RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 12. august 2016

Suur tänu protestikirjaga Sotsiaalministeeriumi poole pöördunuile!

Hea Matti Ilves!
 
Tahtsin Teile teada anda, et vastuseks minu üleskutsele väljendada Sotsiaalministeeriumi juhtidele pahameelt kampaania “Kumm on seks!” järjekordse episoodi vastu pöördus ministeeriumit kahasse juhtivate Jevgeni Ossinovski ja Margus Tsahkna poole rohkem kui nelisada inimest.
 
Oma protestikirja, mis on allpool eraldi välja toodud, saatsime ka SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks nimel, selgitades, et inimväärikust alandavate ning homoseksualismi ja muud lodevat seksuaalkäitumist propageerivate kampaaniate asemel võiks valitsus kasvõi kordki võtta ette samme abielulise ja perekondliku eluviisi ning selle aluseks olevate väärtuste esiletõstmiseks.
 
Paraku ei ole meile ministeeriumist isegi mitte vastatud, rääkimata sellest, nagu oleks kaalutud võimalust kampaania “Kumm on seks!” täielikult või osaliselt peatada. Ilmselt ei ole ministritelt mingit sisulist vastust saanud ka teised ministeeriumi poole pöördunud.
 
Selline suhtumine, et võimulolijad lihtsalt irvitavad meie ühiskonna suundumuste ja kultuuri lagunemise pärast südant valutavate inimeste siira mure üle, on kahjuks saanud juba halvaks tavaks, et mitte öelda poliitilist nomenklatuuri iseloomustavaks normiks. Isegi, kui inimestele midagi vastatakse, on vastused alatasa kantseliitlikult formaalsed ja sisutühjad, mitte inimlikud ja arutlevad.
 
Kõik see ei ole vähemalt minu jaoks vähimalgi määral üllatav. Vastupidi, üllatav oleks see, kui Sotsiaalministeerium, mis on oma ideoloogilise kitsarinnalisuse ja fanatismi poolest eriliselt tuntud, käituks kuidagi teisiti ning kui selle ametnikud ja juhid oleks valmis oma vigu tunnistama.
 
Kõigest hoolimata olen ma ministeeriumi poole pöördunud inimestele väga tänulik, sest meie kui kodanike kohus on seista terve mõistuse, inimloomusest lähtuvate väärtuste ja meie ühiskonna kultuuriliste alusnormide eest ka siis, kui kõike seda eirav võimuladvik ei võta meid kuulda.
 
Protesteerimine võimulolijate sammude vastu, millega rünnatakse avalikku ruumi ning moraalseid põhiväärtusi, on seda olulisem, et ilmselgelt tahaks võimulolijad just nimelt, et vähegi aktiivsed kodanikud väsiks, lööks käega ja annaks alla. Sellisel juhul saaks nad väita, et nagu kodanike vaikimine näitab, ei olegi keegi eriti nende ettevõtmistele vastu.
 
Aga just nimelt käega löömise ja minnalaskmise mentaliteedi leviku ja juurdumise vastu püüamegi me seista. Seetõttu loodan, et Teie ja paljud teised inimesed olete ka edaspidi valmis meie ühiste tõekspidamiste kaitseks järjepidevalt ja julgelt välja astuma, andes tunnistust nendest põhimõtetest, millest eemaldudes ei ole ühelgi rahval, kultuuril ega riigil millelegi heale loota.
 
Siiralt tervitades,
 
Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

PS! Omalt poolt kirjutasin vastuse ka portaali Delfi poolt levitatud alusetutele ja ilmselgelt pahatahtlikele etteheidetele, justkui peaksin mina rasedust haiguseks. See, kes käsitleb rasedust haigusena ja aborti selle raviks sobiliku tervishoiuteenusena, on tegelikult Sotsiaalministeerium. Minu vastusega saate tutvuda siin:


Väga tabava kommentaari kampaania "Kumm on seks!" kohta kirjutas ka meie portaali Objektiiv peatoimetaja Veiko Vihuri:


 
Jevgeni Ossinovski
Margus Tsahkna
Sotsiaalministeerium
Gonsiori 29
15027 Tallinn
25. juuli 2016

Lgp Jevgeni Ossinovski ja Margus Tsahkna!
 
Pöördume teie kui Sotsiaalministeeriumi juhtide poole taotlusega peatada Sotsiaalministeeriumi haldusalas tegutseva Tervise Arengu Instituudi (TAI) tänavakampaania “Kumm on seks!”.
 
Esiteks  nähtub kampaaniast “Kumm on seks!”, nii nagu see on aastate jooksul korduvalt avalikkuse ette toodud, väärastunud nägemus inimseksuaalsusest. Sõnum, mis läbistab kogu kampaaniat “Kumm on seks!”, lähtub primitiivsest või koguni loomalikust inimesepildist: HIV-i, raseduse [sic] ja muude sugulisel teel levivate haiguste vastu võitlemiseks ei ole tarvis mitte enesepiiramist ja vooruslikku käitumist, vaid üksnes kaitsevahendeid. Kampaania näib lähtuvat veendumusest, et inimese andumine oma kirgedele on tema püha vabadusesfäär, millesse ei tohi sekkuda isegi mitte soovitustega järele mõelda, kirele andumisest hoidumise soovitamisest rääkimata, sest enesepiiramine on vabadusele kui piiramatusele orienteeritud ühiskonnas tabu.
 
Kui sel korral on kampaania keskmes mh positiivse kuvandi loomine meestega seksivatest meestest, siis varem on sama kampaaniaga ühiskonnale sisendatud, et kui mees kummi ei kasuta, pole ta üldse mees, ning et tõelised naised peaks alati kummi kaasas kandma, sest kunagi ju ei tea kus ja millal võib kirehoog kellegi maha murda ning tingida “vajaduse” kumm käiku lasta. Ilmselgelt ei aita sellise ideoloogia ja liiderliku mentaliteedi külvamine kaasa põhiseaduses sätestatud Eesti Vabariigi mõttele kindlustada ja arendada kõikumatus usus ja vankumatus tahtes riiki, mis on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus ning mis peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Päris kindlasti ei aita see kaasa ka kõlbeliselt tugeva ja terve ühiskonna ja kultuuri arengule.
 
Teiseks on kampaania selgituseks avalikkusele esitatud selgitused valelikud ja manipulatiivsed. Kuigi TAI selgitab, justkui lähtuks kampaania eesmärgist teadvustada meestega seksivatele meestele paremini suguhaiguste vältimise võimalusi, on läbinähtav, et tegelikult teenib kampaania osas, mis keskendub meestega seksivatele meestele, ennekõike homopropagandistlikku eesmärki harjutada ühiskonda mõttega, et homoseksuaalsed suhted on igati normaalsed, moraalsed ja ühiskondlikku heakskiitu väärivad. Kui eesmärk oleks selline, nagu TAI selgitab, peaks kampaania olema suunatud mitte kogu avalikkusele, vaid konkreetselt väga kitsale ühiskondlikule grupile.
 
Kolmandaks on sügavalt problemaatiline, et TAI ignoreerib oma kampaanias homoseksuaalsete suhete terviseohtlikkuse tegelikke põhjusi ning hoopis julgustab mehi astuma suhetesse, mis on olemuslikult loomuvastased ja väga kõrge riskifaktoriga. Ühelt poolt TAI küll teadvustab, et homoseksuaalsed suhted on tervistkahjustavad. Kampaania selgituseks öeldi, et 2014. aastal diagnoositi Euroopa Liidu riikides 42 protsenti uutest HIVi juhtudest just meestega seksivate meeste seas ning et eelkõige Lääne-Euroopas on meestega seksivad mehed peamiseks HIVi riskigrupiks, kelle seas uute HIVi juhtude arv aina kasvab. Samuti nenditakse, et meestega seksivad mehed on Euroopas ka üheks peamiseks seksuaalsel teel levivate infektsioonide riskirühmaks, sest enam kui kolmandik gonorröa juhte diagnoositakse just selles grupis.
 
Ent selle asemel, et edastada nende faktide pinnalt kampaania kaudu ühiskonnale sõnum, et meeste vahelised seksuaalsuhted (ja üleüldse anaalsed seksuaalsuhted) on raskelt tervistkahjustavad ning et neist tuleks hoiduda – sarnaselt suitsetamisevastaste kampaaniatega – tegeleb TAI hoopis homoseksuaalsete suhete esitlemisega nii, nagu need oleks igati normaalsed ja tervislikud. Homoseksuaalsetest suhetest sellise avaliku kuvandi loomine, nagu need oleks kondoomi kasutamisel turvalised, on eksitav või koguni kuritegelik, teades, et nende suhete anatoomiliselt loomuvastane iseloom on igal juhul tervist kahjustav ning et ka suguhaigustesse nakatumise risk on ka nn kummi kasutamisel oluliselt kõrgem kui mehe ja naise vaheliste seksuaalsuhete puhul.
 
Maksumaksjate raha kasutamine homoseksuaalsete suhete ja muu kergemeelse eluviisi propagandaks on eriliselt kurioosne tõsiasja taustal, et ei Sotsiaalministeerium ega ükski selle allasutus ei ole mitte kunagi viinud ellu ega ka toetanud ühtegi kampaaniat, mis propageeriks selliseid terve ühiskonna aluseks olevaid väärtusi, hoiakuid ja eluviise, nagu perekonnakesksus, abielu, abikaasade vaheline truudus, hoidumine seksuaalsuhetest enne abielu ning paljulapselisus.
 
Eelnimetatud põhjustel taotleme kampaania “Kumm on seks!” peatamist ning seda, et Sotsiaalministeerium kasutaks edaspidi maksumaksjate raha vastutustundlikult mitte kõlvatu ja kergemeelse eluviisi propageerimiseks, vaid tõstmaks esile tõelisi väärtusi, millele toetudes oleks meie rahval, kultuuril, ühiskonnal ja riigil võimalik püsima jääda.
 
Lugupidamisega,
 
Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks /allkirjastatud digitaalselt/
 
Markus Järvi
Juhatuse liige
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

1 kommentaari:

Anonüümne 13. august 2016 18:47  

Varro vooglaiu kohta tahaks tõesti teada, kas tal on eesti perekond, või on ta sigima pannud võõra rahva esindaja ja tõõtab ja rügab juurteta ja eesti rahvale kasutu segarahva õitsengu heaks?

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP