RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 4. november 2013

Anti Poolamets kirjutas Facebook´is

Venemaal tekitab elevust ja ärritust Venemaa Hakassia piirkonna ülikooli ajaloo ja õiguse instituudi professor Gennagi Tjunduševi kirjutatud raamat „Suurkhaan Batu – Vene riikluse looja“, milles ta kirjeldab neid elemente Kuldhordi riiklusest, mis pole mitte üksnes püsinud tänase Putini „võimuvertikaalini“ ja „suveräänse riikluseni“, vaid olnud selle süsteemi vundamendiks. Batu khaani loodud riik eksisteerib Tjunduševi arvates tänaseni, kuigi riigikeeleks on nüüd vene keel (slaavi ja türgi keelte segu). Vene impeeriumi loojat meenutavad riigivõimu institutsioonide ja õiguse nimetused nagu „казначейство, таможня, закон, деньги, Боярская Дума, ямская служба, кара, караул jm“. Juriidiselt lõpeb kuldhordi ja tema järglasriikide kontroll Venemaa üle alles 18. sajandi algul, kui Peeter I lõpetas andami maksmise Krimmi khaaniriigile, mis oli Kuldhordi tugevaim järgijäänud osa. Sellest hetkest muutus Venemaa ainukeseks Kuldhordi õigusjärglaseks.
Tänane Venemaa ei vormunud Kiievi Venemaa põhjal, mis lagunes kaheksaks suveräänseks riigiks juba 12 sajandil, 100 aastat enne „mongoleid“ , mitte võistluses Hordiga, kellega venelastel ei olnud hõõrumisi religioossel või kultuurilisel pinnal, ent oli ühishuvi seoses läänepiiride kaitsmise vajadusega. Venemaa tekkis täiesti uuel – Moskva põhjal, mis moodustas orgaanilise osa Kuldhordi riigist. Ta kasvas välja võistluses khaaniriikidega, mis kuulusid varem Kuldhordi, konkurentsis õiguse pärast olla laguneva suurriigi järeltulijaks. Kuldhordi traditsioonid olid vene elus ammu juurdunud.
Paljud Kuldhordi seadused ja kultuurielemendid olid nii kindlad, et elasid üle mitte üksnes sakslastest tsaaride aja vene troonil, vaid püsivad tänase päevani. Ajaloolane M.G.Hudjakov kirjutas sellest järgmist: „Riiklik süsteem, mille Venemaal viisid sisse vallutajad, kujutas endast ülaltpoolt välja mõeldud süsteemi ja distsipliini võrreldes selle patriarhaalse korraga, mis oli Venemaal enne tatari sissetungi. „Aasia pärand“ oli uhkuse, mitte hukkamõistu objektiks. Ta oli orgaaniliseks vene elu osaks. 

Allikas: http://ttolk.ru/?p=18852
_______________
Venemaa kui Kuldordi õigusjärglane
M.I.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP