RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 19. veebruar 2013

Valitsus magab

On riigi 95. aastapäeva eelõhtu.
Aga valitsus magab. Pikalt juba. Nurrub euround, kõrvad lontis Brüsseli poole, nähes und magusat europirukat küpsetavast kokapoisist, samal ajal kui pinged riigis aina süvenevad.

Ja neid pingeid on mitmet laadi.
Ühed sünnitavad kalevipoegi, teised jääkeldreid ning rahvamarsse, kolmandad süvendavad käegalöömise meeleolu ja püüdlevad riigi tükeldamise poole.

Rahulolematuse mootoriteks on süvenev vaesus, üha tõusvad hinnad elukondlikult tähtsatele artiklitele nagu näiteks elekter, rahvale tajutavad absurdimaitselised eurokummardused, seadusadnluse ning kohtuvõimu sümbioosist sündiv nõrkus, mis ei arvesta rahva enamuse ootusi kuritegevuse ohjamisel, riigi iseseisvuse üha kiirenev äraandmine, kodanike eemaletõukamine riigi juhtimisest, valitsusparteide arutu nuumamine ja kartellipoliitika tahtlik süvendamine, riigi tükeldamisega leppimine ja euroföderatsiooni toetamine ... ... ... , mis kokkuvõttes tähendab riigi kodanikega mittearvestamist, üleolevat suhtumist inimestesse, ignorantsust rahvuspoliitikas ning hoolimatust Eesti riigi suhtes.

Riigi tükeldamisest rääkides tuleb kõigepealt meenutada konservatiivide ja rahvuslaste pingutusi selle nimel, et Eesti Vabariigi territoorium leiaks rahvusvahelist tunnustust tema seaduslikul kujul - koos venemaa poolt tänaseni okupeeritud ida-aladega. Teisalt aga näeme, et valitsus magab-magab-magab sügavat euround ega tee märkamakski, et Ida-Virumaa elanikud rõõmsalt omakeskis arutavad, kas ei oleks juba aeg Narvat ikkagi venemaale anda!
Kehtivate ning riigi huvidega mittearvestavate valimisseaduste tõttu on võimu juurde lastud poliitilised jõud, kes tegelevad teadlikult riigis pingete tekitamisega erinevate rahvusgruppide vahel. Riigi hoolimatus oma turvalisusse ning sisejulgeolekusse on avanud ukse idapropagandale ning toidab ida-Virumaal jõude, kes heal meelel ühendaksid venemaa poolt okupeeritud aladega ka Narva linna kasvõi hommepäev.

Hiljuti andi AUKODANIKU tiitel (au ja kodanik) endisele Narva linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee esimehele Vladimir Mižuile, EKP juhtivkommunistile Ida-Viru regioonis (vt. EKP XIX kongress - EKP XIX Kongressil valitud EKP KK liikmekandidaadid : Vladimir Mižui ...) ja kelle poolt on omal ajal öeldud kurikuulsad sõnad Riigikogus, õigustamaks Narvas ENSV lipuga lehvitamist: "Täna lehvivad meil kolm lippu: Eesti Vabariigi, NSV Liidu ja Eesti NSV lipud. Eesti NSV lipu kehtetuks tunnistamise kohta ei ole otsust vastu võetud ning seepärast kasutabki Narva linnanõukogu kolme lippu..." .
Toona (1991) oli tegemist nn jokk-skeemiga, kuid sisuliselt näitas see isiku suhtumist Eesti Vabariiki. Ja pole see suhtumine muutunud tänagi. Vähemalt keskerakondlikus Narvas. Ja on kurb aga loomuli, et just selliseid inimesi toetab Narvas võimul olev Eesti Vabariigi (väidetavalt) võimutäius kohapeal.

Aga valitsus magab ja ärkab vaid siis, kui on vaja kotiga raha anda euroriikidesse, kus probleemid on tekkinud liigselt agaras "sotsiaalse hoolivuse" rakendamises või selleks, kui lääne ametnike jaoks on vaja midagi kohapeal ära korraldada ... ja uinub siis taas.

Aga äkki valitsus ei magagi vaid on hoopis pea peitnud liiva alla nagu jaanalind?

Anar Rand
BHR
 

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP