RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 15. mai 2014

Sauel on oma Europarlamendi kandidaat

Saue Sõna
09.05.2014

Oleme alati enne nn suuri valimisi intervjueerinud Saue linnast pärit kandidaate. Seekordsetel Euroopa Parlamendi valimistel osaleb üks sauelane – meie linnapea Henn Põlluaas (kandidaat nr. 144). Saue Sõna esitas talle mõned küsimused:

Miks otsustasid kandideerida Europarlamenti?

Oleme EL liikmesriik ja Europarlamendi valimised on Eesti jaoks olulised. Osalen, et toetada oma erakonda, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE), mille juhatusse ma kuulun. Küsitlused näitavad, et Toompea neli erakonda ja EKRE saavad kuuest kohast tõenäoliselt igaüks ühe. Sissesaajateks on tõenäoliselt nimekirjade esinumbrid. Ülejääva ühe saadikukoha saatust on täna raske prognoosida, sest kandidaate on ju tervelt 88. Mina olen meie nimekirjas kolmas.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna valimisloosung on „Meie Eesti eest – rahvusriikide Euroopa eest.“ Mida te sellega mõtlete?
Loosungil on kaks tahku: siseriiklik ja üle-Euroopaline. Meie ajalugu, mälu, traditsioonid ja väärtused seovad meid rahva ja riigina kokku ning moodustavad just selle „meie Eesti“, mida tuleb hoida, kaitsta ja arendada ning mille huvide eest meie eurosaadikud peavad seisma. Peame Euroopa poliitikas kõige paremaks ja toimivamaks lahenduseks rahvusriikide tihedat koostööd. Meie silmis on Euroopa Liit vahend Euroopa riikide ühise kasu ja ühiste eesmärkide saavutamiseks, mitte eesmärk iseenesest. Siit tuleneb meie loosungi teine pool – „rahvusriikide Euroopa eest“.

Mida pead nende valimiste olulisemateks teemadeks?

Seda, kuidas kaitsta euroopalikke väärtusi, piirata ülereguleeritust, võrdsustada eurotoetused, tuua majanduslik heaolu Eestisse ja tagada meie inimeste kindlustunne. Rõhk peaks olema võrdse elatustaseme loomisel kõikidele EL liikmesriikidele. See on väga oluline, kui me räägime EL sisesest võrdsusest ja solidaarsusest. Peame EL toel panustama mitte ainult külakiikedesse ja savikodadesse, vaid eeskätt rahvusliku majanduse ja konkurentsivõime arendamisse, sest vaid häid ja tasuvaid töökohti luues saame peatada väljarände ja tuua inimesed tagasi koju.  
Oluline on, kas EL jääb suveräänsete rahvusriikide liiduks või kujuneb sellest uus föderaalriik, kus võim kontsentreerub Brüsseli kätte ning väikeriikide sõna- ja otsustusõigus olematuks taandub. Euroopa Liidu loomise algidee oli ühendada riikide majanduslik jõud ja tagada rahu. Sellega on hästi hakkama saadud. Märkamatult, kuid see-eest jõuliselt on hakanud aga liikumine ühtse euroriigi loomise poole, mida pooldavad ka kõik meie juhtivad erakonnad. Erinevalt neist toetab EKRE jätkuvalt võrdsete ja suveräänsete rahvusriikide liitu.
Mujal Euroopas on valimiste ajal teravalt üleval ka immigratsiooni teema. See on oluline ka Eesti jaoks. Me ei nõustu EL poolt kavandatava kvootide alusel immigrantide jaotamisega liikmesriikide vahel. Eesti on niigi Euroopa esirinnas välispäritolu rahvastiku osakaalu poolest ja KAPO hoiatab juba nüüd meid islamistidest tulenevate ohtude eest, kuigi nende osakaal on Eestis veel väike. Me ei soovi Pariisi, Londoni ega Stockholmi sündmusi Tallinnasse. Immigratsioonipoliitika peab jääma liikmesriikide otsustada.
Tänased märksõnad on Ukraina kriis ja julgeolek. Kas pooldad EL kaitsejõudude loomist?
Enam kui üheksakümmend protsenti EL liikmesriikidest kuulub NATO-sse, kes on Ukraina sündmuste taustal näidanud ennast oluliselt otsustusjõulisemana kui EL. Ma ei näe ühtki põhjust, miks peaks EL tegelema kaitsevaldkonnaga. Tagajärjeks oleks liikmesriikide kaitsejõudude killustamine, paralleelsed juhtimisstruktuurid ning NATO operatiivsuse, osakaalu ja efektiivsuse langemine. See oleks kasulik vaid ühele riigile - Venemaale. Ilma NATO vihmavarjuta oleksime juba ammu hullemaski seisukorras kui Ukraina. Kuid loomulikult peavad Euroopa Liidu riigid jätkama kaitsealast koostööd, mida tehakse ka täna ning Eesti peab igati panustama oma iseseisva kaitsevõime tõstmisesse. NATO kaitseb vaid neid, kes kaitsevad iseennast.
EL peab kehtestama reaalsed sanktsioonid, mitte selliseid, mis Kremli vaid naerma ajavad. Kuulutama Venemaa energiakandjatele kaubandusembargo, sest lõviosa Kremli eelarvetuludest tuleb just nafta ja gaasi müügist, peatama South-Streami ja muud koostööprojektid. See ei ole kerge - siin löövad välja eri maade erinevad huvid, kuid vaid see paneks Venemaale ehk aru pähe. EL peab saavutama energiasõltumatuse Venemaast. See on oluline EL ühtsuse ja julgeoleku mõttes.
Miks peaksid inimesed sinu poolt hääletama?

Sest olen eurorealist ja vaatan maailma ilma roosade prillideta. EKRE on alternatiiv vasak- ja paremliberaalsetele erakondadele ning erakond, kes on sisult, mitte vaid sõnades, rahvuskonservatiivne. Meie seisame europarlamendis Eesti huvide eest.


 

0 kommentaari:



Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP