RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 12. jaanuar 2013

Hea uudis: Kaugloetavad arvestid ajutiselt seljatatud!

8. jaanuar 2013

Peale 11 kuud vastu punnimist, andis Elektrilevi eile (07.01.13) alla ja teatas, et kaugloetavaid arvesteid ei paigaldata enam sunniviisiliselt ja vägisi. Inimeste vabat tahet austatakse nüüd 3 aastat ehk kuni aastani 2017.
Elektrilevi kirjaliku lubaduse meelitas välja Rahvuslane portaali peatoimetaja Matti Ilves, kirjutades energiafirmale oma tähelepanekutest seoses kaugloetavate arvestitega. Talle vastas Elektrilevi klienditeeninduse osakonna juhataja Taavo Randna järgmiste sõnadega:

Kuni 1. jaanuarini 2017 on seadusekohane ka tavaline kohtloetav arvesti, pärast seda enam tänaste õigusaktide kohaselt mitte. Seega täna seadus kaugloetavast arvestist põhimõttelise loobumise võimalust ette ei näe. Nelja aasta jooksul vahetab Elektrilevi välja ligikaudu 630 000 arvestit. Igale kliendile annab orienteeruvalt paar nädalat enne kavandatavat arvesti vahetust meie koostööpartner Ericsson Eesti sellest kliendile teada. Kui klient, kes on saanud arvesti vahetamise teate, ei soovi kaugloetava arvesti paigaldamist, saab ta sellest Ericsson Eestile teavituses toodud kontaktidel märku anda. Kliendi tahte vastaselt ei soovi me arvesteid vahetada ja esialgu jätame sellised kliendid ootele. Kuna uute arvestite kohustuslikuks muutumiseni on veel mõni aasta aega, saame otsida lahendusi ja selgub, kas seadusandja reguleerib selleks ajaks ka mingisugused erandid või annab juhised, kuidas käituda olukorras, kus seadusenõuete täitmine ei ole võimalik klientide vastuseisu tõttu.
KAUGLOETAVAST ARVESTIST LOOBUMINE
1. Enne kaugloetava arvesti paigaldamist informeeritakse Sind arvesti vahetusest ette lihtkirjaga, mis pannakse postkasti. Seal on toodud telefoninumber (+372) 678 7000, millele helistades on Sul nüüd õigus kaugloetavast arvestist loobuda. Aga! Juba on probleeme olnud sellega, et postkasti pandud kiri läks postis kaduma või jäi muude ajalehtede või reklaamipahna vahele märkamatuks, ning inimene märkas päevad hiljem, et talle on uus elektriarvesti pandud.
2. Et mitte riskida, helista juba täna numbril (+372) 678 7000 ja anna neile teada, et Sa ei soovi kaugloetavat arvestit.
NB! Jaga seda infot ka oma sõprade, sugulaste ja naabritega. Eriti halvas olukorras on pensionärid, kes on enamasti infosulus. Hoolitse nende eest!
3. Pane oma praeguse elektriarvesti kõrvale või elektrikapi peale silt või kiri, et Sa ei soovi kaugloetavat arvestit. Selle võid valmistada ise A4 paberist või postkaardist vms. Kes aga ei taha ise jännata, see võib osta KaitseOmaTervist.ee valmistatud ilmastikukindla kleepeka:
Ühes komplektis on 3 tk kleepekat, ning koos ümbriku, margi ja käibemaksuga on kõik kokku 3 eurot. Kleepekad saad osta siit:

UV- ja ilmastikukindel kleepekas 8x8 cm, 3 tk komplektis
UV- ja ilmastikukindel kleepekas 8×8 cm, 3 tk komplektis
UV- ja ilmastikukindel kleepekas 8x8 cm, 3 tk komplektis
UV- ja ilmastikukindel kleepekas 8×8 cm, 3 tk komplektis

Ettepanek Rahvakogu.ee lehel: Kaugloetavad arvestid vabatahtlikuks!

7. jaanuar 2013
Täna avati internetis Rahvakogu, kus iga Eesti kodanik saab esitada ettepanekuid, kuidas riiki paremaks teha. Ettepanekuid saab teha järgmistes rubriikides: Rahastamine, Erakonnad, Valimised, Kaasatus, Sundpolitiseerimine ja Varia.
KaitseOmaTervist.ee lisas Varia rubriiki oma ettepaneku “Kaugloetavate arvestite vabatahtlikuks muutmine”. Ettepanek ise on järgmine:
Kui inimene ei soovi oma majapidamisse kaugloetavat arvestit, mis potentsiaalselt võib ära rikkuda tema elektriseadmed (ja ka tervise?), siis peaks tal olema võimalus keelduda kaugloetava arvesti paigaldamisest nii nagu on see teistes riikides. Eestis on aga kaugloetavate arvestite paigaldamine tehtud seadusega kohustuslikuks. Tegemist on inetu pähemäärimisega ja kodaniku vabat tahet eirava olukorraga, sest Elektrilevi kodulehel on kenasti kirjas, et tavaline elektriarvesti ei takista avatud turu toimimist ega ka elektrimüüja valimist. See tähendab seda, et kaugloetavat arvestit pole üldsegi vaja. Tekst Elektrilevi.ee kodulehelt: “Täielik kauglugemisele üleminek küll lihtsustab tulevikus avatud elektrituru toimimist, mitmekesistab elektripakettide valikut ja soodustab konkurentsi, kuid avatud turu toimimist ja elektrimüüja valimist ei takista ka tavaline arvesti. “
Kui Sa oled ettepanekuga päri, et kaugloetavad arvestid peaksid olema vabatahtlikud, siis palun anna sellele oma hääl Rahvakogu leheküljel, vajutades siia: http://tinyurl.com/aazz54z
NB! ID-kaardiga on vaja sisse logida.
Peale hääle andmist surfa aadressil http://www.rahvakogu.ee ringi. Loe, toeta ja esita ka ise ettepanekuid.

Allikas: http://blog.kaitseomatervist.ee/

1 kommentaari:

Anonüümne 12. jaanuar 2013, kell 17:29  

Võrgueeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/129122012061:

§ 39. Alla 1000 V pingel elektri tarbimise korral mõõteseadme suhtes kohaldatavad nõuded
(1) Võrguettevõtja mõõdab alla 1000 V pingel tarbijale elektrit järgmiselt:
1) kui tarbija liitumispunkti kaitse on kuni 63 A, peab mõõtesüsteem võimaldama mõõta aktiivenergiat kilovatt-tundides. Alates 1. jaanuarist 2017. a peab mõõtesüsteem võimaldama aktiivenergiat mõõta kauglugemisseadmega;
2) kui tarbija liitumispunkti kaitse on suurem kui 63 A, peab mõõtesüsteem võimaldama aktiivenergiat (kWh) mõõta ühesuunaliselt. Vajaduse korral võib mõõta reaktiivenergiat (kvarh) kahesuunaliselt. Alates 1. jaanuarist 2013. a peab mõõtesüsteem võimaldama mõõta aktiivenergiat ja reaktiivenergiat kauglugemisseadmega. Reaktiivenergia mõõtmise nõue ei kehti korterelamu ega korteriühistu kohta, kus lõpptarbija on koduklient;
3) kui võrguga on ühendatud tootmisseade, peab mõõtesüsteem võimaldama kauglugemisseadmega kahesuunaliselt mõõta nii aktiivenergiat kui ka reaktiivenergiat.
(2) Mõõtesüsteem peab alates 1. jaanuarist 2017. a võimaldama korteris mõõta aktiivenergiat kauglugemisseadmega. 48, 295 - jõust. 19.07.2010]Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP