RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 18. november 2013

Ülevaade "Rahvusliku Teataja" 22. numbrist

                                                         Tallinna Rahvuslaste Klubi


6. novembril 2013 ilmus Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja – ajalehe „Rahvuslik Teataja” – 22. number (oktoober-november 2013). Seekordne lehenumber on tavamahus – kaheksa lehekülge.

Esikülje põhiloos „Elektriarve-jutt ehk Eesti valija riik pole siitilmast” tõdeb Tõnu Kalvet, et lõviosa valijaid pooldas ka 2013. aasta kohaliku omavalitsuse valimistel neid poliitjõude, kes olid valijaile tekitanud kannatusi.

Teiseks esiküljelooks on Eesti patriootide koostatud hoiatuskiri Venemaa presidendile. Seal hoiatatakse Vladimir Putinit soostumast uue Eesti-Vene piirileppega, kuna too on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega ning tooks Venemaale paratamatult kaasa (juba ette kaotatud) kohtuasja mõnes rahvusvahelises kohtus.

Arvamuskülje (2. lk.) põhilooks on sotsiaalmagister Einar Eilandi kirjutis „Kaasaegse orjastamise nähtamatud niidid”. Seal tutvustab autor nüüdisühiskonnas kasutatavaid orjastamis- ja nõmestamisvõtteid, mille abil muudetakse põhiosa inimestest oma orjapidajatele sõnakuulekaks ja ohutuks. Samal leheküljel on ka juhtkiri ja vaimselt orjastatud lääne inimest kujutav pilapilt.
Majandusküljel (3. lk.) tutvustab internetiväljaande „Rahvuslane” peatoimetaja Matti Ilves üht Rahvusvahelise Valuutafondi algatatud röövimiskava, millega tahetakse ära võtta kõigi pangahoiustelt vähemalt kümnendik. Jätkub järjejutt ühistegevusest. Rubriigi „Lühidalt” ühes uudises on aga juttu Euroopa Liidu liikmelisuse kahjulikust mõjust Horvaatia ekspordile.
Ajalookülje (4. lk.) võtab tervenisti enese alla esimene osa vabadusvõitleja Kalju Mätiku ülevaateloost XX sajandi ühe teise tuntud Eesti vabadusvõitleja, Narvast pärit Sergei Soldatovi eluteest ja –tööst. Tänavu möödus 80 aastat Soldatovi sünnist ja 10 aastat ta surmast. Kirjutise lõpp jääb järgmisse lehenumbrisse.
5. lehekülje alaosas jätkub järjejutt „Sissitegevuse käsiraamat”, ülaosas aga paikneb „Uus päevakohane kümne mehe avaldus”, alapealkirjaga „Eesti Vabariigi kodanike deklaratsioon aastal 1920 sõlmitud Tartu rahulepingu rahvusvahelise õigusjõu jätkumisest Eesti maa-ala ulatuse suhtes”. Seal juhitakse Eesti juhtpoliitikute tähelepanu asjaolule, et kavandatav Eesti-Vene piirilepe on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega ja seetõttu õigustühine juba sõlmimise hetkest alates.

Välisuudisteküljel (6. lk.) kirjutab internetiväljaande „Infopartisan” peatoimetaja Andres Laiapea tänavu septembri lõpul toimunud Austria parlamendivalimistest ja euroskeptiliste poliitjõudude vastuolulisest esinemistest seal: „Ühest küljest said euroskeptilised erakonnad kokku suurema osa häältest kui kunagi varem, aga teisest küljest kaotati neid eelmiste valimistega võrreldes arvuliselt enam kui saja tuhande võrra ning ka parlamendis saadi paar kohta vähem.” Laiapea sõnul on euroskeptikud tõusnud küll Austria suurimaks poliitiliseks vooluks, kuid jäävad ikkagi opositsiooni, kuna „on killustunud kolme erakonna vahel, mida lahutavad rohkem inimeste isiklikud vastuolud ja ambitsioonid, mitte ületamatud poliitilised erimeelsused”.
Sama lehekülje alumises loos kajastab Tõnu Kalvet 27. oktoobril 2013 Transilvaanias toimunud ungarlaste massimeeleavaldust ja annab lühiülevaate Transilvaania-probleemi tekkepõhjustest ja kujunemisloost.
Rubriigis „Lühidalt” on kaks uudist. Üks teatab, et USA kasutas Iraagis keemia- ja tuumarelva, teine aga kirjutab filmitäht Alain Deloni toetusest rahvuslastele.

7. lehekülg on tervenisti pühendatud malele (malekülg käivitati „Rahvusliku Teataja” eelmises, 20./21. numbris). Põhiloos jagab maleklubi „Faalanks” liige Madis Staub oma muljeid tänavu sügisel Tallinnas toimunud Rahvusvahelise Maleliidu kongressist ja sellega seonduvast.
Kirjutises „Arvestustehnika ja mõtlemisoskus” arutleb teenekas malekohtunik Rein Ruus selle üle, kas males on eelistatumad paremate mäluomadustega või paremate mõtlemisomadustega õpilased. Rubriigis „Nii ei tohi avangut mängida” vaadeldakse 2006. aasta Šveitsi meistrivõistlustel mängitud partiid GallagherKortšnoi, kus viimane oli avanguvea tõttu sunnitud alistuma juba 15. käigul. Seekordne maleülesanne pärineb paavst Johannes Paulus II-lt.

Tagaküljel on rubriigis „Vaimuvara” katkend Etienne de La Boétie – XVI sajandi prantsuse humanisti, õpetlase, publitsisti ja filosoofi – põhiteosest „Arutlus vabatahtlikust orjusest”, mille on tõlkinud Mart Niklus.
Naljanurgas pajatab „„Rahvusliku Teataja” teeneline erikorrespondent” – Päravere Kusti – tänavustest KOV valimistest Päraveres. Ta juttu ilmestab valimistealane pilapilt Raimo Aasalt.

„Rahvuslik Teataja“ on Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja. Ilmub alates 2011. aasta juulist. Trükiarv on 1000.

Lehe levijuhid:
Põhja-Eestis: Johanna Ranne (e-post: johanna.ranne.armane[ät]gmail.com; mobiil: 59037103);
Lõuna-Eestis: Osvald Sasko (mobiil: 55542270);
Lääne- ja Kesk-Eestis: Jaan Hatto (e-post: stuvsta[ät]hot.ee; mobiil: 51903374).
Neilt saab ka varasemaid lehenumbreid.
„Rahvuslikku Teatajat“ saab hankida ka Tapa autobussijaamast. Seal maksab ta üksiknumber vähem kui kusagil mujal Eestis.

Ülevaate koostas
Tõnu Kalvet,
„Rahvusliku Teataja” peatoimetaja

Allikas: http://www.rahvuslasteklubi.org/tallinn/

 

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP