RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 22. oktoober 2011

Taastame Eesti iseseisvuse

On loodud müüt, et Euroopa Liidu ja IMFi rahadega päästetakse Euroopa Liidu liikmesriike. Nimetatud müüti propageerides juhitakse avalikkuse tähelepanu kõrvale asjaolult, et riigid peavad kulutama laenu põhiosa kommertspankade toetuseks (tegevus, mida maskeeritakse võimalikult mitte midagi ütlevate keelendite abil "finantssüsteemi stabiliseerimine" ja „pankade rekapitaliseerimine“).

On loodud müüt, et Euroopa Liidu ja IMFi rahadega päästetakse Euroopa Liidu liikmesriike. Nimetatud müüti propageerides juhitakse avalikkuse tähelepanu kõrvale asjaolult, et riigid peavad kulutama laenu põhiosa kommertspankade toetuseks (tegevus, mida maskeeritakse võimalikult mitte midagi ütlevate keelendite abil "finantssüsteemi stabiliseerimine" ja „pankade rekapitaliseerimine“).

Eesti garantii stabiilsusfondidesse (EFSF ja ESM) on väga reaalselt võrdne rahaga. Lihtsustades neid finantsmahhinatsioone, võib öelda et Eesti maksumaksjate raha suunatakse välispankadele.

Tegemist on protsessiga, mis võib viia selleni, et kõikides riikides tõstetakse olulisel määral üldist maksukoormust, vähendatakse avalikke teenuseid, alandatakse miinimumpalku, suletakse haiglaid, müüakse minimaalse hinnaga maha viimased riigiettevõtted, kärbitakse sotsiaaltoetusi jne.

See protsess teenib parallelselt rahvusriikide üleste finants- ning poliitiliste organisatsioonide (Euroopa Liit) võimutäiuse tugevdamise eesmärke, lagundades samas jõuliselt viimaseid suveräänsete riikide isemajandamist/isevalitsemist võimaldavaid aluseid.

Sedasi suunatakse siseriiklik maksutulu üha enam riikide võlgade teenimiseks, samas kui riigi sotsiaalsfääri ja infrastruktuuri ülevalhoidmine muutub üha enam sõltuvaks Euroopa Liidu ning teiste rahvusriikide-üleste (peamiselt Rahvusvaheline Valuutafond ning Maailmapank) institutsioonide armust. Sellest tulenevalt ei teeni aset leidvad protsessid tegelikkuses mitte hätta sattunud rahvusriikide päästmise, vaid lagundamise eesmärki.

Tuletan meelde, et pankade rekapitaliseerimisele on olemas palju mõistlikumad alternatiivid, kasvõi näiteks pankade riigistamine. Sellisel juhul peaks Eesti saama Kreeka "päästmise" eest vastutasuks osaluse Saksa ja Prantsuse pankades.
Kõike eelnevat arvesse võttes soovin, et Eesti väljuks EFSF-st ja ESM-st.

Andke palun oma allkiri sellele üleskutsele: http://petitsioon.ee/ei-stabiilsusfondidele-efsf-esm/#btn-more

Jagage palun seda lehekülge Facebooki ja muude vahendite abil.

Kasutatud artiklid:

http://www.decivitate.ee/index.php?news_id=719
http://www.e24.ee/588716/imf-euroopa-pangad-vajavad-kohe-hiigelsusti/

Allikas

Autor: Peeter Proos
Allikas: http://prison.planet.ee/index.html

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP