RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 29. juuli 2013

Kes on Rothschildid: pilguheit eliitperekonna ajalukku, I osa

Roth 4 Punane heksagramm Kes on Rothschildid: pilguheit eliitperekonna ajalukku, I osaFinantsmaailma tipus troonivad Rothschildid on maailma üle valitsenud juba väga pikka aega ja nende võimu kombitsad ulatuvad kaugele. Käesolev väike sissejuhatus aitab mõista, kes Rothschildid on ja kuidas nad võimu juurde jõudsid.

Rothschildid on juudid, kes põlvnevad khasaaridest, kes võtsid juudi usu omaks aastal 740. Tänapäeval kuulub khasaaride muistne asustusala enamjaolt Gruusiale. Ligi 90% inimestest, kes end tänapäeval juudiks peavad, ongi tegelikult khasaari päritolu ehk nagu nad ise end nimetavad – aškenazi juudid.

Saatana sünagoog
Johannese ilmutuse raamatu 2. peatüki 9. lõik ütleb: “Ma tean su viletsust ja vaesust – kuid sa oled rikas – ning nende teotamist, kes ütlevad end olevat juudid, kuid ei ole seda, vaid on saatana sünagoog.“ Seda kirjakohta on seostatud aškenazi juutidega.
Üks rikkamaid aškenazi juutide perekondi on Rothschildid, kes on läbi aegade vahendeid valimata oma juhtpositsiooni hoidnud. Nende vereliin ulatub Euroopa kuninglikesse perekondadesse ning uurijate andmeil on nendega seotud järgmised perekonnanimed: Astor, Bundy, duPont, Freeman, Kennedy, Morgan, Oppenheimer, Rockefeller, Sassoon, Taft ja Van Duyn.
roth 1 Kes on Rothschildid: pilguheit eliitperekonna ajalukku, I osa

Rothschildid on tuntud ka oma sala(sohi)laste poolest, et neid siis vajalikul hetkel võimupositsioonidele upitada. See taktika algas juba esimese mehega, kes võttis endale Rothschildi nime – juba temal oli salajas hoitud kuues poeg.

Esimesed Rothschildid
1743: Saksamaal Frankfurtis sündis Mayer Amschel Bauer, Moses Amschel Baueri poeg, laenuandja ja ärimees.
Roth 3 Mayer Amschel Bauer Kes on Rothschildid: pilguheit eliitperekonna ajalukku, I osa
 Mayer Amschel Bauer

Moses Amschel Bauer pani oma kontori uksele sildi, millel ilutses punane heksagramm (mis geomeetriliselt ja numeroloogiliselt tõlgendub numbriks 666), mis Rothschildide mahitusel leiab sajandeid hiljem oma koha Iisraeli lipul.
Roth 2 Kes on Rothschildid: pilguheit eliitperekonna ajalukku, I osa

1753: Sündis Gutle Schnaper, Mayer Amschel Baueri tulevane abikaasa, lugupeetud kaupmehe Wolf Salomon Schnaperi tütar.
1760: Sellel kümnendil töötas Mayer Amschel Bauer Oppenheimerite pangas Saksamaal Hannoveris. Ta edutati noorempartneriks. Pangas töötades tutvus ta kindral von Estoffiga.
Oma isa surma järel pöördus Bauer tagasi Frankfurti, et üle võtta tema äri. Bauer muutis punase heksagrammi tähenduse järgi oma nime Bauerist Rothschildiks (“rot“ on saksa keeles punane ja “schild“ tähendab märki).

Hesseni sõdurid
Mayer Amschel Rothschild avastas, et kindral von Estorff on seotud Hessen-Hanau prints William IX õukonnaga – ühe Euroopa rikkaima kuningliku suguvõsaga, kes saavutas oma rikkuse sellega, et saatis Hesseni sõdurid palgasõduriteks teistesse riikidesse, et sealt suurt kasumit teenida (süsteem, mis on töös tänapäevani “rahuvalvajate“ näol).
Mayer Amschel Rothschild tegi kindraliga taastutvust müntide ja nipsasjakeste odavamalt müümise ettekäändel. Teda tutvustati prints Williamile, kes oli soodsate tehingute peale maias. Nüüdsest oli tal jalg õukonna ukse vahel ja peatselt avastas ta, et raha laenamine valitsusele ja kuninglikule perele on palju kasumlikum kui raha laenamine eraisikutele, sest laenud on suuremad ja tagasimaksed on rahva maksude näol kindlustatud.
1769: Mayer Amschel Rothschild sai prints Williami käest loa eksponeerida oma äripinnal silti “M. A. Rothschild, ametisse määratud tema kõrgeausus Hanau printsi Williami poolt.“
1770: Mayer Amschel Rothschild mõtles välja valgustatud salaliidu (illuminaatide) plaani ning usaldab selle väljatöötamise ja organiseerimise aškenazi juudile Adam Weishauptile, kes kandis roomakatoliku rüüd.
Illuminaatide ordu põhimõtete aluseks võeti Talmudi õpetused, illuminaadid võtsid endale nime langenud ingli Luciferi järgi, kelle nimi tähendab valguse kandjat.
Mayer Amschel Rothschild abiellus Gutle Schnapeliga.
1773: Sündis Mayer Amschel Rothschildi esimene poeg Amschel Mayer Rothschild, kes nagu ka kõik teised pere meessoost järeltulijad, asus pereäris kaasa lööma 12-aastaselt.
Roth 5 Amschel Mayer Rothschild Kes on Rothschildid: pilguheit eliitperekonna ajalukku, I osa

 Amschel Mayer Rothschild

1774: Sündis Salomon Mayer Rothschild.
Roth 6 Salomon Mayer Rothschild Kes on Rothschildid: pilguheit eliitperekonna ajalukku, I osa
 Salomon Mayer Rothschild

1776: Adam Weishaupt viis ametlikult lõpule illuminaatide ordu salaplaani, mille eesmärk oli kõikide mitte-juutide üksteise vastu õhutamine poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja religioossete meetmete kaudu. Salaplaani kaugeim eesmärk oli see, et mittejuudid hävitaksid üksteist.
Samal aastal imbus Weishaupt selle illuminaatide doktriiniga vabamüürlaste organisatsiooni ning seadis sisse Grand Orienti peakontori. See toimus Mayer Amschel Rothschildi korraldusel ja finantseerimisel ning need kontseptsioonid on vabamüürlaste seas üle terve maailma kasutusel tänapäevani.
Weishaupt värbas ka 2000 uut liiget, kellele selle eest maksti. Nende hulgas olid kõige intelligentsemad mehed kunsti, kirjatöö, hariduse, teaduse, panganduse ja tööstuse valdkonnas.

Illuminaatide õõnestamistaktika
Kuidas õõnestada valitsust?
Kasuta rahalist ja seksuaalset väljapressimist, et säilitada kontroll juba kõrgetel positsioonidel olevate meeste üle. Seda kõikide valitsuste kõikidel tasanditel ja teistel võimu juurdepürgivatel aladel.
Kui mõjuvõimsad inimesed olid illuminaatide valetamise, petmise ja kiusatuste lõksu püütud, hoiti neid lõa otsas väljapressimise, ähvarduste, paljastamisega hirmutamise ja majandusliku laostamise kaudu. Mõnedel juhtudel oli tulemuseks nende ja pereliikmete surm.
Kuidas õõnestada haridussüsteemi?
Osa ülikoolide teaduskondi töötati välja selliseks, et need tegeleks spetsiaalselt rahvusvaheliste sidemetega hästikasvatatud perede võsukestega, arendades neis erakordseid võimeid.
Kuidas õõnestada poliitikamaailma, religiooni ja pankasid?
Illuminaatide mõjuvõimu all olevaid arvamusliidreid ja spetsiaalse väljaõppe saanud tudengeid kasutatakse agentidena juhtivates institutsioonides ekspertide ja spetsialistidena, et nad suunaks juhte Uue Maailmakorra loomisel, mis hiljem hävitaks valitsused ja religioonid, mida nad olid enne määratud teenima.
Kuidas õõnestada ajakirjandust?
Tuleb saavutada absoluutne kontroll ajakirjanduse üle, kallutades kõiki uudiseid ja infot sel viisil, et avalikkus jääks uskuma, et Uus Maailmakord on ainus lahendus inimkonna probleemidele.

Prantsuse revolutsioon
1777: Sündis Nathan Mayer Rothschild.
Roth 7 Nathan Mayer Rothschild Kes on Rothschildid: pilguheit eliitperekonna ajalukku, I osa
 Nathan Mayer Rothschild

1784: Adam Weishaupt andis korralduse, et Maximilien Robespierre algataks Prantsuse revolutsiooni raamatu abil, mille kirjutas Weishaupti kaastöötaja Xavier Zwack. See raamat saadeti kulleriga Frankfurtist Pariisi, ent teel tabas kullerit välk ning raamatu koos kõigi revolutsiooni puudutavate üksikasjadega leidis politsei. See anti edasi Baieri võimudele.
Baieri valitsus andis korralduse läbi otsida Weishaupti vabamüürlaste Grand Orienti peakorter ning tema kõige mõjuvõimsamate kaastöötajate kodud. Baieri võimud olid kindlad, et see raamat oli vägagi reaalne oht eragrupi poolt, kasutamaks sõdu ja revolutsiooni oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks.
1785: Baieri valitsus nimetas illuminaadid lindpriideks ning sulges kõik Grand Orienti Baieri ruumid.
1785 kolis Mayer Amschel Rothschild oma perega ühte Frankfurti viiekorruselisse majja, mida nad jagavad Schiffide perekonnaga.
1786: Baieri valitsus avaldas illuminaatide salasepitsuse nime all “The Original Writings of The Order and Sect of The Illuminati“. See dokument saadeti laiali kogu Euroopa kiriku- ja riigipeadele, kuid hoiatusi ei võetud tõsiselt.
1788: sündis Kalmann (Carl) Mayer Rothschild.

 Carl Mayer Rothschild

1789: Kuna Euroopa ignoreeris Baieri valitsuse hoiatust, siis õnnestus illuminaatidel algatada Prantsuse revolutsioon. See revolutsioon oli vesi pankurite veskile, sest selle kiiluvees loodi uus konstitutsioon ning viidi sisse seadus, mille kohaselt Rooma- Katoliku kirik ei tohtinud enam makse korjata ning kaotas oma maksuvabastuse staatuse.
1790: Mayer Amschel Rothschild ütles oma kurikuulsa lause: “Lubage mul välja anda ja kontrollida riigi raha ja mind ei huvita enam, kes seadusi kirjutab.“
1791: Rothschildid saavutasid kontrolli raha üle Alexander Hamiltoni (nende agent George Washingtoni kabinetis) kaudu hetkel, kui nad rajasid keskpanga USA-s, mille nimeks sai Ameerika Ühendriikide Esimene Pank.
1792: Sündis Jacob (James) Mayer Rothschild.
Roth 10 Jacob Mayer Rothschild Kes on Rothschildid: pilguheit eliitperekonna ajalukku, I osa

Jacob (James) Mayer Rothschild 

1796: Amschel Mayer Rothschild abiellus Eva Hanauga.
1798: John Robinson  avaldas raamatu nimega “Proofs of a Conspiracy Against All the Religions and Governments of Europe Carried on in the Secret Meetings of Freemasons, Illuminati and Reading Societies“.
Selles raamatus räägib Edinburghi ülikooli professor Robison, oma aja üks juhtivaid intelligente, kes 1783. aastal valiti Edinburghi kuningliku seltsi peasekretäriks, Rothschildide vandenõu üksikasjadest.
Šoti vabamüürlaste hulka kuulunud Robison sai Adam Weishauptilt Euroopas koopia Weishaupti vandenõust. Kuigi ta teeskles salanõuga liitumist, oli Robinson tegelikult selle vastu ja avaldas oma raamatu, mis sisaldas üksikasju Baieri valitsuse uurimisest seoses Prantsuse revolutsiooni ja illuminaatidega.
Sama aasta 19. juulil pidas Harvardi ülikooli president David Pappen loengu illuminaatide mõjust Ameerika poliitikale ja religioonile.
21-aastaselt lahkus Nathan Mayer Rothschild Frankfurtist Inglismaale, kus ta avas oma isa rahaga Londonis panga.
Roth 10 Inglise pank 17. sajandi lõpus Kes on Rothschildid: pilguheit eliitperekonna ajalukku, I osa


Järgneb.

Allikas: Humans Are Free
Fotod: humansarefree.com

Toimetas Meeli Seermaa

Allikas: http://www.telegram.ee/nwo/kes-on-rothschildid-pilguheit-eliitperekonna-ajalukku-i-osa#.UfYlS1tLH7N

2 kommentaari:

Great Illuminati Brotherhood members 23. jaanuar 2019, kell 10:46  

Liitu Illuminatiga poliitilise ja majandusliku jõu, rikkuse ja vaimse tugevuse jaoks. E-post: illuminatistar6666@gmail.com või WhatsApp +1(806)305-9914.
LIIKMETELE, MILLE ÜHINEMISEGA LIIDU ON LIIKMESRIIKID.
1. Raha tasu USD $ 20,500,000 USD eest.
2. New Sleek Dream CAR väärtusega 700 000 USD.
3. Unistuste maja osteti teie enda valitud riigis.
4. Igakuine makse $ 3,000,000USD oma pangakontole iga kuu liikmena.
Kui olete huvitatud meiega liitumisest, e-post: illuminatistar6666@gmail.com või WhatsApp +1(806)305-9914

Engr alessandro 22. aprill 2023, kell 15:00  


MUST READ!!!
The Illuminati District brotherhood

We're inviting all interested individuals in the world #usa #canada #uk #europe #zambia #nigeria # #netherland
#germany
join the Great Illuminati Brotherhood Organization to become a billionaire, for fame, power, business, and lucrative position.
$1,000,000 00 USD
$700,000 as a monthly payment
Golden Mercedes Benz-SUV 2022

and a new home in any country of your choice. , illuminatinewworldorder187@gmail.com
+2348114880069Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP