RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 9. november 2013

Eesti välisministeerium ei tauni terrorismi kasutamist võitlusvahendina

Saamaks selgust, kas Eesti valitsus taunib terrorismi kasutamist poliitilise võitluse vahendina endiselt või mitte, saatis Tõnu Kalvet 23.-24. juulini 2012 Eesti välisministeeriumi pressitalitusele kaks päringut.

Allpool Tõnu Kalveti e-kirjavahetus Eesti Vabariigi välisministeeriumiga.
Saatmisaeg: 23. juuli 2012. a., kl. 10:40:52
Teema: Kaastundeavalduse-teemaline päring
Tere!

Palun teavet selle kohta, kust leiaksin välisministeeriumi kodulehelt kaastundeavalduse Süüria valitsusele seoses eelmise nädala kolmapäeval terroristide korraldatud plahvatusega, mille käigus hukkus või sai tõsiselt vigastada mitu valitsusliiget. (Ajakirjanduse teatel viibib haiglas raskes seisundis ka Urmas Paedi sealne kolleeg - välisminister Walid Muallem.)

Kõnealune terroriakt leidis aset 18. juulil. Välisministeeriumi kodulehelt õnnestus mul aga leida ainult kaks kaastundeavaldust:

Välisminister Urmas Paet avaldas kaastunnet Iisraelile

http://www.vm.ee/?q=node/14946

Välisminister Urmas Paet avaldas kaastunnet oma USA kolleegile
http://www.vm.ee/?q=node/14965

Nagu näha, ei käsitlenud kumbki neist terrorirünnakut Süüria valitsuse vastu.

Võimalik, et ma ei osanud lihtsalt õigest kohast otsida. Seepärast palungi käesolevaga Süüria-teemalise kaastundeavalduse täpset asukohaviidet. Või kui avaldus pole mingil põhjusel veel internetti jõudnud, siis selle teksti.

Te vastust huviga ootama jäädes,

Lugupidamisega,

Tõnu Kalvet,
ajalehe „Rahvuslik Teataja” peatoimetaja
Mobiil: 55 900564

Tallinnas, 23. juulil 2012.


3,5 tunni pärast tuli vastus:
Saatmisaeg: 23. juuli 2012, kl. 14:16:21
Saatja: Mariann.Sudakov@mfa.ee
Tere
Paraku kestab vägivald Süürias juba 16 kuud ning teateid inimeste tapmisest ja hukkumisest saabub sealt iga päev.
Eesti on korduvalt mõistnud hukka Süüria rahva vastu suunatud vägivallateod ning tunneb kaasa kannatanutele. Eesti on andnud ka humanitaarabi.
Süüria konflikt on kestnud juba 16 kuud, milles on hukkunud üle 16 000 inimese, põgenikke on 104 000 ja humanitaarabi vajab 1,5 miljonit inimest.
Tervitades
Mariann Sudakov
Välisministeeriumi pressitalitus

Täpsustav päring:
Saatmisaeg: 24. juuli 2012. a., kl. 11:15:39
Saaja: Mariann Sudakov; Pressitalitus
Teema: Täpsustav küsimus RE: Kaastundeavalduse-teemaline päring
Tere!
Hea välispoliitilise tava järgi avaldab riik kaastunnet riigile, kelle juhtkonda on tabanud terrorirünnak. Seda olenemata sellest, kas viimatimainitud riigi teiste kodanike vastu on enne või pärast seda sooritatud terrorirünnakuid. Süüria-juhtumil sai kannatada lausa mitu valitsusliiget.
Kui Eesti Vabariigi (lüh. EV) välisministeerium jätab nüüd teadlikult tegemata kaastundeavalduse Süüriale, siis tekitab see tahtmatult mulje, et EV peab lubatuks terrori kasutamist poliitilise võitluse vahendina. See omakorda läheks aga vastuollu EV valitsuse terrorismivastase poliitikaga. Nimelt öeldakse EV valitsuse istungil 17. augustil 2006 heakskiidetud dokumendi „Eesti terrorismivastase võitluse põhialused” eessõnas selgesõnaliselt:
„Lähtudes Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alustest (2004), mõistab Eesti hukka terrorismi kõik võimalikud vormid ning peab poliitilist vägivalda ja rahvusvahelist terrorismi oluliseks ohuks rahvusvahelisele julgeolekule ja rahule.” (Eessõna.)
Sama dokumendi 2. peatüki („Terrorismioht maailmas ja Eestis”) alguses öeldakse:
„Karistusseadustiku § 237 kohaselt on terrorism tervisekahjustuse tekitamine, surma põhjustamine või vara hõivamine, rikkumine või hävitamine poliitilisel või usulisel või rahvusvahelise konflikti või sõja provotseerimise eesmärgil.”
Vt.: https://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/valitsus/arengukavad/siseministeerium/Terrorismivastase_voitluse_pohialused.pdf
Süürias 18. juulil 2012 sooritatud rünnak vastab sellele terrorismimääratlusele täiel määral. Seega oleks EV välisministeeriumil kõnealuse terroriakti taunimiseks ka täielik seaduslik alus.
Eeltoodust tulenevalt küsin:
1) kas välisminister Urmas Paet on praeguseks juba teinud 18. juuli terrorirünnaku puhul Süüriale kaastundeavalduse?
2) kui jah, siis kust seda lugeda saab?
3) kui mitte, siis mis põhjusel ja kelle volitusel on minister Paet otsustanud eirata „Eesti terrorismivastase võitluse põhialuseid” ning ka head välispoliitilist tava?
Vastust huviga ootama jäädes,
Lugupidamisega,
Tõnu Kalvet,
ajalehe "Rahvuslik Teataja" peatoimetaja
Mobiil: 55 900564
Tallinnas, 24. juulil 2012.

Sama päeva õhtul saabus vastus:
Teema: RE: Täpsustav küsimus RE: Kaastundeavalduse-teemaline päring
Saatmisaeg: 24. juuli 2012, kl. 17:01:26
Saatja: Mariann.Sudakov@mfa.ee

Lugupeetud Tõnu Kalvet
Paraku kestab vägivald Süürias juba 16 kuud ning teateid inimeste tapmisest ja hukkumisest saabub sealt iga päev.
Eesti on korduvalt mõistnud hukka Süüria rahva vastu suunatud vägivallateod ning tunneb kaasa kannatanutele. Eesti on andnud ka humanitaarabi.
Süüria konflikt on kestnud juba 16 kuud, milles on hukkunud üle 16 000 inimese, põgenikke on 104 000 ja humanitaarabi vajab 1,5 miljonit inimest.
Tervitades 
Mariann Sudakov
Välisministeeriumi pressitalitus

TÕNU KALVETI KOMMENTAAR: Eesti Vabariigi välisministeerium pole küll väljendanud valjuhäälset toetust terrorismi kasutamisele poliitilise võitluse vahendina, kuid vaikivat toetust ometi. Samuti rikkus välisministeerium võrdse kohtlemise põhimõtet: osa terroriakte mõistis hukka, osa jälle mitte. Valikuline lähenemine õõnestab aga välisministeeriumi - ja seeläbi kogu Eesti riigi - usaldusväärsust nii kodu- kui ka välismaal. Ühtlasi on Eesti õiguskaitseorganitel nüüd täielik alus asuda uurima välisministeeriumi sellealase suhtumisemuutuse põhjusi ja tagamaid.

Rahvuslaste Tallinna Klubi ajalehe „Rahvuslik Teataja” 10. numbris (juuli-august 2012) ilmunud kirjutis.
___________________
"Rahvuslikku Teatajat" saate tellida kui võtate ühendust levijuhtidega

Levijuhid:
Tallinnas ja mujal Põhja-Eestis: Johanna Ranne (e-post: johanna.ranne.armane [ät] gmail.com; telefon: 59037103).
Lääne- ja Kesk-Eestis: Jaan Hatto (e-post: stuvsta [ät] hot.ee; telefon: 51903374).
Tartus ja mujal Lõuna-Eestis: Osvald Sasko (telefon:55542270).
Levijuhtidelt saab ka varasemaid „Rahvusliku Teataja“ numbreid.

Tõnu Kalvet,
„Rahvusliku Teataja“ peatoimetaja
Telefon: 55900564

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP