RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 14. detsember 2012

Lühike riigikukutamise õpetus ehk "al-Qaeda" anatoomia Süürias

postitas mauri keeruline-tõde-vs.-lihtne-vale osak. 13:00 13. detsember, 2012
sõda Fleimar Troll kirjutab: "6. detsemberil 2012 postitas TS#113353 väga intrigeeriva loo sellest, kuidas Süürias asju aetakse. Et see on sedavõrd õpetlik tekst, siis võtsin vaevaks see ära tõlkida ka neile, kes ingliskeelt ei mõista. Kuna ma pole professionaalne tõlkija, siis tuleb alljärgnevat võtta, kui vabatõlget. DETAILNE PLAAN SÜÜRIA REŽIIMI KUKUTAMISEKS
30. märtsil 2011 online „Forum”is Al Basaleh’i nime alla postitatud tekst, mis, kopeerituna iisraeli blogisaidist (Filkka), olevat üksikasjaline plaan sellest, kuidas kukutada „Bashar Assad režiim Süürias”. Pane tähele kuupäeva ja see näeb välja järgnevalt:
Strateegia
Filkka plaan tugineb rahva igatsusel vabadusest, väärikusest ja korruptsioonitusest; ning võimel muuta rahva soovid revolutsiooniks režiimi vastu; veendes inimesi, et selle juhitud reformid on sisemiselt blokeeritud ja ainsaks lahenduseks on üleüldine revolutsioon, mõjutades inimesi säravate ja armsate sõnadega, mis sümboliseerivad asju, mille üle ei saa vaielda; kõik armastavad vabadust ja vihkavad ebaõiglust, armastavad õiglust ja vihkavad koruptsiooni, armastavad väärikust ja vihkavad alandust.

Taktika Plaan on jagada Süüria kolmeks osaks (suured linnad, väiksed linnad ja külad), moodustades 5-te tüüpi „võrgud”:
 1. kütuse” võrk:
  keskuseta ühendatud haritud töötutest noortest;
 2. kõrilõikajate” võrk:
  äärealade põgenikest ja kriminaalidest, eelistatult mitte-süürlased;
 3. etniliste usulahkude” võrk:
  igast etnilisest rühmast ja usulahust juriidilise haridusega noortest presidendi poolt või vastu, peaksid olema alla 22-aasta vanad;
 4. meedia” võrk:
  ühiskondlike organisatsioonide liidrid, mis on eurooplaste (mitte Ameeriklaste) poolt rahastatud;
 5. kapitali” võrk:
  kaupmehed, ettevõtjad, pangad ja kaubanduskeskused Damaskuses, Aleppos ja Homsis ainult.
Kasutades „võrke” ja ühendades neid, näeb plaan ette esimesest („kütuse”) võrgust noorte ambitsioonide sütitatamist säravate ja haaravate loosungitega, nagu näiteks:
 1. Sul peaks olema hääl.
 2. Muutust ei tule ilma jõudu kasutamata.
 3. Sinu saatus on sinu kätes.
 4. Sinu vaikus põhjustab … jne.
Kasutades teise („kõrilõikajate”) võrgu võimeid:
 1. treenitakse elukutselisi palgamõrvareid, nt. snaipereid eemalt ja külmavereliselt tapmiseks;
 2. treenitakse ühiskondlike hoonete kiireks süütamiseks kasutades kiirelt põlevaid materjale;
 3. treenitakse, kuidas tungida vanglatesse, politseijaoskondadesse ja turvatud hoonetesse.
Kolmanda („etniliste usulahkude”) võrgu kujundamine:
 1. Provotseeritakse nende tundeid toetamaks või vastandamaks presidenti raevukalt.
 2. Pannakse nad tundma, et nende usulahku ohustatakse mõlemal juhul.
 3. Istutatakse idee ülemäära jõu kasutamisest teiste vastu.
 4. Veendakse, et kes iganes milles iganes neile vastandub, on reetur.
 5. Tõugates neid värvipimeduseni, kus nad näevad ainult musta ja valget.
 6. Ära kasutades nende noort iga ning teadmatust ajaloost ja geograafiast, tõugata neid määrani, kus nad on valmis kõigeks.
Samuti kasutatakse neljandat („meedia”) võrku inimeste (avalik arvamuse) suunamiseks:
 1. Võimaldades neil jõuda meediakanaliteni läbi avastamatute stelliittelefonide, mida ei saa keelustada.
 2. Esitledes neid, kui rahvulikke indiviide, kes ei oponeeri režiimi vastu ja kutsuvad üles tsiviliseeritud ühiskonnale.
 3. Ettevalmistades asjatundjaid kasutamaks moodsa meedia tehnoloogiaid, nagu nt. blogid ja internet, aitamaks neil suhelda rahvaga.
 4. Korraldades perioodiliselt nendega kohtumisi ja ühendades nende püüdlused nii, et kellegi arvamus ei vastanduks teise omaga.
Mis puutub viiendasse („kapitali”) võrku, siis nende puhul kastutatakse ära nende hirmu varanduse pärast ja olles alaliselt linnastunud:
 1. Ühendada kaupmehed kaubandusametnikega euroopa saatkondades justkui kaubandussuheteks.
 2. Korraldada olenguid osapooltele eliitklassist ja kutsuda sinna ärimehi, kui toimuvad tehingud, autasustamised ja investeeringute kokkulepped.
 3. Ahvatleda neid astuma seksuaalsuhetesse, kus neid filmitakse hilisemaks väljapressimiseks.
 4. Õhutama neid kohtumiste ajal režiimi vastu ja istutama idee, nagu näiteks: „riik kuulub sulle ja võõrad kontrollivad seda; režiim toetab seda sinu arvelt, sina ehitad riiki ja teised juhivad seda; Bashar Assad varastab sinu maksud ja tema nõunikud naudivad seda; kõik sinu ärilised investeeringud on miinuses altkäemaksude ja korruptsiooni tõttu; sinu varandus on ohus ja sa peaksid selle suunama väljaspoole Süüriat, sest režiim kukub kokku; me laseme sind võimule pärast režiimi kokku kukkumist”.
Plaani „täideviiv” osa sisaldab mitmeid stsenaariume ja täpseid üksikasju, kuidas alustada ja paigast nihkuda, kuidas kasutada „võrke” ja liikuda edasi.
Täideviiv” osa:
Täideviiv plaan sõltub järgmistest astmetest:
Esimese („kütuse”) võrgu jaoks: — kui keegi vastab liikumisele ilmutades vajadust raha järele, siis:
 • Varustada teda vähese koguse rahaga.
 • Muretseda talle rendiauto, mobiiltelefon ja interneti ühendus.
 • Paluda tal otsida teisi sama moodi.
 • Kui noorte arv jõuab 5000-deni suurtes linnades, 1500-ni väikestes linnades ja 500-ni külades, siis hakkavad nad väljendama oma soovi muutste ja reformide järele ning selles punktis tuleks vältida igasugust rünnakut rahvuste või usulahkude vastu, ei mingeid usulahkude, partei, vasak- või parempoolseid poliitikute rünnakuid.
See punkt tuleb hiljem, kus vastuseks igale osapoolele tuleb vastata vastandudes eitavalt, nagu näiteks:
 • Kui keegi ütleb , et toimub muutus, siis vastuseks on: „Pole mingit muutust ega midagi, kõik on vale”.
 • Kui keegi ütleb , et muutus tuleb, siis vastuseks on: „Me oleme seda juba 40 aastat kuulnud”.
 • Kui keegi ütleb , et praegu pole paras aeg, siis vastuseks on: „Ja millala me siis alustame? Pärast veel üht sajandit?
 • Kui keegi ütleb , et meie kohus on võidelda Ameerika vastu, siis vastuseks on: „Mis asja on minul vastupanuga? Ma tahan elada” … jne.
 • Liikumine rahvarohketel tänavatel, nagu näiteks turud, mošeed pärast palvust, kitsad alleed. Liikuv rühm peaks jagunema kolme ringi: karjujad, filmijad ja maskeerujad; kus karjujad kogunevad ringi keskele ja hakkavad karjuma ja kisama, ümbritsetuna maskeerujate ringist ja filmiv grupp ümbritseb kõike, ja kui keegi püüab karjujaid laiali ajada, siis maskeerujad kaitsevad neid öeldes: „lase neil rääkida, vend”, ja kui keegi ei püüa neid laiali ajada, siis maskeerujad ründavad neid ise ja ajavad laiali - me saame täiusliku materjali meediapropaganda jaoks.
 • Tavaliselt on ametivõimud sellisel juhul sunnitud kasutama piinamist ja jõhkrust, siis on võimudel vaid üks kahest võimalusest: kas sekkuda või mitte sekkuda.
 • Kui ametivõimud sekkuvad ja arreteerivad kellegi „võrgust”, siis peaks ta ametnike ees mängima rahulikku, taanduma koheselt ja naasma koju igasuguse tulevase tegevuseta, et jätta võimudele mulje, nagu oleks ta oma eksimusest aru saanud, ja siis külmutab oma tegevuse täielikult, samas teda edasi rahastades.
 • Kui ametivõimud sekkuvad ja arreteerivad kellegi väljastpoolt „võrku”, siis tuleb see avalikustada maksimaalselt ja nõuda tema vabastamist, ja kui luureteenistus piinab teda, siis on see hea; ja parem, kui kui ta aitab kaasa õhutada inimeste tundeid ja kasutades tema ütlusi sidumaks piinamist režiimiga (mitte ainult salateenistustega), kui üldist tava; levitadest kuulujutte ja ideid, nagu näiteks: „Kas sa nägid, mis selle vesekesega juhtus? President soosib seda, kas pole see vale? Tüüp tahab lihtsalt elada, miks meie raha ainult sellele kulutatakse? Kas see on valitsus või kamp vargaid? Peamine probleem tuleb ülevalt …” jne.
 • Kui liikulmine alustab tänavatel, siis tuleks inimesi õhutada kiirelt muutma nõudmisi õigeteks ülima häälekuseni režiimi langemiseks ja tehes järgmist:
  1. Kaasates teist („kõrilõikajate”) võrku tuleb rahvakogunemistel koheselt rünnata nii protestijaid, kui ka politsejõudusid.
  2. Sündmused, mis tõstavad religioosseid ja sotsiaalsedi tundeid, tuleks filmida, eriti rünnakuid nt. naiste vastu, soovitavalt kaetud peadega või neid, kes kannavad burgat; see peaks toimuma ajal, mil protestijad korrates hüüavad peamisi loosungeid ja mil ründavad vormiriietes julgeolekujõud, see oleks ideaalne, ja kui ründavad tsiviilid, siis tuleks hüüda „erariides agendid”, ja kui keegi ei ründa protestijaid, siis teeb seda keegi grupist ise, isegi kui see tekitab kergeid vigastusi, filmi pikkus ei peaks ületama 20 sekundit ja peaks võetud olema väga lähedalt.
  3. Koheselt kasutada verd, sest sellel on suur efekt inimestele, ja tuleb tappa keegi protestijatest väljaspoolt „võrku”, soovitavalt võiks tapetu olla promintsest perekonnast ja samuti soovitavalt noor, kellel on sotsiaalseid sidemeid, haritud, eriti doktorid või insenerid, või intellektuaalid, seda peaks tegema kiiresti ja tapmine tuleks sooritada snaiperi poolt, kasutades samu kuule, mida politsei või julgeolekujõud; samuti tuleks tappa poltseinike, turvatöötajaid või valvureid.
  4. Peamiste kaupmeeste hooned tuleks põlema pana; kaupmehi, kes on juba ennegi ärevaks aetud satuvad paanikasse, koos teiste ettevõtjatega, et mõjutada nii palju inimesi, kui võimalik.
  5. President Bashar Assadile lojaalsete aktivistide tegevust tuleks õhutada, nende jõud, entusiasm ja emotsioonid välja kurnata ja neid tuleks hoida tegevuses kastututes vaidlustes teistega, eriti radikaalsete islamistidega, süüdistades neid olemast „mukhabarat” valitsuse agendid, režiimi „Vovuzelas” suuvoodrid ja võimudega kaasajooksikud. Tekita usaldamatus nende ja inimeste vahel, hoia neid ärritatuna lubadustega Bashar Assadi lõpust ja kutsu kokku juhuslikke meeleavaldusi režiimi toetuseks, kus omad hääli kutsumaks tapatalgutele, terroriseerimistele ja tapmistele, tekitades sedasi režiimi vastaseid, hoides neid rahulikena ja viivitades, kuni etniliste ja usuliste tapmisteni, siis nad organiseerida et nõuda poliitilisi reforme, vabadust, demokraatiat ja siviliseeritud elu.
  6. Murda iga režiimi katse poliitilisele lahendusele põletades võimusümboleid, nagu näiteks Baath’i partei linnaosa, politseijaoskonnad, vanglad, julgeoleku vahipostid, ja hävitades Bashar Assadi pilte.
  7. Kaasate neljas („meedia”) võrk, mille eesmärk on siduda Bashar Assad kõigega, mis on toimus eelmistes astmetes; esitlema teda eelmiste astmete loomuliku osana, vähenama kõiki tema saavutusi, tuues esile kõiki ajaloolisi dramaatilisi sündmusi ja süüdistades selles kõiges praegust režiimi.
Oma plaanis tunnistas pärsia lahe emiir, et Bashar Assad on populaarne nii Süürias, kui ka väljaspool seda, ja seda ei peaks alahindama, ning ta näeb, et see populaarsust tuleb muuta jõupositsioonilt nõrkuseks, kasutades temale lojaalsete entusiasmi liikumise vastu ja meelitama neid liikumise vastu tegutsema, ning tema valitsus koosneb kõigist etnilistest gruppidest ja usulahkudest ning tema peajõud on armee ja väga tugev julgeolekuaparaat.
Et murda armee, valitsus ja julgeolekuaparaat, pärsia lahe emiir näeb, et need saab lahutada mööda lõhet usulahkude vahel, siin tuleb mängu kolmas („etniliste usulahkude”) võrk võttes oma tegevuseks pamiste usulahkude neutraliseerimise, nagu näiteks Shafi’d & Hanafi’d, järgnevalt:
 1. Sundida usulahke sooritama ekstreemseid tapatalguid vastas-usulahkudele, filmida ja avalikustada see meedias nii kiiresti kui võimalik ning alustada selliste massimõrvadega eemal Damaskusest, mitte kasutada liiga palju verd, et inimesed ei eemalduks teemast.
 2. Latakia’s ja Tartus’is, alaviidid „võrgust” peaksid tapma sunniitidest noori mehi ja moonutama nende kehasid hõiskama pikka elu Bashar’ile; ja Aleppo’s salafiidid „võrgust” peaksid ründama alaviitide külasid, põletama nende maju, hirmutama neid küladest lahkuma and hõiskama: „Surm Nasiris’ele, surm Sahaba vaenlastele” (prohveti kaaslane); Hasaka araablased „võrgust” peaksid tapma ja lintšima mõned noored kurdid visuaalselt mõistvas keeles, millest kurdid tõlgita aru saaksid, tapma mõned kristlased, eriti armeenlasi; ja Daraa’s, sniprid väljaspool llinna peaksid tapma noori mehi Al Jawabra ja Al Mahameed’i perekonnast ning vältima lähenemist Aba Zaids’ile ja Masalma’le.
 3. Albukamal’is peaksid šiiidid tapma sunniite ja hõiskama „Yo Karbalaa, yo Hussein”; Homs’is peaksid araablased tapma turkmeene, röövima nende poode, eriti juveeliärisid, tapma katoliiklasi ja murhsiide; Suwaida’s peaksid druusid „võrgust” tapma mõned kristlased lähikülades ja põletama kirikuid; Qamishli’s peaksid kurdid „võrgust” tapma kättemaksuks omade tapmiste eest Hasaka’s; ja mõned armeenlased peaksid tapma araalastest moslemeid, Der Ezzor’is; sniperid väljaspool linna peaksid tapma noori mehi Al Aqeedat’as ning Bani Naeem’i hõimud juurdepääsuta väiksematele hõimudele või Alrola või Al Jaboor või Al Shummar hõimudele, hõiskama, kui tapetakse Bu Khabour’i ja Mohassan’i nimel.
Pärsia lahe emiir näeb, et režiim on totaalselt hõivatud otsimaks lahendusi erinevate usulahkude ja etniliste gruppide vahel. Bashar Assad saadab saadikud oma valitsusest lahendama etnilise ja usulisi vastuolusid ning Damaskus tühjeneb valitsuse tugipostidest, ja siin tekibki Damaskuse pööre, kus iga vähemus otsib kättemaksu ja terve linn põleb igast küljest:
 1. Kristlased Ida-Damaskusest peaksid tapma enda keskel elavaid moselemeid, Qassa ja Bab Tuma’s ning Druze’s Jaramana naabruses.
 2. Sunniidid linna lõunaosest peaksid tapma enda keskel elavaid šiiite, Shaghoor’is ja Lääne-Muhajreen’is.
 3. Salafiidid Duma’s ja Dariya’s peaksid põletama linnahooneid, kohtuid ja politseijaoskondi.
 4. Alaviidid linna lääneosas Mezza mägedes peaksid tapma enda keskel elavaid sunniite.
 5. Linna põhjaosas elavad kurdid Rukn Addin’is peaksid ründama araablasi kõikist usulahkudest.
Pärsia lahe emiir usub, et kõik see lõhestab armee ja julgeoleku aparaat kukub kokku, valitsus langeb ja Bashar’ile jääb ainult Vabariiklik Kaardivägi, mida ta ei saa liigutada, sest armee on sellele vastu. See teeb Bashar Assad’ist süüdlase kõigis probleemides, ja siin tuleb mängu viies („kapitali”) võrk:
 1. Kapitalistide kohtumised armee liidrite, julgeoleku jõudude ja ministritega Damaskuses ja Aleppos, et veenda neid hülgama Bashar Assadi ja lubama neile, et nad saavad jääda, kui ta on kõrvaldatud.
 2. Juhul, kui mõned ärimehed keelduvad koostööst, siis tuleb neid hirmutada omandisuhete katkestamisega enda ettevõtetes, investeeringutest ilmajäämisega ja moraalsete skandaalidega, kui nad on seotud eelpool mainitud seksuaalsuhetega.
 3. Juhul, kui mõned armee liidrid keelduvad koostööst, siis tuleb neid hirmutada vangla või salamõrvadega, ja kui võimalik, siis hirmutamiseks mõrvata korratuse ajal mõni kõrgem ohvitser väljaspool Damaskust ja Aleppot.
 4. Tuleks kokku kutsuda rahvuslik nõukogu ärimeestest, ministritest ja julgeoleku liidritest, mida tunnustaks USA, Prantsusmaa, Suurbritannia, Saudi Arabia ja Egiptus, fookusega hirmutada sellega Bashar Assadi.
Pärsia lahe emiir näeb, et just selles arenguetapis:
 1. Nõukogu peaks kutsuma Bashar Assadi tagasi astuma.
 2. Nõukogu peaks katkestama kõik sidemed Iraani, Hizbollah’i, HAMAS’i ja Islami Džihaadi fraktsioonidega.
 3. Nõukogu peaks hiljem salaja ette võtma rahuläbirääkimised iisraeliga.
 4. Nõukogu peaks moodustab ajutise valitsuse, mis kaotab poliitilised parteid ja kutsub enneaegsetele valimistele ja konstitutsiooni muudatustele.
 5. Nõukogu peaks moodustab komitee, mis hakkab uurima ja vastutusele võtma kõiki eelmise režiimi ametnikke ning süüdistades kõiges üksnes Moslimite Vennaskonda (Ikhwan Muslimeen).
 6. Nõukogu peaks jagama Süüria majanduse vaid Ameerika, Euroopa, Saudi Arabia ja Egiptuse firmadele.

Is the Syrian Revolution a Spontaneous Public Uprising?
Meenutuseks ka lugu sellest, kuidas sarnasele „revolutsioonile” järgnenud okupatsiooni on korraldatud ajaloos: KGB saladokument"

1 kommentaari:

Anonüümne 29. märts 2015, kell 18:18  

Tähelepanu !!!

minu nimi on Mavis Carlos, i esindaja Aiico kindlustus laenu laenuandja äriühing Brasiilias, anname välja laenu 2% huvitatud määra, kui olete huvitatud võtke see e-post: (maviscalos_laen_laenamine@outlook.com) nüüd oma laenu üleandmine kohe. võite meiega ühendust võtta ka selle vandeadvokaat e-post: amaah.credit.offer@gmail.com ka. meie firma on kunagi valmis üle mingi summa teile alates 5000 € kuni 100.000.000 euro mõni teie projekti oleme kunagi valmis krediidi teid periood 1 või 2 nädal tehing.

my name is Mavis Carlos, i representative of Aiico insurance loan lending company in Brazil, we give out loan at 2% interested rate, if you are interested kindly contact this email:(maviscalos_laen_laenamine@outlook.com)now for your loan transfer immediately. you can also contact us on this barrister email:amaah.credit.offer@gmail.com also. our company are ever ready to transfer any amount to you starting from 5000 euro to 100.000.000 euro for any of your project, we are ever ready to credit you in an period of 1 or 2 week transaction.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP