RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 18. mai 2014

ESMASPÄEVAMIITINGUD JÄTKUVAD | KIRI SAVISAARELE

Härra meer,
 
Lubage küsida, mis on Tallinna linnavalitsusele meeleavalduste piiramise aluseks?
Ligemale aasta on kestnud Tallinnas koosolekud kodaniku-ühiskonna elavdamiseks ja ühtlasi Tartu Rahu kaitseks. Need on väheste eranditega toimunud
Vabaduse väljakul igal esmaspäeval kell 17-18.

Viimati, selle nädala esmaspäeval tegi korraldaja linnavalitsuses kande ka 9. juuni meeleavalduseks, millega täitub aastaring, ja ta sai sealt ka ilma eritingimusteta loa. Aga umbes tund hiljem ilmus loa andnud ametnik korraldaja üllatuseks tema juurde Wabaduse kohvikus ja teatas viimasele siinkirjutaja jt juuresolekul, et linnavõimud on meeleavaldusele lisanud eritingimuse: "Ruupor peab olema suunatud Harjumäe poole."

Sellise tingimuse seadmine oleks halvimal juhul naeruväärne, kui see samal ajal poleks läänelikus Demokraatias kohatu, Vabadusega ühitamatu ja Tallinna kodanikule alatu omavoli! Käsiruupori suunamise nõue ja kõigi ülejäänud suundade keeld Eesti tähtsamas kogunemispaigas on selgelt ebaõiglane, ebaseaduslik ega ole isegi mõistlik.
Linnavalitsuse asjatundlikkus on sellises valguses pehmelt öeldes tagasihoidlik. Ei kehtiv "Avaliku koosoleku seadus" ega kohaliku omavalitsuse volikogu määrus "Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded" ei võimalda sarnase tingimuse esitamist avaliku koosoleku korraldajale.

Kas võib olla muud põhjust rahupooldavaid ja piirimuutmise vastaseid meeleavaldajaid ahistada, koosolekuid tõkestada ja koguni keelata peale hr linnapea enda või tema erakonna huvi ise samal väljakul UFO-sid vastu võtta, nagu ühe avaliku ürituse hiljutises reklaamis näeme?

Lisaks oleks oluline korraldajale osutada nimelt, mis koosolekud mai teises pooles ja juuni algul takistasid Vabaduse väljakul tema algatatud esmaspäeva-miitingute traditsiooni jätkamist, kuna Tallinna ametlikus veebis puuduvad tänaseni igasugused andmed selliste toimumise kavadest ega ole ka nende registreerimisteateid.

Härra linnapea, lubage lõpuks märkida, et anonüümne nõue ei sobi eritingimuse seadmise aluseks. Tallinna senine praktika osundab konkreetseid nõudmisi ( vt lisatud analüüsi ) ning, kui vastasel juhul pole tegu juhuslikult linnaametnike oma tahtmise pealesurumise ehk omavoliga, siis kontraproduktiivse provokatsiooniga kindlasti.

Lugupidamisega linnakodanik Holger Kaljulaid Tallinnas 16. V 2014
 
Lisa.

ANALÜÜS. Tallinna Vabaduse väljaku koosolekute ja avalike ürituste senise ( 2013-2014 ) praktika ja lähemate esmaspäevade 19., 26. V ja 2., 9. VI 2014 ürituste eritlus.
A. Eritingimusi on Vabaduse väljaku üritustele ja koosolekutele esitanud konkreetsed juriidilised isikud. Ühel puhul, näiteks, EELK Tallinna Jaani kogudus, kelle kirikuhoone asub väljakul ja kes palunud järgmist:
«(1) tagada, et väljakul toimuv ei häiriks ( teisipäeval ) 10. X ( 2013 ) kell 12:30-13:30 kirikus toimuvat G Otsa Muusikakooli õpilaste kontserti; (2) valjuhääldid suunata rohkem väljaku keskele, et kirikupoolsetest valjuhäälditest ei kostaks helid otse kiriku akendesse; (3) ( esmaspäeva ) 9. ja 10. X õhtul toimuvad kirikus kooride proovid.»
B. Enne käesoleva kuu algust, kui korraldaja maikuiste esmaspäeva-miitingute kannet taotles, siis puudusid veel Tallinna veebiregistrist täielikult mai esmaspäevil mis tahes avalikud üritused ja koosolekud Vabaduse väljakul.
C. Ka praegu on esimene ja seni ainuke lähim esmaspäev ametlikult linnakantseleis registreeritud koosolekuga tulemas alles juunis, nimelt 9. VI 2014 toimuv miiting ( luba nr 153 ) Miina Hindi korraldusel.

Allikas: Holger Kaljulaid

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP