RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 18. märts 2012

20 aastat esimeste väeosade taasloomisest

Laupäev, 17 marts 2012 15:20 Homme möödub kakskümmend aastat tänase Eesti kaitseväe esimeste väeosade - Kalevi ja Kuperjanovi jalaväepataljonide taasloomisest.

Kuperjanovlased tähistavad pataljoni aastapäeva piduliku jalutuskäiguga Võru linnas pühapäeval kell 11. Kell 13-17 on pataljon avatud kõigile külastajatele, eriti oodatakse külla kõiki pataljonis teeninuid, teatas kaitseväe peastaap.

Külastajad saavad näha, kuidas pataljon on 20 aastaga arenenud, tutvustatakse allüksuseid ja olmetingimusi, maitsta saab sõdurisuppi. Siselasketiirus saavad kaitseväelaste juhendamisel täiskasvanud lasta sportrelvast ja lapsed õhkrelvast.

Kalevi jalaväepataljon tähistas pataljoni kahekümnendat taasasutamise aastapäeva neljapäeval piduliku rivistusega.

Taasloodud Kuperjanovi jalaväepataljoni esimene ülem oli hilisem kindralleitnant Johannes Kert, pataljoni on juhtinud kaitseväe peastaabi ülem kolonel Peeter Hoppe, kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Aarne Ermus ja Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste.

Kalevi pataljonis alustasid teenistust Eesti kaitseväes praegune kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras ja maaväe ülem kolonel Indrek Sirel.

Kalevi ja Kuperjanovi pataljonid loodi Vabadussõja käigus 1918. aasta detsembris ja taastati 18. märtsil 1992. aastal.

Praegune Kuperjanovi pataljon on ajateenijate arvult üks suuremaid väeüksusi, kus teenib üle 600 ajateenija. Kuperjanovi pataljonis valmistatakse ette jalaväe-, miinipilduja – ja luureüksusi.

Kalevi jalaväepataljon tegutses 2002. aastani Jägala sõjaväelinnakus ning taasloodi teistkordselt 1. jaanuaril 2009. aastal.

Vahepealsetel aastatel kandis väeosa traditsioone edasi Kalevi üksik-jalaväepataljoni ohvitseride kogu, mis on aktiivne ka tänasel päeval. Pataljon tegutseb Paldiskis, 1. jalaväebrigaadi alluvuses, tema ülesandeks on osaleda kaitseväelaste ettevalmistamisel rahvusvahelisteks sõjalisteks operatsioonideks.

Priit Luts
RahvusRinghääling

Allikas: http://bhr.balanss.ee/

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP