RAHVUSLANE

Rahvuslane

neljapäev, 23. juuni 2011

Võimalikust kollapsist

Posted in Ja liberaalid tuleb hävitada. on 21. juuni 2011 by TAAVI.R. Daily Mail kirjutab, et Briti peaministri peamine strateegiline nõuandja Steve Hilton on nüüd seisukohal , et Suurbritannial on parem Euroopa Liidust välja astuda. Sellise soovituse on ta edastanud ka peaminister David Cameronile. Hilton olevat sellele seisukohale asunud peale seda kui oli aru saanud kui suur osa Suurbritannia iseseisvusest on EL-i seadustega ära kadunud ja otsustamine Brüsselisse üle viidud. Lisaks olevat strateeg mitmetel kordadel väljendanud rahuolematust sellega, et Suurbritannia jaoks ei saa mitmeid arengukavasid välja töötada ja ideid ellu viia kuna Euroopa Liidu seadusandlusega ei oleks need kavad enam kooskõlas. Peaministri büroost anti samas teada, et strateegi meelemuutus Euroopa Liidu suhtes ei tähenda seda, et ta oma ametist lahti lastaks. Sama seisukohta – et EL-ist on aeg välja astuda on avalikult väljendanud ka mitmed tooride partei liikmed Briti parlamendis.
Suurbritannia rahandusminister Mark Hoban tunnistas parlamendi ees kõneldes, et London valmistub eurotsooni lagunemiseks.
Majandusanalüütikute sõnul on seni rahasüstidega edasi lükatud eurokriis vältimatu, kui ei rakendata ülijõuliseid meetmeid. See võrduks sisuliselt feodaalriigiga, mille vastuvõetavus valijatele on küsitav, sest tähendaks suuresti oma elanikkonna huvide kõrvale tõukamist.
Üleüldises plaanis on aga Euroopas levinud materialismile ülesehitatud majandusmudel ummikusse jooksmas. Traditsioonide vahetamine tarbimisele on toonud lapsekasvatust mitte väärtustava vananeva ühiskonna, mis muudab keeruliseks senise majandusliku heaolu ülevalpidamise. Kvaliteetsete inimeste arv lihtsalt väheneb.
Väiksema rahvaarvuga piirkondades on need arengud kiiremad ja stagnatsioon paistab silma. Et seda kompenseerida on mitmel pool esile tõusmas riigi jõulisemat sekkumist ja rahvuslikke huve kaitsvaid poliitilisi jõude rääkimata seda tekitavat võimalikust mädaeuro kukkumisest tekkivat uut kriisi. Nende esiletõus tähendaks liberalismi lõppu.
Meile oleks euro ja võimalik ELi lagunemine vaid hea. See oleks justkui uus 1989. aasta, kui lagunes raudne eesriie(Berliini müür) ja sellega koos ka ELi sarnane utoopia, ning oma huvide esiletõstmise aeg. Ainult, et nüüd loodaksin surmakella neomarksismile ja liberalismile.
Tulevikuküsimus seisneb kas tuleb uus ajakohastatud marksismi versioon või rahvuslik pragmatism.
Allikas: http://staap02.wordpress.com/

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP