud kujul sõlmitud piirileping sisuliselt tühistab meie riikliku järjepidevuse aluseks oleva Tartu rahulepingu, muutes selle ajalooliseks, mitte juriidilist väärtust omavaks dokumendiks, mis annab Venemaale aluse käsitleda meid uue, Nõukogude Liidust lahku löönud riigina koos kõigi sellest tulenevate järelmitega.
Valitsus ei ole piirilepingu sõlmimisel seisnud hea Eesti Vabariigi ning eesti rahva väärikuse ning õiglustunde eest, jättes Venemaalt nõudmata viiskümmend aastat kestnud ning sadu tuhandeid purustatud elusid maksnud okupatsiooni tunnistamise ja selle eest vabandamise.
Valitsus on käitunud vastutustundetult ja ebaperemehelikult loovutatud territooriumitele jäävate materiaalsete väärtuste eest kompensatsiooni nõudmise osas, esitamata ainsatki pretensiooni nende miljardite eurode ulatuses, millede võrra Venemaa rikastub, võttes kasutusele Ingerimaal asuva põlevkivi, fosforiidi ja paekivi ning Petserimaal asuva kruusa, liiva, savi, metsa ning põllumaa.
Valitsus on täielikult ignoreerinud meie majandusliku ning füüsilise julgeoleku tagamist, jättes lepingus käsitlemata Narva veehoidla veetaseme ja Eesti elektrijaamade jahutusvee temaatika.
Valitsus on kõige absurdsemal moel käesolevat lepingut sõlmides otsustanud premeerida 5,2 protsenti Eesti territooriumist okupeerivat Vene Föderatsiooni veel lisaaladega Soome lahes, ignoreerides iseenda poolt seatud lähtealust okupatsiooniperioodil Eesti NSV ja Vene NFSV vahel eksisteerinud administratiivpiiri näol ning taganenud Narva lahes seal kuni 1991. aastani kehtinud administratiivjoonest Eesti NSV ja Leningradi oblasti vahel Eesti Vabariigi kahjuks, loovutades sel moel ulatusliku vee-ala, mille põhjas asuvad arvestatavad loodusrikkused, Venemaale.
Valitsus on teinud arusaamatuid territoriaalseid järeleandmisi ka Peipsi ja Lämmijärvel, taganedes seal Venemaa nõudmisel Tartu rahulepingu joonest.
Kõigest eelöeldust tulenevalt teeme Riigikogule ettepaneku katkestada valitsuse poolt vastutustundetult sõlmitud loovutusliku piirilepingu ratifitseerimisprotsess. Põhjenduse selleks annab Venemaa praegune agressiivne ning rahvusvahelist õigust ja Venemaa enda poolt Ukrainaga sõlmitud lepinguid rikkuv käitumine. Kahtlemata peame me Venemaalt nõudma Ukraina territoriaalse terviklikkuse austamist. Samal ajal peame Venemaalt nõudma aga ka Eesti Vabariigi territoriaalse terviklikkuse austamist, mitte looma Venemaale pretsedenti, mida kasutades õigustada tema vallutusi.
Teeme samuti ettepaneku alustada Riigikogus esindatud erakonda vahel konsultatsioone Tartu rahulepingut ning Eesti Vabariigi õiguslikku järjepidevust taaskinnitava deklaratsiooni tegemiseks – olgu siis kontekstis päevakorral oleva piirilepingu või Venemaa poolt agressiivselt propageeritava ja meidki otseselt puudutava võltsitud ajalookäsitlusega.
Teeme Riigikogule ühtlasi ettepaneku enne piirilepingu teema juurde tagasipöördumist algatada Eestis aus ja ajupesuelementidest vaba üldrahvalik arutelu, kuidas lahendada piiriküsimus Venemaaga ja missugune oleks õiglane ja mõistlik piirijoon kahe riigi vahel.
Valitsuse poolt käesoleva piirilepingu puhul kasutatav julgeoleku argument ei tööta. Meil on Venemaaga fikseeritud piir. Neid on koguni kaks – õigusjärgne Tartu rahu piir ja igati funktsioneeriv, valvatav ja kaitstav Eesti NSV aegne administratiivpiir. Asudes praeguses pingelises rahvusvahelises olukorras uue lepingu järgset piiri maha märkima, me tegelikult nõrgestame (vähemalt ajutiselt) oma julgeolekut. See on kindlasti veel üks argument ratifitseerimise peatamise kasuks.
LP. Rahvasaadikud! Venemaa on meile praegu kätte mänginud võimaluse taksomeeter nulli keerata ja meid alandavast, meile õiguslikult katastroofilisest ning majanduslikult kahjulikust piirilepingust taganeda. Kutsume kõiki Riigikogu liikmeid üles käituma vastavalt oma südametunnistusele, mõistusele ja õiglustundele, mitte lähtuma erakonna tagatubadest tulnud käsust, et langetada otsus, mida Eesti riik ja rahvas hiljem kahetsema ei peaks.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimel

Mart Helme
esimees

Allikas: http://www.ekre.ee/poordumine-riigikogu-liikmete-poole-seoses-eesti-vene-piirileppega/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP