RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 11. oktoober 2011

Põllumehed avaldavad meelt!

Tule osalema protestiaktsioonil

Eestimaa Taluliidu Keskliidu juhatus kutsub sind osalema protestiaktsioonil, mis toimub 12. oktoobril, algusega kell 13 Tallinnas, Rävala pst 4, Euroopa Liidu esinduse ees.

Euroopa Komisjon avalikustab samal päeval  Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) reformikava, mis jõustub peale 2013. aastat. Nii reformikava kui ka EL eelarvekava aastateks 2014-2020 ei näe ette otsetoetuste olulist ühtlustamist ja jätab seega endiselt jõusse ebavõrdsed konkurentsitingimused konkureerimaks EL ühisel siseturul. Reformikava ettepaneku kohaselt otsetoetused küll tõusevad järgneva 7 aasta jooksul, kuid ei saavuta 90 % taset EL 27 keskmisest tasemest. Dokumentides seatakse küll eesmärk, et keegi ei tohiks saada vähem otsetoetusi kui on EL 27 liikmesriigi keskmine, kuid selle saavutamise tähtaegadest pole juttu. Aastatel 2014 kuni 2020 vähendatakse vahet 2013. aaasta taseme ja 90% taseme vahet üksnes 30% võrra. ETKL küll tervitab püstitatud eesmärki, saavutada 90% tase, kuid taunib selle saavutamiseks kavandatud ajakava. Kui ühtlustamise tempo jätkub samas rütmis kui järgneva 7 aasta jooksul, kulub 90% taseme saavutamiseks 21 aastat. Kindlasti ei rahulda see meie ootusi, ammugi olukorras , kus kõik EL institutsiuoonid lubasid reformikava ettevalmistuse käigus õiglasemaid toetuskavasid. Nüüd selgub, et õiglasem ei tähenda iseenesest õiglast.  Põllumajandustootjatele on vaja aga EL ühisel siseturul konkureeerimiseks suhteliselt ühetasemelisi toetusi. Nii sisend - kui väljundhinnad kujunevad vabaturu tingimustes, seetõttu peavad ka toetused olema enam-vähem samal tasemel. Vastasel juhul pole Eestis võimalik täita  põllumajandusettevõtetel ja taludel multifunktsionaalset rolli, mis neile põllumajanduspoliitika eesmärkidena seatakse. Toetuste ebavõrdne tase viib põllumajanduse industrialiseerimisele ja töökohtade kadumisele külas. See pole meile vastuvõetav.

Protestiaktsioonid toimuvad kooskõlastatud tegevuse tulemusena kõikides Balti riikides ja Brüsselis.

Tule enda huvide eest seisma!

   www.taluliit.ee
____________________
Lugege veel SIIT
M.I.

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP