RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 3. november 2013

REIN VANJA: Stalinistidest, uusstalinistidest ja piirimuutmislepingust.

Piipu popsiv Stalin isiklikult t6mbas 1944. aasta augustis Võru okupeerimise järel kaardile laia punase piirijoone, mille järgi stalinistid lõhestasid seto rahva ja kodu kahte ossa (Venemaa kasuks 3:1-le). Endise rahvusasjade komissari (1917-1922) geniaalne plaan ühe rahvakillu minemakihutamiseks oma põliskodust sai siis alguse, seda plaani jätkatakse Putini ja Paeti piirimuutmislepingu abil täna, mil mujal maailmas on alustatud stalinismi kuritegude hukkamõistmist. Täna on meie teha, st rahvusasjade ekskomissari seto rahvakillu suhtes tehtud genotsiid läbi kukutada. (Täna on meie teha, et Eesti Vabariigi piiride Stalini omatahtsi muutmine läbi kukutada.) Stalini kuritegudele rohelise tee andmisega me lisame hoogu uusstalinistide rongile, mis on alustamas liikumist Euroopa suunas. Urmas Paet ja Marko Mihkelson, Teie peaksite seisma oma riigi ja rahva poolel! Võtke aeg maha, ärge lisage hoogu! Nii võidame koos. Kui uusstalinistide propagandalast kohale ei jõua, võib-olla juba homme mõne prestiižika instituudi sammaste taga hinnatakse ümber Stalini "heategu" Eesti Vabariigi suhtes kuriteoks (või "heategu" seto rahvakillu suhtes). Selleks peame meie, lihtsad Eesti kodanikud, kuluaarides selgitustööd tegema, kirju saatma, fotosid ja maakaarte lisades, erinevatele ametiasutustele Euroopas. Kõrgelt makstud Eesti ametiisikud ei ole kõnealust Stalini kuritegu rahvusvahelisel foorumil soovinud tõstatada kas "Venemaa ärritamise vältimiseks" või ükskõiksusest Tartu rahulepingu ja sellest lähtuvate kohustuste suhtes. Üheks kohustuseks on Eesti Vabariigi vastu toime pandud Stalini kuriteo vastustamine ja sellele rahvusvahelisel tasemel õigusliku hinnangu andmine, seto rahvakillu õiguste eest seismine...
Arvestades Soome Talvesõda puudutavat Putini seisukohta, milles ta kiidab heaks Stalini otsused naaberriikide territooriumide hõivamiseks, ning Paeti silmnähtavat rahulolu Stalini piirimuudatuste tagantjärele legaliseerimisel, jätkates Eesti piiri muutmise lepingu poolsalajast asjaajamist (enne 10. märtsit peeti piirimuutmiskonsultatsioone ilmselt lausa salaja), on igati ajakohane lisada PPP-le ka täht S: Stalin-Putin-Paeti Pakt (SPPP). Kuna aga see Pakt on sõlmimise hetkest õigustühine, st läheb ajaloo prügikasti, pole ehk edaspidi enam suuremat põhjust SPPP-d meelde tuletada ja Reformibüroode ukseesiseid meeleavaldustega tülitada.

Miks toimusid konsultatsioonid alates 18. 12. 12 kuni 10. 03. 13 Moskvas (või mõni peeti ka Tallinnas, me ei tea) varjamistaktika all? Novembris ja detsembris oli üle 10 päeva ette teada, millal järgmine konsultatsioon peetakse, niisamuti on olnud kõikide piiriläbirääkimiste osas aastast 1993, kui alati toimus pikett Vene saatkonna ees. Võib-olla salatsemisega taheti leppe ettevalmistustel jõudsalt edasi liikuda ilma väliste takistavate teguriteta. Nendeks teguriteks võivad olla avalikud arvamused ajakirjanduses ja piketid. Kindlasti taheti ära hoida 29.10. 12 Tallinna ja 13. 11. 12 Tartu büroo ees toimunud meeleavalduste kordumist. Rahvusvahelisel Inimõiguste Päeval, 10. 12. 12 oli Eesti Vabariigi Välisministeeriumi ees pikett seto lipu all, mida meeleavaldajate suhtes soodsas valguses kajastasid Andres Raid TTV-s ja Seitsmesed Uudised. Järgmiste konsultatsioonide ajaks uuel aastal oli kavandatud kogunemisi nii Tallinnas kui Tartus. Poolsalastamine on aga jätkunud. Kas, kus ja millal toimusid edaspidi (või toimuvad praeguselgi ajal) kohtumised Vene ametnikega, teame mitteküllaldaselt. Hämmastav on "Harta 12" vaikimine aastal 2013... Veelgi üllatavam eeskätt Tartu haritlaste liikumise "Ei valelikule poliitikale" paigalseis piirimuutmislepingu osas...
ERR-i hommikuprogrammi saatejuht väljendas tabavalt uue piirilepinguga kaasnevat olukorda, öeldes, et siis puruneb kaitsekilp Tartu rahulepingu näol.
17. 03. 13 ERR-i "Olukorrast riigis" piiriteemaline saateosa tekitas nii mõnelgi kuulajal tahtmise Toompeale õigust nõudma minna. Tõenäoliselt hoitakse konsultatsioonidel käsitletut saladuses ka sel põhjusel, et vältida ajakirjanike otsekoheseid väljaütlemisi, nagu näiteks on kõlanud ERR-i saates "Rahvateenrid": "Me ei saa kunagi teada kõiki allhoovusi, mis selle piirilepingu foonil veel otsustatakse..."

Allikas: Facebook,
rein.vanja@gmail.com

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP