RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 18. detsember 2012

Toomas Kümmel: "Euroopa päästmine!" (FaceBook-ist)

D. Cohn-Bendit, G. Verhofstadt. Euroopa manifest. Rahvuslusejärgse Euroopa moodustamise manifest. – Eesti Maailmavaate Sihtasutus, 2012

D. Cohn-Bendit – saksa-prantsuse poliitik, õppis Pariisis sotsioloogiat, 1968.aasta
massirahutuste juht, kandis hüüdnime „Punane Dany“ („Dany le Rouge“). 2002.aastast Euroopa parlamendi (EP) Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsiooni kaasesimees ning Spinelli föderalistide grupi kaasesimees
G. Verhofstadt – belgia poliitik, endine peaminister (1999-2008), Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsiooni esimees ning EP intergrupi Spinelli föderalistide grupp asutaja

Midagi nii jubedat lugesin viimati ülikoolis sundkorras NLKP ajaloo ja materialistliku dialektika ainete tõttu. Kohe meenus ka kurikuulus „Kommunistliku partei manifest“, sest sõnastuselt ja tonaalsuselt nimetatud kirjatükk sellest suurt ei erine.
Ainult üks tsitaat (lk. 7): „Vaid otserünnak võib meid nüüd päästa. Otserünnak kriisi tegeliku põhjustaja vastu – see tähendab rünnakut rahvusriikide soovimatuse vastu luua tõeliselt ühendatud ja föderaalne Euroopa. Ehk teisisõnu – rahvusriikide soovimatuse vastu loovutada rohkem suveräänsust ja võimu ühendatud ning föderaalsele Euroopale. Olukord Euroopas on selge – Euroopa arengusuuna määrab praegu liikmesriikide egoism, mitte Euroopa ühishuvi või Euroopa kodanike ja rahvaste ühishuvi. Seni, kuni prevaleerivad egoism ja rahvuslikud huvid, on Euroopat võimatu päästa.

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liitu kuuluvad Euroopa Liberaaldemokraatide kaudu Eestist Reformierakond ja Keskerakond."

T. Kümmeli toodud artiklit föderaalsest revolutsioonist lugege SIIT.

________________
Nüüd on täiesti selge, kuhu Euroopa Liit Eesti valitsuse ja parlamendi kartellipoliitikute heakskiidul liigub. Reeturitest võimureid ei huvita see, et neil pole riigi hävitamiseks rahva mandaati, ega ka see, et selline tegevus läheb otsesesse vastuollu veel kehtiva põhiseadusega.
Föderaliseerunud Euroopa teenib vaid globalistide-miljardäride huve. Globaliseerumine aitab veelgi suurendada nende ülikasumeid ja seepärast ohverdatakse kerge südamega riigid ja rahvad.
Euroopa Liidu tegelikust olemusest kirjutasin juba ammu SIIN.
M.I. 

4 kommentaari:

Anonüümne 18. detsember 2012, kell 20:45  

Tõlgin siia Sotsialistide ülevõtmise plaanid ameerika osas,mis peavad paika ka tänases Euroopa liidus, asendaga vaid sõnad teatud kohtades ja te üllatute,mida juba 1963.a taheti saavutada.

1. Ameerika ühendriikide aktsepteerimine kui ainsale liidule,mis on võimeline ära hoidma tuuma sõja.

2.Ameerika ühendriikide kapituleerumine põhimõttel,et ennetada tuumasõja puhkemist

3. Arendada edasi illusiooni,et ameerika ühendriikides oleks täielik demilitariseerimine ainus moraalselt õige tegu.(korjame relvad ära)!

4. Lubada täielikku vabakaubanduslikku tegevust riikide vahel, olenemata kas nad on kommunistlikud või ei ja olenemata sellest, kas saadavaid kaupasid kasutatakse sõja pidamiseks.

5. Pikaajaliste laenude andmine Venemaale ja tema sateliitidele.

6. Anda ameerika abi kõigile olenemata sellest,kas riigis valitseb kommunism või mitte.

7. Puna hiina suur tunnustamine ja temale koha andmine ÜROs.

8. Luua kaks eraldi Saksamaad, Ida ja lääne-Saksamaa olenemata Hruštsovi ettepanekust 1955. Lubada saksamaal vabad valimised ÜRO valve all ja rahval ise otsustada,millises tulevikus nad elada soovivad.

9. Arendada konverentse,et keelata tuumarelvade katsetus,ettekäändel,et USA on lubanud lõpetada tuumakatsetused,kuniks läbirääkimised on jõus.

10. Lubada kõigi NL liitlaste ja sateliitriikide esindatus ÜROs

11. Tõsta esile ÜROd, kui ainsat lootust inimkonnale. Kui selle alusdokumendid on ümber sõnastatud, nõuda,et see muutuks ühtseks maailma valitsuseks ja saaks oma enda iseseisva sõjaväe!

12.Seista vastu igasugustele ettepanekutele keelustada või laiali saata kommunistide(sotsialistide) partei Ameerika ühendriikides.

13. Kaotada kõik ameti ja lojaalsus vanded.

14. Anda jätkuvalt venemaale võimalusi võtta patente, Ameerika ühendriikide patendiametist.

15. Haarata,võtta üle üks või enam juhtivatest parteidest ameerika ühendriikides.

16. Kasutada tehnilisi võtteid nõrgestamaks ameerika õigus ja kohtusüsteemi,kuniks see rikub põhilisi inimõiguse aluseid.

17. Haarata kontroll koolide üle. Läbi õpetajate ja õpetajate ametiühingute inimeste järkjärguline harjutamine sotsialismiga.

18. Haarata kontroll kõigi tudengite ja koolide ajalehtede üle.

19. Kasutada ära rahva rahutusi nõrgestamaks, kehtivat korda ja süsteemi.

20. Võtta üle ajakirjandus, haarata kontrolli alla suurimad kirjastajad.

21. Haarata võtme kohad TV,raadios ja filmi tööstuses.

22. Jätkata ameerika kultuuri diskrediteerimist kõigis vormides ja kunstilistes väljendites.

23. Kontrollida kunsti kriitikuid ja kunsti muuseumi direktoreid. "Meie plaan on esitleda koledust,rõvedust ja mõttetut kunsti"

Jätkub....

Matti Ilves 19. detsember 2012, kell 19:51  

Väga hea!

Anonüümne 20. detsember 2012, kell 13:18  

Jätkame siis sealt,kus pooleli jäime

24. Kaotada kõik seadused,mis reguleerivad "veidrusi" nimetades seda tsensuuriks ja vaba kõne ja pressi ahistamiseks.

25. Murda kultuurilised standardid ja moraal, kasutades selleks pornograafiat ja ülistades veidrusi nii raamatutes, ajakirjades,filmides,raadios ja televisoonis.

26. Esitleda homoseksuaalsust, degenerantsust ja veidrusi, kui "normaalne,tervislik,looduslik " egiidi all.

27. Infiltreeruda kirikutesse ja asendada religioon, sotsialistliku religiooniga. Diskrediteerida Piiblit ja arendada intellektuaalse omandi ideed,mis tõttu pole vaja religiooset kirikut.

28.Kaotada igasugused palved või religioosed väljandus vormid koolis. Ettekäändel,et see rikub
printsiipi "kirik on riigist lahutatud".

29. Diskrediteerida ameerika ühendriikide konstitutsiooni, nimetades seda mitte adekvaatseks, vanamoeliseks,moodasate vajaduste jaoks maha jäänuks. Takistuseks rahvaste ja riikide omavahelise koostöö tegemisel.

30. Diskrediteerida ameerika ühendriikide asutajaid. Näidates neid isekate aristokraatidena,kes ei tundnud muret tavainimese heaolu pärast.

31. Heita prügikasti kõik ameerika kultuuri vormid ja noomida ameerika ühendriikide tõelise ajaloo õpetajaid, selle alusel,et see oli vaid tühine osa riigi ajaloost.
Üha enam õpetada venemaa ajalugu,kuna see on kommunistliku partei huvides.

32. Toetada mis tahes sotsialistliku liikumist,et anda tsentraliseeritud kontroll, mitmetele osadele kultuurist: haridus, sotsiaal asutused, sotsiaal programmid, üldhaiglad jne.

33. Kaotada kõik seadused,mis takistavad infiltreerumist ja kommunistliku partei tegevust.

34. Kaotada riiklik kommitee, ettekäändel,et see tegeleb mitte-ameerikaliku tegevusega.

35. Diskrediteerida ja lõpptulemusena laiali saata FBI.

36. Haarata enda alla kõikvõimalikud ametiühingud.

37. Infiltreeruda ja saavutada kontroll suur äride(korporatsioonide) üle.

38. Viia üle osa jõustruktuuri areteerimis õigustest politseilt, sotsiaal agentuuridele. Kõik käitumis ja psühholoogilised probleemid tuleb suunata psühhiaatria valdkonda.

39. Asuda domineerida psühhiaatria valdkonnas,et saavutada eesmärgiks kontroll ja selleläbi kõrvaldada kommunismile vastuseisjad, tunnistades nagu hulluks.

40. Diskrediteerida perekonda kui institutsiooni. Julgustada vabaabielu ja kerget lahutust.

41. Arendada ideed,et lastel on parem kasvada oma vanematest eemal ja seega ka nende negatiivsest mõjust lapse arengule.(Riigil peab olema õigus eemaldada lapsed oma vanematest,kui viimased annavad halba eeskuju,mis ei sobi kommunistliku partei ideoloogiaga).

42. Julgustada inimesi vägivallaga probleemide lahendamisele, läbi ühingute ja massi liikumiste.

43.Võtta üle,kõik endised koloniaal valitsused enne,kui rahvas on valmis iseseisva riigi loomiseks.

44.Panama kanali rahvusvaheliseks muutmine.

45.Maailma kohtul( ÜRO kõrval),peab jääma õigus sekkuda riigi siseasjadesse, olenemata kas riik soovib või ei soovi seda.

Kui nüüd kõik need punktid kokkuvõtta ja mõelda eestile näib nii mõnigi asi teises valguses. Miski pole juhuslik,seda saab põhjalikult lugeda siit raamatust:
http://www.hourofthetime.com/1-LF/December2012/Hour_Of_The_Time_12182012-The_Perestroika_Deception.pdf

Anonüümne 29. märts 2015, kell 18:13  

Tähelepanu !!!

minu nimi on Mavis Carlos, i esindaja Aiico kindlustus laenu laenuandja äriühing Brasiilias, anname välja laenu 2% huvitatud määra, kui olete huvitatud võtke see e-post: (maviscalos_laen_laenamine@outlook.com) nüüd oma laenu üleandmine kohe. võite meiega ühendust võtta ka selle vandeadvokaat e-post: amaah.credit.offer@gmail.com ka. meie firma on kunagi valmis üle mingi summa teile alates 5000 € kuni 100.000.000 euro mõni teie projekti oleme kunagi valmis krediidi teid periood 1 või 2 nädal tehing.

my name is Mavis Carlos, i representative of Aiico insurance loan lending company in Brazil, we give out loan at 2% interested rate, if you are interested kindly contact this email:(maviscalos_laen_laenamine@outlook.com)now for your loan transfer immediately. you can also contact us on this barrister email:amaah.credit.offer@gmail.com also. our company are ever ready to transfer any amount to you starting from 5000 euro to 100.000.000 euro for any of your project, we are ever ready to credit you in an period of 1 or 2 week transaction.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP