RAHVUSLANE

Rahvuslane

pühapäev, 23. oktoober 2011

MATTI ILVES: KIRI MART LAAR´ILE

Tere lp. minister hr. Mart Laar!

Mul on Teile kui kaitseministrile ja valitsuse liikmele paar küsimust. Milline on riigi seisukoht meie liitlase NATO poolt algatatud sõjas Liibüa vastu? Arvan, et tänapäeval on õige kummalise tõlgenduse saanud rahvusvahelise õiguse seisukoht, mis ei luba sekkuda riikide siseasjadesse. Saadan Teile sügavmõttelise ja muretsema paneva F. William Engdahl´i artikli - "Humanitaarne uus-kolonialism: Liibüa süüdlaseks tegemine ja sõja tähenduse ümberkujundamine" - http://www.decivitate.ee/?news_id=631

Teiseks tahaksin küsida Teie kui rahvusliku erakonna IRL esimehe ja valitsusliikme seisukohta Euroopa Liidu tuleviku küsimuses. Viimasel ajal on avaldatud seisukohti, et EL peaks muutuma liitriigiks - Euroopa Ühendriikideks:

"Postimees" kirjutas: "Schröder, kelle juhtimisel võttis Saksamaa kasutusele euro, sõnas, et Euroopa Liidu juhid eksisid, kui arvasid, et ühisraha juhib liitu iseenesest. «Praegune kriis teeb järeleandmatult selgeks, et meil ei saa olla ühine valuutaala ilma ühise rahandus-, majandus- ja sotsiaalpoliitikata,» sõnas ta, vahendab Reuters.
Schröderi sõnul tuleks luua ühine valitsus, mille üle teostaks järelevalvet Euroopa Parlament. «See tähendaks Euroopa Ühendriike,» ütles ta, lisades, et see tähendaks suveräänsusest loobumist."
Äriuudised - E24.ee: "Ühisavalduse teinute grupi, mis on end nimetanud Euroopa Tuleviku Nõukoguks, eestvedaja on saksa-juudi päritolu kunstikoguja Heinz Berggrueni miljonärist poeg Nicolas Berggruen. «Euroala peab otsustama, kas liigub edasi ulatuslikuma eelarvelise ja majandusliku liidu suunas või riskib lagunemisega, mis seaks ohtu kogu eurooa integratsiooni» on avalduses kirjas."

Sellised avaldused võivad olla elanikkonna ettevalmistus, et siis liikuda juba täiesti avalikult liitriigi suunas, selleks on ka kõik ettevalmistused juba tehtud, itaalia professor Roberto de Mattei kirjutab:

 " Maastrichti leping, mis kirjutati alla 7. veebruaril 1992, peegeldas selgelt sotsialistlikku entusiasmi „piirideta Euroopa“ suhtes. See leping kujutab endast otsustavat pööret Euroopa kontinendi ajaloos. Selle deklareeritud eesmärgiks oli iganenud nähtustena käsitletud rahvusriikide kukutamine ja tee alustamine Euroopa sotsialistliku vabariigi rajamisele. See pidi olema algatuseks sotsialismi ideaale ilma nõukogude kommunismi brutaalsete meetoditeta elluviivale üleilmsele vabariigile.
Maatsrichti leping andis Euroopale omalaadse „majandusliku põhiseaduse“, mis põhines ühisraha euro pealesurumisel. Rahaliit pidi kergendama üleminekut „poliitilisele põhiseadusele“.
Mõiste „konstitutsiooniline patriotism“ sai poliitilisse sõnavarasse sisse toodud Jürgen Habermassi poolt, kes vastandab Verfassungspatriotismus’e, abstraktsetele ja universaalsetele põhiseaduslike õigustele põhineva patriotismi ajaloolisel ja territoriaalsel identiteedil põhinevale traditsioonilisele patriotismile. Habermassi ja tema õpilaste teesiks on kodakondsuse idee lahutamine riigi ja rahva ideest, et ühendada see demokraatliku ja universalistliku põhiseaduse ideega. See idee sai üle võetud Euroopa Põhiseaduse idee autorite poolt, kes panid ette siduda Euroopa kodakondsus mitte territooriumi või sünnipäraga – traditsiooniliste ius soli ja ius sangunis põhimõtetega – vaid Põhiõiguste Hartaga."

Ma mäletan hästi, kui meie poliitikud kutsusid meid hääletama E Liitu astumise poolt, siis lubati, meie ja Eesti ei nõustu iialgi sellega, et Euroopa Liit kujuneb liitriigiks. Selliseid väljaütlemisi olen kuulnud riigijuhtide suust ka palju hiljem. Nüüd aga valitseb täielik vaikus, isegi meedia pole sellel teemal mingit seisukohta võtnud, rääkimata riigijuhtidest ja poliitikutest.
Olen täiesti kindel, et Eesti rahvale mõjub pea järjest juba teise liitriiki kuulumine hävitavalt, arvestades rahva demograafilist olukorda ja hilismigrantide suurt arvu Eestis.
Ootan Teie vastust nandele küsimustele.

Lugupidamisega,
Matti Ilves

VASTUS:
Lugupeetud härra Ilves

Täname Teid kirja eest ja kaasamõtlemise eest nii Eesti, Euroopa kui ka maailma tuleviku teemadel. Vastan meeleldi Teie kahele küsimustele.

  1. NATO tegutseb Liibüas ÜRO mandaadi alusel ja Eesti on NATO liikmesriik, kes on oma liitlastega solidaarne. Eesti Liibüa missioonis ei osale.

  1. Gerhard Schröderi ja teiste arvamused jäägu nende enda kommenteerida. Kõiksugu intellektuaalselt huvitavaid teooriaid on käidud välja varem ja kindlasti saame me selliseid veel lugeda. Nendest ei maksa end liigselt segada lasta. Meie ülesanne on säilitada Eesti unikaalset keelt, kultuuri ja riiki. See vajab igapäevast tööd nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasemel meie liitlaste juures. Teie toetus rahvuslike ideaalide hoidmisele on oluline.  

Lugupidamisega,

Veiko Lukmann
Kaitseministri nõunik
717 0021

*** AMETIALASEKS KASUTAMISEKS *** Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ametialaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid. E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, teavitage sellest koheselt saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist. This e-mail and any attachments may contain confidential and privileged information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately by return e-mail, delete this e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal.

Tere!

Tänan Teid vastuse eest. Pean aga kohe ütlema, et NATO-le anti ÜRO poolt mandaat ainult lennukeelutsooni kehtestamiseks Liibüa kohal, nüüd pole sellest mandaadist aga kinni peetud ja alustati täismõõdulist õhusõda. Lisaks on sinna viidud veel sõjalised nõuandjad ja eriväelased.

Matti Ilves
___________________
Imestan, et eraisikule saadetud kirjale on lisatud märkus "AMETIALASEKS KASUTAMISEKS" ja loodan, et selle "sisuka ja riigisaladustest kubiseva" vastuskirja avaldamine blogis ei too mulle mingeid ebameeldivaid tagajärgi.
M.I.0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP