RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 12. juuni 2011

911 - Iisraeli poolt vastaspoole lipu all korraldatud terrorilavastus?

9/11 päevil kubisesid USA riikliku turvalisuse ametikohad sionistidest. Christopher Bollyn heidab valgust 11. septembri terrorirünnakuga seotud Iisraeli luurevõrgustikule.
911 - Iisraeli poolt vastaspoole lipu all korraldatud terrorilavastus?
Tõnu Kaalep

  
Algusest peale olen ma arvestanud võimalusega, et 11. september oli Iisraeli poolt vastaspoole lipu all korraldatud terrorilavastus.
Et selgitada, kas faktid seda hüpoteesi kinnitavad, uurisin ja töötasin ma läbi hulga materjale. Ma leidsin palju Iisraeli-hüpoteesi toetavaid tõendeid, millega olen nüüdseks töötanud ligi seitse aastat.
See info toetab hüpoteesi, et Iisraeli luureteenistuste kõrgemad ametnikud olid 11. septembri terrorilavastuse põhikorraldajad. 2001 detsembris oli mul 11. septembri teemal jutuajamine Saksa sisejulgeoleku Verfassungsschutz endise peadirektori Eckehardt Werthebachiga.
Säärane keerukas operatsioon eeldas tema sõnul riiklikule luureorganisatsioonile omast "tagalat", mis puudus "hajusal rühmal", mida väidetavalt juhtis Hamburgis õppinud Mohammed Atta. Ähmaste piiridega Al Qaidal ja Afganistani Talibanil säärast riikliku luureorganisatsiooni "tagalat" ilmselgelt polnud.
Saksa luureteenistuste järelevalvega tegeleva parlamendikomisjoni endine esimees Andreas von Bülow on mulle öelnud, et sellisel keerukal vastaspoolele viitaval lavastusel nagu 11. septembri oma on kolmest põhilisest - arhitektuurilisest, taktikalisest ja praktilisest - tasandist koosnev ülesehitus. Atta ja kaaperdajatena tuntud 19 araablast olid praktilise tasandi tegelased, ütles von Bülow, ning toimisid üksnes maskeeringuna.
Von Bülow' arvates oli 11. septembri terrorirünnakute taga Iisraeli välisluureteenistus Mossad. Need rünnakud olid kavandatud selleks, et kallutada rahvusvahelist arvamust araablaste vastu ning suurendada sõjalisi ja julgeolekualaseid kulutusi. Kuus aastat hiljem, kui ­ebaausale "terrorismivastasele sõjale" ning katastroofilistele ja kulukatele sõdadele Iraagis ja Afganistanis on kulutatud rohkem kui triljon dollarit USA maksumaksjate raha, pole kahtlust, et 11. septembrit on otseselt ära kasutatud sõjaliste ja julgeolekualaste kulutuste mitmekordistamiseks.
11. septembri tagala
Sedavõrd keerukate terrorirünnakute ettevalmistamiseks pidid "arhitektid" Ühendriikides üles ehitama organisatsiooni, milleks pidi kuluma aastaid või isegi aastakümneid. Sellist struktuuri on vaja roima võtmetegelaste paigutamiseks otsustava tähtsusega positsioonidele, kusjuures siia kuuluvad ka praeguse libajuurdluse ja kinni­mätsimisega seotud isikud.
Puudub igasugune tõendusmaterjal, et USAs oleks olemas olnud mingi säärane Al Qaida või islamistidega seotud terroristlik struktuur või et ükski moslemite või araablaste organisatsioon oleks olnud huvitatud või suuteline nii keerukat rünnakut teostama. Seevastu leidub terve hulk tõendeid, et 11. septembri taga seisab Iisraeli militaarstruktuur, mis vajaduse korral kasutas araablaste suitsukatet. See võrgustik ühendab Iisraeli luure kõrgemaid ametnikke ja veterane kõigi võtmetegelaste, firmade ja rahastamisallikatega, kes on seotud 11. septembri rünnakute ettevalmistamisega.
Näiteks istus USA õiguskaitsesüsteemis, kus tehti föderaalse libauurimisega seotud otsused, kõige olulisemal kohal Iisraeli kodanik Michael Chertoff, kelle ema oli Iisraeli luure esimesi agente.
Samuti on peaaegu kõigil 11. septembri arvukate inimohvrite ja vara hävimisega seotud kahjukäsitlusprotsessidel, nagu ka Maailmakaubanduskeskuses 1993. aastal toimunud vahejuhtumi puhul, olnud eesistujateks kaks veendunud sionistist föderaalkohtunikku, Alvin K. Hallerstein ja Michael B. Mukasey.
Iisraeli "turvateenistuse" pikk lugu sadamate valitsusesVäga oluline, ent avalikkusele vähetuntud teave räägib sellest, kuidas kõrged Iisraeli luureteenistujad püüdsid juba 1980. aastatel saavutada kontrolli New Yorgi lennujaamade, sadamate, sildade, tunnelite ja Maailmakaubanduskeskuse üle. Kaksiktornide turvasüsteemide enda valdusse saamine oli ilmselgelt otsustav eeldus 11. septembri operatsiooni elluviimiseks.
Kolm hoonet ilmselt purustanud lõhkelaenguid ja termiitsegu poleks olnud võimalik hoonetesse paigutada, kui osalistel poleks olnud täielikku kontrolli turvasüsteemide üle.
Maailmakaubanduskeskuse turvasüsteemide ülevõtmisega olid Iisraeli luureteenistuste kõrgeima tasandi ametnikud aktiivselt tegelnud juba alates 1987. aastast. Kahtlemata nägi seda ette ­Iisraeli 11. septembri tegevuskava. Kava enda sõnastas 1979. aastal esimest korda Iisraeli luure kunagine juht Isser ­Harel.
Harel osales ilmselt 11. septembri operatsiooni pikaajalises ettevalmistamises. Rohkem kui 20 aasta eest oli ta öelnud misjonitegelasele Michael D. Evansile, et terrorism jõuab ka Ameerikasse. Araabia terroristid ründavad New Yorgi kõrgeimat hoonet, "viljakuse sümbolit", teatas Harel.
Harel viibis Evansi mälestuste järgi temaga õhtusöögil 23. septembril 1979, kus ütles, et Ameerika liit Saudi Araabiaga "on ohtlik ja tekitab ameeriklastes sallivust terrorismi suhtes".
Harel ütles ka, et "islamifundamentalistid ründavad lõpuks Ameerikat".
Evansi küsimusele, kus araablastest terroristid ründavad, vastas Harel: "Islami teoloogias on väga oluline fallosesümbol. Teie suurim fallosesümbol on New York ja sealne kõige kõrgem hoone ongi see fallosesümbol, mida rünnatakse." Huvitav, kuidas ta seda juba 1979. aastal teadis?
Rühm Iisraeli luureveterane, kes olid töötanud Hareli alluvuses Iisraeli luure loomisest saadik, sõlmisid Washington Posti 1987. aasta 12. aprilli artikli andmetel New Yorgi ja New Jersey sadamate valitsusega turvateenuste lepingu esimest korda 1987. aastal. Sadamate valitsusele alluvad lennujaamad ja allus ka Maailmakaubanduskeskus, kuni see 2001. aasta juuli lõpul renditi Larry Silversteinile.
1987. aastal sadamate valitsust juhtinud inimesed, nagu ka linnapea ja tema esimene asetäitja, olid kahtlemata teadlikud sadamate valitsuse otsusest palgata lennujaamade, sadamate, linnalähirongide ja valitsuse haldusalasse kuulunud Maailmakaubanduskeskuse turvateenistust korraldama Mossadi tippagendi firma.
Toimetus on seisukohal, et USA administratsiooni poolse info vähesus võimaldab tekkida kõikvõimalikel teooriatel. USA saatkonnalt toimetus artiklile kommentaari ei saanud. Artiklis esitatud faktid on toimetuse tellimusel kontrollitud.

2 kommentaari:

Anonüümne 16. september 2016, kell 09:43  

Kohe mitte ei usu seda juttu, selles loos on puhtalt omad mängus, tagajärjed on praegu kogu EU näha

Anonüümne 16. september 2016, kell 09:43  

Kohe mitte ei usu seda juttu, selles loos on puhtalt omad mängus, tagajärjed on praegu kogu EU nähaEesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP