RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 26. märts 2016

Langenud Vabadusvõitleja Päeva XX aulakonverents

Aeg: 27.03.2016, 12:00
Koht:
Korraldaja: Akadeemiline Vabadusvõitlejate, Inimõiguslaste ja Repressiooniohvrite Mälestuskeskus HEREDITAS HEROUM-DEFENSORUM LIBERTATIS et IURIS CIVILIS HOMINUM in memorial JÜRI KUKK
Kontaktisik: Rein Vanja
Telefon: 5833 9401
E-post: rein.vanja@ut.ee
Tasuta!  

Vabadusvõitleja ja märter Jüri Kukk sündis 1. mail 1940 Pärnus. Õppis ja töötas keemikuna Tartu Ülikoolis aastatel 1958-1979. Aastatel 1975-1976 stažeeris erialaselt Prantsusmaal Bellevues. Rahvusliku meelsuse ja okupatsioonivastaste väljaastumiste eest vallandati dotsent Jüri Kukk 1979. aastal oma seniselt töökohalt Tartu Ülikoolis, millele aitasid kaasa kohalikud KGBlased, tolleaegsed kolleegid ja isegi mõned üliõpilased. 13. märtsil 1980 teadlane ja õppejõud arreteeriti. Kohtulavastusel ENSV Ülemkohtus 5.-8. jaanuaril 1981 mõisteti talle 2-aastane vabadusekaotuslik karistus.
Nagu sovetlikus kohtupraktikas tavaks, polnud N Liidu poliitilistel protsessidel jälgegi objektiivsusest – nn kohtuotsused olid kas kuskilt dikteeritud või juba ette ära otsustatud. Protestiks justiitsterrori vastu pidasid nii Jüri Kukk kui ka kaaskohtualune Mart-Olav Niklus kestvat näljastreiki, lugedes endale alandavaks õigusemõistmise paroodiast osa võtta.

1981. aasta alguses saadeti Jüri Kukk Tallinnast eluohtlikus seisundis kandma karistust Venemaal. Surm saabus Vologda tapivanglas 27. märtsil 1981 kl 2.20. Põhjus: alandatud ja kurnatud poliitvangi ebainimlik kohtlemine, lämbumine tõenäoliselt ebaprofessionaalselt teostatud kunstliku toitmise tagajärjel.
Jüri Kuke justiitsmõnitamise vastu protesteeris vaba maailma avalikkus, teiste hulgas kümned keemikud Prantsusmaal, kellega ta alles hiljuti oli koos töötanud. Aasta pärast Jüri Kuke hukkumist võõrsil tegi Vladimir-Georg Karassev-Orgusaar (14. 12. 1931 – 27. 01. 2015) Vabadusraadios ettepaneku hakata 27. märtsi, Jüri Kuke surma-aastapäeva, igal aastal tähistama Langenud Vabadusvõitleja Päevana. Taasiseisvunud Eesti Vabariigi praegune administratsioon pole kahjuks tänaseni seda ettepanekut riikliku tähtpäevana aktsepteerinud.
Langenud Vabadusvõitleja Päeva esimene aulakonverents korraldati Tartu Ülikooli peahoones 27. märtsil 1997, avas selle rektor professor Peeter Tulviste.
Tänavune Langenud Vabadusvõitleja Päeva aulakonverents on arvult juba kahekümnes. See korraldatakse Tartu Ülikoolis 27. märtsil kell 12. Käsitlusele tulevad muu hulgas praeguseks täielikult rehabiliteeritud Jüri Kuke ahistamise ja võõrsil hukkumise asjaolud.

Allikas: http://kultuuriaken.tartu.ee/?event=1454937212

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP