RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 1. detsember 2012

MATTI ILVES: VASTUS PRESIDENDILE SAADETUD KIRJALE

Kirjutasin vabariigi pesidendile kirja seoses kartellierakondade ja vabakondade nn. ümarlauana kavandatava aruteluga, selle kirjaga saate tutvude SIIN ja nüüd sain ka vastuse.

VASTUSKIRI:

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI

Tel 631 6202 Faks 631 6250 E-post vpinfo@vpk.ee Veebilehekülg www.president.ee
A. Weizenbergi 39, 15050 TALLINN
Hr Matti Ilves
matti.ilves387@gmail.com
30.11.2012 nr 2.6-2/2927-2

Austatav Matti Ilves

Vabariigi Presidendi ülesandel tänan Teid sisuka kirja eest.
Jääkeldri nõupidamisele kutsuti Harta12 autorid, Riigikogus esindatud erakondade
esindajad, mõned eksperdid ja vabakonna katusorganisatsioonide esindajad.
Ühisloomekeskkonnas on osalema oodatud kõik erakonnad, kõik vabaühendused ja
kõik kodanikud. Kogutud ettepanekute üle arutatakse juba oluliselt laiemas ringis,
võimaldamaks kõikidel kaasa rääkida.
Teie ettepanekud on edastatud Eesti Koostöö Kogule, et need oleks võimalik
ühisloomekeskkonda sisestada. Keskkond avatakse tervikuna avalikkusele aasta
lõpuks. Selle ajani kogutakse infot Eesti Koostöö Kogu postiaadressil (Roheline aas 5,
10150 TALLINN), elektronposti aadressil (info@kogu.ee) ning facebookis.

Ilusat advendiaega soovides
Siim Raie
Direktor

Tegelikult sellelt Eesti Koostöö Kogult ma suuri muutusi meie poliitikas ei oota, sest võim on täielikult partokraatliku süsteemi kehtestatud erakondade käes ja muutused lihtsalt ei ole nende huvides.

1 kommentaari:

Anonüümne 29. märts 2015, kell 18:31  

Tähelepanu !!!

minu nimi on Mavis Carlos, i esindaja Aiico kindlustus laenu laenuandja äriühing Brasiilias, anname välja laenu 2% huvitatud määra, kui olete huvitatud võtke see e-post: (maviscalos_laen_laenamine@outlook.com) nüüd oma laenu üleandmine kohe. võite meiega ühendust võtta ka selle vandeadvokaat e-post: amaah.credit.offer@gmail.com ka. meie firma on kunagi valmis üle mingi summa teile alates 5000 € kuni 100.000.000 euro mõni teie projekti oleme kunagi valmis krediidi teid periood 1 või 2 nädal tehing.

my name is Mavis Carlos, i representative of Aiico insurance loan lending company in Brazil, we give out loan at 2% interested rate, if you are interested kindly contact this email:(maviscalos_laen_laenamine@outlook.com)now for your loan transfer immediately. you can also contact us on this barrister email:amaah.credit.offer@gmail.com also. our company are ever ready to transfer any amount to you starting from 5000 euro to 100.000.000 euro for any of your project, we are ever ready to credit you in an period of 1 or 2 week transaction.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP