RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 27. detsember 2012

MATTI ILVES: EUROOPA FEMINISTID ON HULLUNUD!

Nüüd on asi läinud niikaugele, et Euroopa lasteaedades ja koolides võib varsti keelustada lasteraamatuid ja muinasjutte, milles on kujutatud traditsioonilist perekonda, seda ka tehakse juba mitmetes riikides. Sellise taotlusega tulid välja Euroopa Parlamendi naiste õiguste eest võitlevad tulihingelised feministid .

Euroopa Parlamendi Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon on koostatud aruande ja kutsub üles keelama kõik raamatud, mis näitavad traditsioonilist perekonda, kus isa on toitja ja ema hoolitseb laste eest (selle tulemusel osutub keelatuks pea kõik lastekirjandus). Sellised raamatud tuleks keelustada E Liidu kõigis koolides ja lasteaedades. Aruande koostajad on arvamusel, et need raamatud on halvad lastele, eriti tüdrukutele ja edendavad valesid käitumismustreid ja pärsivad tulevikus ka hoogsat karjääri.
Samuti toonitas aruanne, homoseksuaalsust tuleks õpetada sellisel kujul, kus lapsed saavad otseselt kogemusi ja teadmisi. Lapsed peavad teadma, et see on normaalne, kui su vanemad on geid või lesbid.
Aruande koostjad on hämmingus, sest mingil põhjusel ei ole kõik vanemad veel valmis uskuma, et see on "normaalne".

"Lapsevanemad ei peaks kartma oma laste seksuaalsust. Samas on tervise seisukohalt on kasulik vaadata pornofilme ajal, kui vanemad ja lapsed räägivad avameelselt nendest küsimustest," ütles sellist kasvatust pooldav psühholoog ja seksuoloog Andres Lindskog.


Toon veel parlamendikomisjoni - Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus vastutusalad:

  1)  naiste õiguste määratlemine, arendamine ja kaitse Euroopa Liidus ning seonduvad ühenduse meetmed;
  2)  naiste õiguste edendamine kolmandates riikides;
  3)  võrdsete võimaluste poliitika, kaasa arvatud meeste ja naiste võrdõiguslikkus seoses nende võimalustega       tööturul ja kohtlemisega tööl;
  4)  sool põhineva diskrimineerimise kõikide avaldumisvormide kõrvaldamine;
  5)  soolise võrdõiguslikkuse rakendamine ja edasiarendamine kõikides poliitikavaldkondades;
  6)  naiste õigusi käsitlevate rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonide rakendamine ning sellele järgnev       tegevus;
  7) teabepoliitika naisküsimuses.

Tundub, et naisõiguslased lähevad oma tegevuses üsna kaugele ja sellised aruanded näivad selgelt ületavat komisjoni tegevuspiire, sest kõik perekonnad ei soovi sugugi kasvatada oma lastest moraalituid värdjaid. Mida siis teha, kas mitte saata last lasteaeda või kooli ja õpetada neid kodus? See on praegu veel võimalik, aga ka mitte ilmselt kauaks.

Peab lõpuks veel ütlema, et selles hulluses ei ole süüdi üksi feministid, vaid see on neomarksistliku Euroopa Liidu ametlik perekondade lõhkumise poliitika ja oli päevakorras juba Marxi-Engelsi "Kommunistliku partei manifestis", mis ilmus esmakordselt aastal 1848.
Euroopa Liidus toimub see hullus kõik lausa ka teoreetilisel alusel. Marksistlik juudipäritolu filosoof H. Marcuse (elas aastatel 1889-1979) kirjutas raamatu “Repressive tolerance". See on kujunenud üheks tähtsamaks teoseks, millest juhindutakse. Lühidalt kokkuvõetult sisaldab see järgmist: Kasuks tulevad kõik vähemused, kes aitavad lagundada senist ühiskonda. Kõikide “vaenatud” vähemuste - anarhistid, immigrandid, pederastid, lesbid jne - taotlusi tuleb soodustada, kuniks varasem ühiskonnamudel on muutunud ebakindlaks ja lõpuks laguneb ilma eriliste pingutusteta.
Igatahses ükski minu sõpradest ja tuttavatest ei soovi elada sellises ühiskonnas, mida E Liit meile kohalike reeturpoliitikute abil peale sunnib.

Allikad: SIIN ja SIIN.

4 kommentaari:

Anonüümne 27. detsember 2012, kell 20:17  

tere Matti

mulle ei ole ka vastvõetav see, millest te lastekirjandusega seoses kirjutate. Veel enam, ma arvan et teie poolt edastatud arvamus näitab - nad ei saa üldse aru lastekirjanduse feministlikest väärtustest. Miks, on omaette küsimus.

Küsitav on kõige selle sidumine Marxi/Engelsi KomParMan ga 1848. Olen ise neid perekonda puudutavaid kohti kunagi ühe vaidlusega seoses lugenud ja midagi sellist mida teie toodud feministid nõuavad saab sealt vaid kas pahatahtlikkusest või mõistmatusest välja lugeda.

Matti Ilves 27. detsember 2012, kell 20:31  

Anonüümsele.
Marksismiga saab seda seostada küll! Lugege seda artiklit: http://rahvuslane.blogspot.com/2011/07/matti-ilves-euroopa-liit-rahvaste-ja.html ja tutvaga ka manifestiga, siis te enam ei vaidle:
http://www.marxists.org/eesti/m-e/1848/manifest/index.htm

Anonüümne 23. märts 2014, kell 20:46  

Selline aktuaalne mõiste kui
ERAOMAND on tihedalt seotud mõistega
PEREKOND.
Seda väitsid ühiskonna uurijad veel enne Marxi.
Pole küll ühiskonna teadlane ja originaal tekste pole lugenud kuid ülikoolis tuli tutvuda sellise teosega nägu "Proishozdenie semji i chastnoi sobstvennosti".
ni et kui soovite HÄVITADA ERAOMANDI mõiste peate HÄVITAMA PEREKONNA mõiste.
Kellele seda vaja on?
Suur kapitalile! Miks? See on juba pikem lugu...
Sama probleem pudutab ka rahvus riike, kus kompaktselt elab mingi üks (idealis) rahvus, vastanduseks
kodanike riigile kus keegi ei tunne huvi (idealis) teie rahvusest.
Ka kodaniku riik on suurkapitalile mugavam. Ja pole oluline kuidas see suur kapitalist ennast nimetab kas imperaatoriks või presidendiks või pankuriks.

Enn Ellandi 1. veebruar 2018, kell 11:46  

"ühiskonna teadlane" ja "originaal tekste" ... on selle kirjutaja ikka ülikoolis käinud?Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP