RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 11. aprill 2014

Pronksiöö provokaatorite suhtes tuleb näidata üles null-tolerantsi

Pressiteade
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Tallinn, 10.04.14

Pronksiöö provokaatorite suhtes tuleb näidata üles null-tolerantsi
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond kutsub valitsust ja julgeolekuorganeid üles jõuliseks ja initsiatiivist kantud tegevuseks Kremli-meelsete provokaatorite maha surumisel. Julgeolekuasutused peavad võimalike Eesti vastaste aktsioonide organisaatorite ja nende poolt koordineeritavate võrgustike väljaselgitamiseks tegema kõik vajaliku, et olla valmis meile vaenuliku võõrriigi agentide otsustavaks isoleerimiseks, info liikumise halvamiseks ja vaenuvõrgustike lõhkumiseks.
„Pronksiööde ettevalmistamine algas ka tagasihoidlikult,“ selgitab Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme. „Pingeid kruviti üles pika aja vältel, teravdades olukorda samm-sammult, proovides Eesti võimude käitumist järele ja saades pidevat kinnitust allaheitlikkusest ning otsustamatusest. Sedasama kavatsetakse teha ilmselt nüüdki, mistõttu esimesi ohu märke ei tohi ingnoreerida. Peame vajalikuks märkida, et pronksiööde märatsejate leebed karistused, samuti organisaatorite õigeksmõistmine kohtus, mõjuvad potentsiaalsetele kremlimeelsetele vägivallatsejatele kindlasti julgustavalt – nii, nagu me juba toona hoiatasime.“
Meile pronksiöö aegadest tuntud Kremli mõjuagentide katsed Eestis rahvustevahelisi pingeid üles kruvida tõestavad veel kord, et sündmused Ukrainas ei ole iseleeritud, Eestisse mitte puutuv episood, vaid Venemaa ulatuslik ning sihikindel tegevus juba 1992. aastal vastu võetud lähivälismaa doktriini elluviimiseks. Selle kohaselt kuulub kogu endise N. Liidu territoorium, kaasa arvatud Baltikum, Venemaa eluliste huvide sfääri ning peab alluma Moskva kontrollile.
„Nii Lõuna-Osseetia, Krimmi kui Ida-Ukraina kogemus kinnitab veenvalt, et oma eesmärkide saavutamiseks Eestis aktiveerib Venemaa kõigepealt oma viienda kolonni, kes hakkab süstemaatiliselt otsima tüli. Meie ülesanne on need katsed juba eos lämmatada,“ rõhutab Helme. „Hetkel, kui Narva tänavatele ilmuvad otsekui maa alt eraldusmärkideta „omakaitsjad“, on tegutsema hakkamiseks juba hilja. Eesti riik peab oma kohalolekut eelkõige jõustruktuuride näol kriitilistes punktides (Tallinn, Ida-Virumaa) koheselt tugevdama. Valitsus peab riigist välja saatma kõik mittekodanikest isikud, kes ohustavad meie sisemist rahu. Meie otsusekindlust ja jõudu tuleb asuda demonstreerima juba täna, kartmata, et vene pool võib käsitleda seda provokatsioonina. Õigupoolest on vaid üks „provokatsioon“, mis Moskvat ärritab – see on eesti rahva ja Eesti riigi olemasolu. Seda „provokatsiooni“ ei saa me ennast täielikult maha salgamata kuidagi vältida,“ ütles Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme.

Allikas: http://www.ekre.ee/pronksioo-provokaatorite-suhtes-tuleb-naidata-ules-null-tolerantsi/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP