RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 16. detsember 2012

PRESSITEADE: Eesti vajab riiklikku kommertspanka

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Volikogu avaldus
Esku, 15.12.2012

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu pidas laupäeval, 15.12.12 oma selle aasta viimase istungi, kus võeti vastu järgmine avaldus:

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond peab Eesti elanike majanduslikku heaolu kahjustavaks praeguse valitsuse poliitikat osaleda eesti maksumaksja rahadega kõigi Euroopa pankade kapitali ja võlgade ühte sidumises Euroopa pangaliidu raames. Konservatiivne Rahvaerakond ei toeta seetõttu Euroopa Liidu plaani allutada suured pangad kogu Euroopas riigiülestele, demokraatlikku legitiimsust ja kontrolli mitte omavatele kuid tohutu võimuga struktuuridele. Selle asemel, et anda võimalikult palju meie jõukust mõjutavaid hoobasid kellelegi teisele, peaks Eesti valitsus ja riigikogu hoopis tugevdama majanduslikku kontrolli siinsete pankade üle ning looma riikliku kommertspanga.

Praegu Euroopat räsivas võlakriisis on tihedama integratsiooni asemel mõistlik vastupidine tegevus: meie valitsuse ülesanne peaks olema majandusliku tulemüüri loomine meie ja ülejäänud Euroopa panganduse vahele, kodanike kaitsmine hargmaiste suurpankade vastutustundetu majandustegevuse eest ning kohalikul kapitalil tegutseva ja siseturule suunatud panganduse arengu soodustamine. Selle saavutamiseks peaks Eesti riik:

• looma riikliku kommertspanga, kus hoitakse kõikide riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, nende allasutuste, pensionifondide, Haigekassa, Töötukindlustuskassa jne rahalisi vahendeid ja mis teostab ka klientidevahelisi arveldusi;
• tugevdama Eesti Panga, Finantsinspektsiooni ja teiste asjaomaste instantside kontrolli krediidi-, finantseerimis- ja kindlustusasutuste ning börsi üle;
• seadustama põhimõtte, mille kohaselt kustub kinnisvaralaenu saanud inimesel võlg täielikult, kui ta loovutab laenu tagatiseks oleva kinnisvara laenuandjale, tagatise pantimise järel poleks pangal võimalik algatada taolise isiku pankrotti;
• maksustama hargmaiste pankade poolt Eestist välja viidava raha tuluna;
• toetama ja soodustama seadusandlusega kohalike hoiu-laenuühistute tegevust Eesti majanduse, eriti just väike- ja keskmise suurusega ettevõtete arenguks.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond mõistab, et toimiv rahandus ja majandus sõltub oluliselt hästi toimivast ja vastutustundlikust pangandusest. Oleme kategooriliselt vastu viimaste aastate praktikale nii Euroopas kui mujal maailmas, mille kohaselt on pankade kasumid alati eraõiguslikud, kahjumid aga avalikud ehk lükatud maksumaksja õlule, kuna see kaotab süsteemist igasuguse pankadepoolse vastutuse. Me ei poolda ka ideed kehtestada panganduses tehingumaks, kuna see kulu suunatakse vältimatult klientide kanda, ilma sisulisi reforme panganduses esile kutsumata.

Allikas: http://www.ekre.ee/

1 kommentaari:

Anonüümne 29. märts 2015, kell 18:16  

Tähelepanu !!!

minu nimi on Mavis Carlos, i esindaja Aiico kindlustus laenu laenuandja äriühing Brasiilias, anname välja laenu 2% huvitatud määra, kui olete huvitatud võtke see e-post: (maviscalos_laen_laenamine@outlook.com) nüüd oma laenu üleandmine kohe. võite meiega ühendust võtta ka selle vandeadvokaat e-post: amaah.credit.offer@gmail.com ka. meie firma on kunagi valmis üle mingi summa teile alates 5000 € kuni 100.000.000 euro mõni teie projekti oleme kunagi valmis krediidi teid periood 1 või 2 nädal tehing.

my name is Mavis Carlos, i representative of Aiico insurance loan lending company in Brazil, we give out loan at 2% interested rate, if you are interested kindly contact this email:(maviscalos_laen_laenamine@outlook.com)now for your loan transfer immediately. you can also contact us on this barrister email:amaah.credit.offer@gmail.com also. our company are ever ready to transfer any amount to you starting from 5000 euro to 100.000.000 euro for any of your project, we are ever ready to credit you in an period of 1 or 2 week transaction.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP