RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 6. märts 2012

MATTI ILVES: JUUDID JA VABAMÜÜRLUS

Iga inimene, kes on värvatud vabamüürlaste sekka, peab arvastama sellega, et ta annab ennast täielikult juutide meelevalla alla. Vabamüürlust juhivad juudid ja teevad seda kõrgvamamüürlaste kaudu, kõrgkraadiga massoonidest on juutidel selge ülekaal.
Seepärast see ongi kaval, harukordne organisatsioon, mis võimaldab 60-70% juutidest koosnevatel kõrgkraadide esindajatel, vabamüürlust oma soovide järgi suunata.

Metapeedia kirjutab: "Kraadide arvu järgi jaotub vabamüürlus Johannese- ja Kõrgkraadi-müürluseks. Kõik maailma loožid omavad kolme Johannese-kraadi: õpilane, sell, meister. Johannese-müürluse kohal seisab kõrgkraadi-müürlus, mis ulatub 33. kraadini. Kõrgkraadivabamüürlased on maailmapoliitika tegelikud kandjad. Kõrgkraadi loožide esindaja on igas riigis „kõrgeim raad“. Need kõigi maade kõrgkraadi-loožide esindused on ühe keskvalitsuse juhitud, mis on juudi kätes."

Juutidega on seotud veel üks eriline asjaolu. Juudid on ainus rahvus, kel muidu programmiliselt kosmopoliitilises, s.t. rahvusi ja rahvuslikku alahindavas või lausa eitavas vabamüürluses on oma puhtrahvuslik loož (õieti loožide ühendus) – B’nai B’rith (tõlkes Lepingu pojad), mis asutati New Yorgis 1843. aastal ja millel on üle maailma rohkem kui pool miljonit liiget. Seega tohivad juudid olla üheaegselt nii oma rahvusliku, B’nai B’rith’i, kui ka tavaliste, s.t kosmopoliitiliste loožide liikmed. Arvestades koosolekute ja organisatsioonide varjatud suunamise meetodit, võivad need asjaolud B’nai B’rith’ile, s.t. juudi rahvusest vabamüürlastele, hõlpsalt kindlustada varjatud ideelise kontrolli ja juhtiva rolli kõikide teiste loožide üle.

Vabamüürlast poolt levitatud salaõpetus on ka mõjutatud juutide poolt. Vastupanuliikumine kirjutab: "Vabamüürlaste salaõpetused on mõjutusi saanud judaismist, eelkõige kabbala’st, nii et vabamüürlaste filosoof Albert Pike ei kõhkle väitmast: “Tõed, mida vabamüürlased levitavad, põhinevad juutide salajasel traditsioonil, mida tuntakse kabalistliku gnostitsismi nime all ning mis vabamüürlastele pärandati templirüütlite vahendusel”. Oma raamatus Morals And Dogma kinnitab A. Pike korduvalt, et vabamüürlus on religioon (NB!), mis toetub kabbala’s sisalduvale juudi salajasele filosoofiale. Talle sekundeerib Arthur Waite: “Ühelt (pühitsus)astmelt teisele liikudes võib tähele panna, et hierarhia astmetel kõrgemale tõustes ilmneb see institutsioon (vabamüürlus) üha rohkem kabalistlikuna”.

Vabamüürlastest lugege veel SIINSIIN ja SIIN.
Kuna ma sellel teemal  siin blogis tõenäoliselt enam ei kirjuta, siis võin teile lohutuseks ütelda, et massoonid enda saatanlikku eesmärki (Uus maailmakord) ei saavata. Nad on küll läbi ajaloo valanud palju verd, Suure Prantsuse revolutsiooni ja Suure Sotsialistlikku Oktoobrirevolutsiooni ajal ja verd valatakse veel paljudes iseseisvate riikide alistamiseks peetavates sõdades. Praegu näib massoone edu saatvat  utoopilise eesmärärgi elluviimisel globaliseerumises, kuid see on vaid näiline ja ajutine.
Nende vastas seisavad märksa tugevamad loomulikud jõud - rahvused ja nende kultuurid, neid ei suuda ka vabamüürlased hävitada.

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP