RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 12. märts 2016

Repliik: Rahvusringhääling või Riiklik Propagandateenistus?

ERR pakkus hiljutise kooseluseaduse teemalise uudisega järjekordse näite sellest, kuidas näiliselt neutraalsetele artiklitele saab väikeste nõksudega anda ideoloogilise vindi ning kajastada seeläbi sündmusi selgelt kallutatud moel.

Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud ja Turu-uuringute AS-i poolt läbiviidud küsitluses, mille tulemustest ERR-i uudis räägib, küsiti nii: “Mil määral nõustute väitega, et geipaaridel peaks olema võimalus registreerida oma kooselu?” Selle asemel, et kajastada küsitlust neutraalselt ja objektiivselt, pressis ERR asjale ideoloogilise pitseri, väites juba küsitluse tulemusi kajastava uudise pealkirjas selgelt negatiivset hinnangut looval moel, nagu oleks enamik Eesti elanikke vastu samasoolistele paaridele võrdsete õiguste andmisele.

Niisugune pealkiri lähtub varjatud eeldusest, nagu oleks soovimatus luua abielu institutsiooni kõrvale paralleelne ja ka homoseksuaalidele laienev registreeritud kooselude süsteem samastatav vastuseisuga homoseksuaalse kalduvusega inimestele võrdsete õiguste andmisega – hoolimata sellest, et küsimus kooseluseaduse läbisurumisest seondub mitte võrdsete õiguste, vaid perekonna ja abielu tähenduse ümberdefineerimise püüdlustega, pidades silmas, et võrdne õigus abielluda ja luua perekond on Eestis niigi kõigil täisealistel inimestel.
ERR annab Ühiskonnauuringute Instituudi uuringute tulemustele ideoloogiliselt kallutatud vindi.
ERR annab Ühiskonnauuringute Instituudi küsitluse tulemustele ideoloogiliselt kallutatud vindi, samastades vastuseisu kooseluseaduse läbisurumisele vastuseisuga võrdsetele õigustele.

Täpselt sama manipulatiivset taktikat on homoliikumine kasutanud paljudes teistes riikides, hakates oma ideoloogia läbisurumisele vastuseisvaid inimesi ja ühendusi kujutama võrdsete õiguste ja võrdse kohtlemise ning seeläbi üleüldse võrdõiguslikkuse vaenlastena, just nagu ka sallivuse, edumeelsuse, euroopalike väärtuste, progressi, armastuse, õnne ja muude ilusate väärtuste ohustajana.

Näiteks Soomes peeti just selle sama küsimuse üle maha paras sõda, nõudes YLE-lt, et riigimeedias ei tohi nn homoabielu seadustamise püüdlust pidevalt homoaktivistide veskile vett valades kirjeldada “võrdõigusliku abieluna”, sest abiellumiseks on niigi kõigil võrdsed õigused ja küsimus on pigem abielu tähenduse ümbermääratlemises. Lõpuks oli oma vasakliberaalse kalduvuse poolest tuntud YLE sunnitud sellisest selgelt suunavast retoorikast hoiduma ja kasutas edaspidi väljendit “sooneutraalne abielu”.

Ilmselgelt ei ole ERR-i uudistetoimetajad nii rumalad, et teeksid seesuguseid asju kogemata. Pigem on tegu järjekordse näitega sellest, kuidas riigimeedia tegutseb vähemalt osaliselt propagandakanalina ja kajastab valitsusele olulise kooseluseadusega seonduvaid küsimusi süstemaatiliselt ideoloogiliselt kallutatud viisil, luues homoagenda pooldajatest õilsat ning sellele vastandujatest demoniseeritud kuvandit.
Asjade nii olles on põhjendatud küsida, mille poolest erineb Eesti riiklik propaganda näiteks Venemaa riiklikust propagandast, kui mõlemad üritavad oma enda rahvaga manipuleerida ning suunata avalikku arvamust selgelt ideoloogiliselt kallutatud moel.

Lõpetuseks on paslik meelde tuletada, mida ERR ise oma peamistest alusväärtustest rääkides deklareerib – kommentaarid oleks üleliigsed: “Rahvusringhäälingu visioon on olla kõige usaldusväärsem meediaorganisatsioon Eestis. Rahvusringhäälingu seaduses sõnastatud eesmärgid on täidetavad vaid juhul, kui rahvusringhäälingut usaldatakse. Usaldusväärsete ajakirjanduslike otsustuste tegemine eeldab objektiivsust, erapooletust ja tasakaalustatust.”

Allikas: http://objektiiv.ee/repliik-rahvusringhaaling-voi-riiklik-propagandateenistus/

1 kommentaari:

Anonüümne 12. märts 2016, kell 18:35  

Kogu võim on paaridest rääkimisel asjaga veterinaariasse kaldunud. Paarimatmine ei ole abielu.

Paar võib olla ka prostituudi ja teenuseostja üheskoos.

Kuna abielu on põhiseaduse preambulast ja PS mõttest tulenevalt ainult mehe ja naise registreeritud abieluline suhe, ei saagi küsitlusi korraldada, kas jagada mingisugustele paaridele õigusi?!

Isegi peaminister pole abieluinimene, kelle raha eest ta sõidutab oma naistuttavat ja isiklikke lapsi? Kas peaks uurima, kulutatakse JuPo ning ihukaitse teenust maksumaksja raha eest isikule, kes pole isegi peaministri abikaasa? Ta ise pole vaevunud abielluma, mitte keegi pole teda takistanud. Palka saab niigi liiga palju.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP