RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 24. märts 2012

VABAMÕTLEJA: Obama kinnistab piiramatut võimu

                                              Huvitav kas sellist muutust nad tahtsidki?

Ühendriikide president Obama on võtnud enesele uue korraldusega õiguse kehtestada USA-s sõjaseisukord täiesti omavoliliselt. Nimelt alkirjastas Obama dokumendi nimega „Riigikaitse ressursside valmisoleku korraldus“ (ingl.k. The National Defense Resources Preparedness Executive Order), mis annab USA presidendile põhimõtteliselt piiramatu võimu üle kodanike ja nende omandi, seda kõike muidugi „rahvusliku julgeoleku tagamise“ nime all.
Korralduses on sätestatud, et olukorras, mil on ohustatud riiklik julgeolek, on vajalik garanteerida piisavate vahendite olemasolu ja tootmisvõime, sealhulgas teenuste ja kriitilise tähtsusega tehnoloogia kättesaadavus, et tagada riiklik julgeolek. Valge Maja pressiteade selgitab, et Ühendriikidel peab olema baas, mis vastaks riigikaitse nõetele ja kus oleks võimalik toota ning arendada tehnoloogiat, mis on vajalik rahvusliku julgeoleku tagamiseks. Põllumajandusministrile on antud voli kriisiolukorras jaotada toitu, loomakasvatuseks ja põllumajanduslikuks tootmiseks vajalikke tarbeid, s.h. kaubanduslikke väetiseid. Sama voli on antud igale eluvaldkonna esindajale – energeetika, tervishoid, transport ja isegi veevärgi eest vastutajale. Huvitav kas FEMA koonduslaagrid mängivad eelnevalt mainitus rolli? Ühe lausega: kui USA-s kehtestatakse sõjaseisukord, siis lähevad käiku üle Põhja-Ameerika rajatud pea 1000 koonduslaagrit. Täpsem informatsioon puudub.
Säärase salakavala korralduse alkirjastamiseks ei valinud Omaba just kõige parema aja. Alles hiljuti jõustas Barack ameeriklastele õõvastust tekitava „Riigikaitse Volituse Seaduse“ (ingl.k. National Defense Authorization Act), mis lubab USA presidendil kinni pidada ja piinata Ameerika Ühendriikide kodanikke ilma kohtuotsuseta(!).
                                                   Pilt ühe FEMA laagri väravaist
Esmapilgul võib tunduda, et Obama administratsioon püüab oma võimu meeleheitlikult kindlustada, aga tegelikkuses on tegemist juba 1994. aastal president Clintoni poolt alkirjastatud määruse uuendusega, mis nägi kriisiolukorras ette umbes sarnase tegevusplaani. Just seetõttu väidavadki juristid, et antud korraldusega ei võtnud Obama enese rohkem õiguseid kui tal juba oli. Siiski väidavad kriitikud - kes on korralduse terviklikult läbi lugenud - vastupidist. Isegi kui Obama kunagi ei kasuta enesele haaratud võimu, ei tunne „vabade ja vaprate maa“ elanikud ennast just eriti mugavalt teadmisega, et presidendil on nende ülepea piiramatu võim.
Allikas:
http://rt.com/usa/news/obama-executive-order-national-929/
                                              FEMA koonduslaagrite teada olevad asukohad
Allikas: http://www.vabamotleja.info/
__________________
Mis siin muud, käivad ettevalmistused Uue maailmakorra kehtestamiseks!
M.I. 

0 kommentaari:

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP