RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 18. veebruar 2013

Austatud Põhiseaduse Assamblee liikmed !

pics/2013/02/38700_001_t.jpg
Jaak Uibu, D.Sc.


  Jaak Uibu
  Seadusandlus ei saa ühes riigis iial valmis.  Kui  see peaks siiski     juhtuma,  nagu sündis Justinianuse koodeksiga, siis pole enam riiki.   Kehtivat Eesti Vabariigi põhiseadust on täiendatud harva, aga tungival   vajadusel tuleb teha sedagi. Võib olla ka nii, et kriitilises olukorras  piisab  esialgu põhiseaduses kätkevate võimaluste kindlakstegemisest ja nende rakendamisest. Seda dilemmat püüti lahendada Toompea Haridusseminari töökoosolekul 30.jaanuaril 2013 Riigikogu konverentsikeskuses päevakorraga Eesti Vabariigi põhiseaduse mõte ja sätted ning süvenev rahvastikukriis. Kokku olid tulnud mitmed Põhiseaduse Assamblee liikmed, Riigikogu tänased ja endised liikmed, tänased ja endised tippametnikud, teadlased ja õppejõud, et selgitada vastastikust mõju põhiseaduse ja süveneva rahvastikukriisi vahel. Teema aktuaalsust kinnitab tõsiasi, et põhiseaduse kehtimise ajal on Eesti rahvastik kaotanud kuuendiku oma koosseisust.

Seminari ettevalmistuse käigus võeti kasutusele harva rakendatavaid kombinatsioone kategooriatest põhiseadus, rahvastikukriis, EV põhiülesanne ja põhieesmärk ning nende täitmine, seadus- ja õiguslüngad, põhiseaduslik järelvalve jne. Kaasati ka Põhiseaduse Assamblee liikmeid, kelle abivalmidus aitas kujundada seisukohti ja kes teenisid seeläbi suurima tänu. Mõttevahetuses arutati vajadust tugevdada põhiseaduse preambuli õigusjõudu, vajadust lahti kirjutada põhiseaduse esimene paragrahv, käsitleti depopulatsiooni kui julgeolekuriski ja kaaluti rahvastiku arengukava tähtsust. Rõhutati teadusliku analüüsi defitsiiti, infantiilsust sotsiaalses temaatikas, peeti vajalikuks käsitleda metodoloogilise asjatundlikkusega rahvastikku kui probleemi. Arusaadavalt olid arvamused harali, ent konsensuses leiti, et teemat tuleb jätkata, kaasamõtlejate ringi laiendada ja seisukohad avalikustada.

Austatud Põhiseaduse Assamblee liikmed! Tunnustades Teie kahekümne aasta tagust tööd põhiseaduse koostamisel kutsume Teid üles seda jõudumööda jätkama Teile ja seadusandjaile sobival viisil. Selles lootuses edastame Teile 30. jaanuari seminari ettekande teksti Eesti Vabariigi põhiseaduse mõte ja sätted ning süvenev rahvastikukriis.


Lugupidamisega,

Jaak Uibu, D.Sc.
Toompea Haridusseminar


10. veebruaril 2013

Pöördumiskiri edastati asjaosalistele Põhiseaduse Assamblee liikmete klubi asutamiskoosolekul 15. veebruaril 2013 Riigikogu teabekeskuses.

Allikas: http://www.eesti.ca/austatud-pohiseaduse-assamblee-liikmed/article38700
________________
Paljude poliitikute suust on juba kuulda üleskutseid kirjutada ümber põhiseadus. Isegi siin märgitakse: "...vajadust lahti kirjutada põhiseaduse esimene paragrahv...". Selline 1.§-i lahtikirjutamine on väga kahtlane.

Väljavõte põhiseadusest:
§ 1.  Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.
Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu.

Paragrahv ühe "lahtikirjutamine" tähendab tegelikutl soovi loobuda meie riigi iseseisvusest ka põhiseaduse tasandil. Käed eemale põhiseadusest!
M.I.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP