RAHVUSLANE

Rahvuslane

reede, 16. august 2013

MEIE KIRIK: PIISKOP SORAMIES - MINA OLEN AMETIVANDELE TRUUKS JÄÄNUD, KIRIKU JUHTKOND MITTE

Seega vastuolud Soome Kirikus süvenevad, sisuliselt on tegu juba täna kirikulõhega. Kui sama haigus, mis tabanud Soome ja Skandinaavia Kirikuid peaks ka meile jõudma on see ka meie tee. Ei saa ju leppida Pühakirjavastalisusega Kirikus või peaksin ma mainima Jumala vastatega!

Veiko Rämmel

Meie Kirik

"Meil ei ole ei õpetuse ega usutalituste osas heaks kiidetud mitte ühtki asja, mis oleks vastuolus pühakirja või katoolse kristliku kirikuga."
(Augsburgi Usutunnistus)
UUDIS: Piiskop Soramies: mina olen ametivandele truuks jäänud, kiriku juhtkond mitte
Autor: uudistetoimetus   
esmaspäev, 12 august 2013
Active ImageMai alguses Soome Misjoni­piiskop­konna piiskopiks pühitsetud Risto Soramies eitab, nagu oleks ta ameti­vannet ja kiriku­korda rikkunud. Soramies selgitas, et on alati preestri ameti­vandest ja kiriku usu­tunnistusest kinni pidanud ning hoopis kiriku ametlik juht­kond on ameti­vandes nimetatud usu­alustest kõrvale kaldunud.
Soome luterliku kiriku Tampere toomkapiitel on uurimise ajaks peatanud Soramiesi tegevuse vaimulikuna. 2010. aastal heitis toomkapiitel vaimulikuseisusest välja Luther-säätiö eelmise piiskopi Matti Väisäneni, kes Soome kiriku luterliku vaimulikuna kuulus samuti Tampere piiskop­konda. Väisänenile heideti ette kiriku­korra rikkumist, teise kiriku piiskopiks pürgimist, piiskopi ameti­tunnuste omavolilist kasutamist, uute vaimulike ordineerimise kavandamist ja muid nurjatusi.
Usutluses portaalile Kotimaa24.fi ütles piiskop Soramies, et küsimus ei ole kuulekuses kiriku­korrale organisatsioonilises mõttes, vaid ustavuses kiriku usu­tunnistusele, mida kiriku­kord määratleb. Soramies selgitas oma vahekorda Soome luterliku kirikuga järgmiselt:
„Olen selle kiriku rüpes ristimises uuesti sündinud. Hiljem tulin Soome evangeelse-luterliku kiriku kogudusetöö kaudu Keravas ka ärkamisele ja usule. Mind konfirmeeriti kirikus, ja kiriku õnnistusega ja ülesandel läksin misjonitööle peaaegu 40 aastaks.“
„Mulle tehti ülesandeks kuulutada seadust ja evangeeliumi Piibli ja luterliku kiriku usutunnistuse kohaselt. Niisamuti pühitseti mind sellesama usutunnistuse raames preestriks. Mina ei ole oma teoloogiat muutnud. Preestri­vanne oli mulle elu ja surma küsimus, ja on seda jätkuvalt. Ma olen sellele usutunnistusele ustavaks jäänud. Sain isegi praosti aunimetuse selle eest, et olen misjoni­põllul tegutsenud selle usutunnistuse alusel,“ jätkas Soramies.
„Kui kiriku juhtkond on nüüd muutnud poliitikat ja suunda, jääb arusaamatuks, miks mina peaksin lahkuma. Vandes on kaks inimlikku osapoolt – vande andja ja kirik. Mõlemad kohustuvad järgima vande sisu. Kiriku juhtkond on sellest kõrvale kaldunud, miks siis peaksin lahkuma mina ja mitte kiriku juhtkond?“ küsis Soramies.
Piiskop Soramies rõhutas, et ta on jätkuvalt kuulekas kirikule ja ülematele, ent kui nende ja usutunnistuse vahel tekib vastuolu, peab ta ustavaks jääma usutunnistusele, mitte piiskopile ja toomkapiitlile.
„Ametivanne kohustab mind kinni pidama kiriku usutunnistusest. Kirik seob mind selles Jumala sõna ehk seega temast endast kõrgema instantsi külge. Küsimus ei ole ustavuse­tõotuses kiriku­organisatsioonile ja piiskopile, vaid kiriku usutunnistusele,“ selgitas Soramies.
Loe lähemalt siit, piiskop Soramiesi vastust Tampere toomkapiitlile siit
 

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP