RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 30. jaanuar 2013

Eesti Juudi Kogukonda juhib eestlaste mõrtsuka-küüditaja tütar


Juut-mõrtsukas Idel Jakobson
Eesti Juudi Kogukonna esinaine Alla Jakobsoni sõnul on Eesti riik suhtunud neisse väga austavalt ning holokausti mälestuspäeval peeti neid väärikalt ka meeles. http://www.postimees.ee/1118170/juudi-kogukond-eesti-riik-suhtub-meisse-vaga-austavalt/

Tuletame siinjuures kõigile meelde, kes oli Alla isa Idel Jakobson: http://et.wikipedia.org/wiki/Idel_Jakobson

Idel Jakobson (12. august 1904 Jēkabpils[1]12. september 1997 Tallinn) oli NSV Liidu ja Eesti NSV SARKI ning riikliku julgeoleku ohvitser, rahvuselt juut[1].

Kaitsepolitseiameti kogutud materjalide järgi oli ta osaline umbes 1200 inimese surmamõistmisel ja vähemalt 1800 isiku represseerimises.[2][3][4]

Sünnist 1940. aasta juunipöördeni

Idel Jakobson oli Läti kodanik. Noorena tegutses ta rätsepana, asus Lätist Eestisse. Ta kuulus ka juudi kultuuriseltsi Licht. Aastatel 1928–1930 tudeeris Tartu Ülikoolis filosoofia erialal.[1]
29. jaanuaril 1931 tuli Jakobsoni korterisse Tartus politseikonstaabel, kes andis talle üle siseministri allkirjastatud käskkirja, mille kohaselt pidi Idel Jakobson 48 tunni jooksul lahkuma Eesti piiridest. Jakobson otsustas pärast nõupidamist Elmar Vassiliga Tallinnasse sõita, kus tema kaaskondlased aitaksid tal edasise osas otsus teha. Ta elas nädala konspiratiivkorteris, kuni tolleaegne kommunistliku partei organisaator Osvald Tuul kutsus ta Kristjan Eichorni korterisse Järvel Tuule tänav 14 (kaasajal Elektri tänav), mis oli mitmete kommunistliku liikumise juhtide varjupaigaks ning ühtlasi asus seal ka EKP Keskkomitee salajane trükikoda. Idel Jakobson, kui ameti poolest trükiladuja, hakkas nüüdsest tegelema lendlehe Kommunist trükkimisega. 9. juunil 1931 kl 2 öösel alanud operatsiooniga likvideeris Poliitiline Politsei salajase trükikoja ning arreteeris kõik, kes sellega seotud olid, sealhulgas ka Idel Jakobsoni.[5]
34 protsessil, mis toimus 2. märtsil 1932, mõisteti Jakobsonile 12 aastat sunnitööd.[6] Ta vabastati 1938. aastal amnestia alusel ja saadeti välja Lätti.[7]

Tegevus Eesti NSV SARKis

Jakobson naasis Eestisse kohe pärast juunipööret. Juulis 1940 sai temast nõukogude kontrolli all olevas Poliitilises Politseis uurija Tallinnas. Pärast Eesti Vabariigi politseiorganisatsiooni likvideerimist ja Siseasjade Rahvakomissariaadi loomist, sai ta septembris 1940 NKVD uurimisosakonna ülema asetäitjaks. Selle osakonna uurijad harrastasid muuseas ülekuulatavate jõhkrat peksmist ning piinamist.[8]
13. septemberil 1940. aastal valiti Idel Jakobson Juudi kultuuriseltsi "Licht" juhatuse liikmeks.
Pirita-Kosel pankur Klaus Scheeli suvilas tapsid NKVDlased 1941. aastal 78 inimest. Isiklikku eeskuju näitas Jakobsoni otsene ülemus Sergei Kingissepp, kes maksis kätte oma isa Viktor Kingisseppa eest. Hukati ka kaitsepolitsei vanemassistent Hans Pipar, kes oli Jakobsoni aastate eest arreteerinud.[9]

Tegevus Teise maailmasõja ajal

Enne Teise maailmasõja algust lahkus Jakobson juulis 1941. aastal Eestist. Temast sai NSV Liidu Siseasjade rahvakomissariaadi Ukraina NSV Siseasjade valitsuse Starobelski siseasjade osakonna riikliku julgeoleku juurdlusosakonna ülem (Starobelski piirkonda toimetati ka osa 1941. aasta juuniküüditamise käigus deporteeritud eestlasi), hiljem oli Jakobson juurdlusosakonna ülem Sverdlovski oblasti SAV-is Sverdlovskis. Jakobsoni "uurimistegevus" toimus kehaliste ja psüühiliste piinamiste saatel ja Võšinski doktriini ehk süüdioleku presumptsiooni alusel.[10][11]
Sõja ajal kinnitas Jakobson ilma mingi kohtupidamiseta surmaotsuse Sosvas Vostok-Uralski vangilaagris 621 inimesele[12]. Põhiliselt olid ohvrid juuniküüditamise ajal Siberisse viidud eesti mehed. Ülekuulamised olid pealiskaudsed – pärast esimest vestlust valmis süüdistuskokkuvõte ja ettepanek karistuseks. Jakobsoni ohvrite hulgas oli ka tuntud ühiskonnategelasi, nagu Ado Birk ja Jaan Hünerson[13].
NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi uurimisosakonna uurijana, pärast ülemana pani alampolkovnik Idel Jakobson toime nende vangide "ülekuulamise", kes Eestist juuniküüditamise käigus 14. juunil 1941 viidi Sverdlovski oblasti vangilaagritesse. Jakobsoni ohvritest jõudsid Eestisse vaid üksikud.[14]

Tegevus pärast Teist maailmasõda Eesti NSV SARKis ja RJM

Pärast Teise maailmasõja lõppu tuli Jakobson Eestisse uuesti 1944. aastal ja jätkas tööd Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaadi uurimisosakonna ülemana kuni 1950. aastani. Teadaolevalt osales ta tollal 540 inimese represseerimises. Kuna Eesti ohvitserid ja politseinikud olid enamuses tapetud juba sõja ajal, andsid nüüd uut tööd teiste hulgas Omakaitse liikmed. Tänu leebemaks muutunud seadustele ootas neid hukkamiskomando asemel pikaajaline vangistus Siberis.[15]
1953. aastal heideti Jakobson NLKP-st välja, sest ta oli Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeeriumi eest varjanud ning ka ise külastanud kinnist juudi erasööklat. Pärast partei ridadest kustutamist töötas Jakobson trükikojas Kommunist korrektorina. 1958 sai temast Eesti NSV riikliku plaanikomitee esimehe Gustav Tõnspoja abi.
1990ndate algul alustas Kaitsepolitsei Jakobsoni vastu süüdistusmaterjalide kogumist, kuid tema surma tõttu jäi ta kohtu alla andmata.
Ta on maetud 15. septembril 1997 Tallinnasse Rahumäe Juudikalmistule.[16]

Ohvrite arv

1940. aasta juunist kuni 1941. aasta juulini arreteeriti Jakobsoni ettepanekul 31 isikut Eesti erinevaist piirkonnist, 1941. aasta juulist kuni juunini 1942 kinnitas Jakobson ettepanekud kohaldada 799 Eesti kodaniku suhtes karistusi, neist 621 osas surmanuhtlust. Aprillist 1944 jaanuarini 1950 kinnitas Jakobson ettepanekud küüditada Eestist 174 isikut.


Millal Alla vabandab eestlaste ees oma isa pärast? Kas tal pole moraalselt ebamugav esindada juute rahva seas, keda tappis ta enda isa? Kas Himmleri või Eichmanni laps võiks Iisraelis sakslasi esindada? Kuidas juudid sellesse suhtuksid

Allikas: http://rahvuslik.blogspot.com/

9 kommentaari:

antifashist-incestproduct 30. jaanuar 2013, kell 12:36  

Василий Кононов - просто пассивный п_е_д_е_р_а_с_т.

Путинский сенатор Борис Шпигель, предложивший "воевать с российским нацизмом", оказался педофилом


http://rusplatforma.org/novosti/news3983/


antifashist-incestproduct 30. jaanuar 2013, kell 12:37  

Директор фонда "Историческая память" - Дюков Александр Решидеович - просто пассивный педераст.

холокост - Еврейская порнографического рассказа

http://www.facebook.com/vassilipetuh.vassilipetuhkononov

heiki herman 30. jaanuar 2013, kell 13:35  

lugesin... selles ei kahtle, et tegemist oli ehk mõrtsukaga...
kuid kas ta ka juut oli selles kahtlen väga tugevalt... pigem sarnaneb nägu araablase ehk tatarlasega, kuid mitte kõigevähemgi kunagise
ehtsa eetnilise israeliitlase näoga... juut see pole rahvus, vaid tegemist on religiooniga - judaismi ehk judaismortodox usundiga...
ajaloos on erinevad rahvused end konverteerinud judaismi, kelledel pole kõige vähimatki pistmist olnud eetnilise ja suurepärase rahvuse israeliitidega - algne isa juuda rahvus...
80% juute ( pseudojuudid ) on tatarlased,
kes endid konverteerisid judaismi...
isegi araablased, afroamerriklased ( neegrid ) on end konverteerinud judaismi jne... väga suures osas aga nõukogude liidu lõuna rahvastest, armeenlased, azerbaidzhaanlased, türklased jne jne, ka muud venekeelsed rahvused, kui nägid judaismis kasu ja ära lahkuda iisraeli... saksamaal on hakatud sellele tähelepanu pöörama ja leitud,
et enamusel pole midagi tegemist juutlusega jne...
väike juudi rahvas on palju pidanud kannatama taoliste pseudojuutide pärast... ka on islam, araablased osavalt kasutanud võtet, kus kavalalt
islamiste konverteeritakse judaismi, et siis selle märgi all inetusi teha
ja kõik juutide kaela veeretada... islami peamiseks ülesandeks on olnud kogu aeg ehtsa juudirahva - israeliitide hävitamine ja suures osas ongi neil õnnestunud seda teha... juute tegelikult enam polegi kuskil
ja siit ka suured õnnetused maailmas... see üliintelligentne rahvusgrupp, kes loonud arstiteaduse, tehnika, koolid, tsivilisatsiooni arengu jne jne... muideks barbarrahvused on ajaloos alati hävitanud kõrgkultuure ja rahvusgruppe kes olid intelligentsed ja haritud jne... ning tänaseks on ka israeliidid hävitatud ja maailma on suures osas ülevõtnud islam ja araablased... kes maailma terroriseerinud ja rahvaid hävitanud juba sajandeid... ainuüksi hiinas elab üle 18% araablasi - islamiste ( 2 miljardit elanikku ) kui palju see teeb! juute aga vaevalt
kahe käe sõrmed... maailmas ei juhi juudiusulised ( rahva keeles juudid )
juba ammu mitte kui midagi...
ei teadus keskuseid ei pankasid ei arstiteadust, koolisüsteemi jne...
mis puutub Idel Jakobsoni, siis ei saanud ta ka kuidagi olla juut, sest
KGB tegelased ei käi mööda sünagooge ja ei saa ka kuidagi elada
juudi kommete kohaselt, see pole lihtsalt võimalik... see, et ta oli juut
on totaalne nonsens... tütar jah saab olla nn pseudojuut...
eestis rumal arusaamine, jüri lina sündroom,
et igaüks kes veidi nägi välja kui mitte eurooplane oli alati
kas mustlane ehk juut... sest lina ja tema ema sattus taolise väljanägemisega korrumpeerunud ametniku ohvriks nõukogude eestis ja sealt ka see tugev kompleksne vihkamine, et kõik taolised on automaatselt juudid, kuid äkki oli hoopis tegemist araablasega... taolisest primitiivsest lina sündroomist,
vaatenurgast on ammu aeg lahti saada, sest vastasel korral ei elagi
eestimaal mitte ühtegi eestlast põhjamaalast, vaid kõik on juudid...
kordan lõpuks veelkor, et juut see ei ole rahvus... vaid iga üks saab end konverteerida juudiks... kunagi väga ammu oli juudiks israeliit
jumala poolt välja valitud üliandekas väike rahvusgrupp... - aamen -

heiki herman 30. jaanuar 2013, kell 14:23  

Alla Jakobson, pseudo - uusjuut, kui see nii on, nagu kirjutatakse, peab ta loomulikult seisukoha võtma ja
tunnistama isa kuritegusid... samas ei ole lapsed alati süüdi
ja teadlikud vanemate tegudes... muidugi oleks tütar saanud
lähemalt uurida isa minevikku, enne kui asub nii vastutavale
positsioonile ning esinadab kunagist juudi rahvust pseudo - uusjuudina... siinkohal peaks nõudma siiski vastutustunnet...
judaism on olnud väga aus ja sõbralik religioon ja liigkergekäeliselt lubanud inimesi konverteeruda sellesse
usku, mis paljuski on toonud suurt kahju ja teotanud kunagist juudi rahvust israeliite... tänapäeval on suures osas tegemist lausa valejuutluse ja juutidega... see on ohtlik ja annab
igati püssirohtu ja laskemoona antisemiitlastele, eriti aga araablastele - islamistidele ja juudi vihkajatele...
Alla Jakobson peaks siiski vabanadama ja tagasi astuma...

Anonüümne 30. jaanuar 2013, kell 15:20  

Kirjaviga Eichmann, mitte Aichmann
HHiga ei saa nõustuda!
Sellist advokatuuri pole vaja!
Juute iseloomustavad nende teod!
Vaata maailma suurimat kontslaagrit mis Gazas! 1,6 milj vangi!
HH sõitku sinna ja küsigu : kes on juut.

Anonüümne 31. jaanuar 2013, kell 09:11  

Mis mõttes peab laps oma isa tegude eest vabandama? Isad vastutavad oma laste tegude eest, mitte vastupidi. Jäägem ikka mõistlikuks.

Anonüümne 31. jaanuar 2013, kell 13:23  

to Anonüümne 31. jaanuar 2013 9:11

Ja miks Saksamaa peab Merkeli sõnadel: "Igavesti tundma süüd holokausti eest?" Miks juudid siiani Saksamaalt toetusi saavad ja nõuavad enda eriliselt kohtlemist? Miks sakslased peavad oma esiisade tegude eest siiani vastutama? On see siis normaalne?

Aga Eesti Juudi Kogukond võiks küll siinsete juutide tegude eest vabandada. EW tegi neile palju head ja kuidas nad vastasid?

Aza 31. jaanuar 2013, kell 18:19  

Ehk tuleks isegi tytart karistada, et ta isa tegusid 2ra ei suutnud hoida?
Osta aju.

Anonüümne 12. oktoober 2016, kell 00:46  

Miks keegi ei sa aru et se oli tema vanaiasa , aga mite Isa ?Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP