rockefeller_bro1
2010. aastal avaldatud 2005.–2010. aastatel välja antud stipendiumide ülevaates tunnistab Rockefellerite fond (Rockefeller Brothers Fund – RBF), et nad ostavad ära väljaspool roheliste kogukonda seisvaid inimesi, et need levitaksid oma kogukonnas inimtekkelise kliimamuutuse doktriini.

“Kliimamuutmise ühendatud häälte” hulgas on ärimehi, investoreid, usukuulutajaid, farmereid, sportlasi, lihttöölisi, sõjaväejuhte, veterane, kubernere, linnapeasid jpt.
Raportis on kirjas: “Lisaks otsesele rahalisele abile on fond pakkunud tehnilist tuge strateegiliseks arenguks, suhtluse planeerimiseks ja idee propageerimise koolitamiseks. Kubernerid ja linnapead on osutunud väga tõhusateks kliimamuutuse lahenduste propageerijateks.”

Samuti kirjeldab ülevaade seda, kuidas fond on juba 1984. aastast alates kulutanud suuri summasid kliimamuutuse propaganda püüdlustele. Alates 1980. aastatest on fondi töö olnud sujuv ja tõhus. Esimesed probleemid tekkisid 2009. aastal – inimtekkelise kliimamuutuse ideed on aina raskem müüa pärast Climategate’i skandaali, kui tundmatu häkker tungis kliimauuringute keskuse (CRU) serverisse ning kopeeris sealt tuhandeid e-kirju, mille sisu andis uut hoogu arutlustele, kas inimtegevusel on tegelikku mõju kliima muutumisele.
Fond tunnistab avaliku usalduse märkimisväärset vähenemist; samas leitakse, et kui veel paar aastat tagasi oli kliimamuutusest rääkimine vaid mõningate väikeste keskkonnaliikumiste jutuaineks, siis nüüd on sellest saanud väga võimas teema, milles on kuulda väga erinevate elualade esindajate hääli.

Rockefellerite fondi pidev massiline häälteostmine on teada juba 1970-ndate keskpaigast, kui teadaolevalt maksti tuntud reporteritele, et nood tegeleksid aktiivselt kliimamuutuse kui inimtegevuse traagilise tagajärje idee edendamisega. Geneetiliselt modifitseeritud toitu toodi tollal esile kui kõikide probleemide lahendust. Avalik hooplemine sellega, kuidas nad kasutavad meediat ja poliitikuid enda eesmärkide edendamiseks, on fondi tegevusega kaasas käinud juba ammu ning seda on tehtud väga erinevates väljaannetes.
Selle kaheksajala teine haru, ÜRO rahvastiku fond (UNFPA) on 2009. aastal kirjeldanud, milliseid trikke kasutab fond, jõudmaks kogudusteni, mis ei taha kaasa minna ÜRO populatsiooni kontrolli programmiga. Agentide eesmärgiks seati sellise sotsiaal-kultuurilise keskkonna loomine, mis lõpptulemusena iseenesest edendaks ja kinnistaks kogukondades UNFPA populatsiooni kontrolli programmi eesmärke.

Selline tegutsemismuster jätab väga vähe kujutlusvõime hooleks. Fondide juhid kasutavad oma ressursse selleks, et propagandale hoogu juurde anda. Kuna globaalse soojenemise idee on aina vähem usutav, tuleb propaganda lahinguvarustust täiendada, et oleks mingitki lootust enda ideid levitada.

Allikad: Explosive Reports, Infowars, Wikipedia
RBF-i raportit saad näha siit.

Toimetas Katrin Suik

Allikas: http://www.telegram.ee/category/nwo