RAHVUSLANE

Rahvuslane

esmaspäev, 7. jaanuar 2013

MATTI ILVES: KIRI EESTI ENERGIA JUHATUSE ESIMEHELE

Lp. juhatuse esimees hr.Sandor Liive!

Seoses elektrituru avanemisega sõlmisin ka mina Eesti Energiaga uue elekriostu lepingu ja sellega paistab asi korras olema. Muretsema paneb mind aga hoopis uute kaugloetavate arvestite paigaldamine, sest nende kasutuselevõtmine kaotab sisuliselt minu kontrollivõimaluse kasutatud elektri üle.

Saadan ka Teile ühe murettekitava artikli: http://rahvuslane.blogspot.com/2012/12/kaugloetavat-arvestit-on-lihtne-hakkida.html

Arutasin ka tekkivat olukorda ühe enda sõbraga, kes on hariduselt elektriinsener ja leidsime, et olukord muutub nüüd elektrikulu kontrolli osas väljakannatamatuks. Tema lubas paigaldada Eesti Energiale kuuluvale arvstile lisaks järjestikku ühendatud isikliku taadeldatud arvesti, et kontrollida tegelikult tarbitud elektrit.
E Energia kaotab nüüd küllalt palju kliente teistele elektrimüügiga tegelevatele firmadele ja kas ei või olla ka teil mõni pahatahtlik amatnik, kes lisab nende uute arvestite võimalusi kasutades klientidele lihtsalt mõne kilovatt-tunni (kWh) tegelikult kasutamata elektrit? Selline teguviis ei ole nüüd millegiga välistatud.

Esitaksin Teile paar konkreetset küsimust. Kas minul on võimalik keelduda kaugloetava arvesti paigaldamisest? Kuidas on nende arvastite kasutuslevõtuga tagatud see, et klient maksaks vaid tegelikult tarbitud elektri eest?
Ootan sellele kirjale ka vastust.

Lugupidamisega,
Matti Ilves

VASTUS:

Tere Lp. Matti Ilves 
Täname Teid küsimuste eest kaugloetavate arvestite teemal. Mõistame, et uute arvestitega seoses levib mitmesuguseid müüte ja põhjendamatuid hirme ning püüame teie küsimustele allpool selgitusi tuua.
1)        Kas mul on võimalik keelduda kaugloetava arvesti paigaldamisest?
Kui kliendil on võrguleping, ei saa ta loobuda tarbitud elektrikoguste mõõtmisest. Kliendi liitumispunktis elektrikoguste mõõtmise kohustus on seadusega pandud võrguettevõtjale, kes peab elektrikoguste mõõtmiseks kasutama selliseid lahendusi, nagu seadused ette näevad. Kuni 1. jaanuarini 2017 on seadusekohane ka tavaline kohtloetav arvesti, pärast seda enam tänaste õigusaktide kohaselt mitte. Seega täna seadus kaugloetavast arvestist põhimõttelise loobumise võimalust ette ei näe.
Nelja aasta jooksul vahetab Elektrilevi välja ligikaudu 630 000 arvestit. Igale kliendile annab orienteeruvalt paar nädalat enne kavandatavat arvesti vahetust meie koostööpartner Ericsson Eesti sellest kliendile teada. Kui klient, kes on saanud arvesti vahetamise teate, ei soovi kaugloetava arvesti paigaldamist, saab ta sellest Ericsson Eestile teavituses toodud kontaktidel märku anda. Kliendi tahte vastaselt ei soovi me arvesteid vahetada ja esialgu jätame sellised kliendid ootele. Kuna uute arvestite kohustuslikuks muutumiseni on veel mõni aasta aega, saame otsida lahendusi ja selgub, kas seadusandja reguleerib selleks ajaks ka mingisugused erandid või annab juhised, kuidas käituda olukorras, kus seadusenõuete täitmine ei ole võimalik klientide vastuseisu tõttu.
2)        Kuidas on nende arvestite kasutuselevõtuga tagatud see, et klient maksaks vaid tegelikult tarbitud elektri eest?
Kaugloetavate arvestite kasutuselevõtu üheks põhjuseks ongi asjaolu, et nii elektri kui ka võrguteenuse eest esitataks arveid tegelike tarbimiskoguste alusel. Kaugloetav arvesti ei erine oma mõõteosa poolest tavalisest kohtloetavast arvestist. Arvesti ekraanil on näha tarbitud kogused (summeeruvad näidud) ja needsamad mõõteandmed edastatakse ka arvestist. Edastatud andmed on aluseks osutatud teenuse (elekter ja võrguteenus) arveldusel. Seega on kliendil võimalik arvet pidada tarbitud elektrikoguste kohta arvesti näidikut jälgides ja seda võrrelda arvel näidatud kogustega. Arvestite mõõtetäpsus on sätestatud täpsusklassiga. Arvestite vastavust täpsusklassile kontrollitakse tootja poolt arvesti tootmisel.
Lisaküsimuste korral palume ühendust võtta Elektrilevi kauglugemise programmi juhi Mait Rahiga (mait.rahi@elektrilevi.ee).

Lugupidamisega,

Taavo Randna

Klienditeeninduse osakond
juhataja
Elektrilevi OÜ
+ 372 52 07 597
taavo.randna@elektrilevi.ee
www.elektrilevi.eeMulle siis vastati, et usun müüte ja minu hirm ei ole põhjendatud. Noh, olgu sellega kuidas on. Kirjas tehti selgeks ka see, et klientidel ei ole kauglotavate arvestite paigaldamisest võimalik loobuda, soovi korral võib paigaldamist vaid edasi lükata. Tegelikult pannake kõik kliendid sundseisu ja see ei ole firma poolt eetiline.
Üteldi, et  kaugloetav arvesti ei erine oma mõõteosa poolest tavalisest kohtloetavast arvestist ja mainiti ka täpsusklassi. Muidugi on see nii. Aga sõnagagi ei puudutatud seda, et neile avaneb nüüd võimalus arvestiga manipuleerida ja muuta ka tarbitava elektri näite, samuti võivad seda teha lausa kõrvalised iskud, näiteks mõni häkker.
Kliedid ei saa tegelda pideva arvesti jälgimisega ja seepärast oleme nüüd elektrimüügiga tegeleva firma aususest sõltuvad ja ei saa kunagi kindlad olla selles, et arvesti näitab vaid tarbitud elektri kogust. Samuti on kaugloetav arvesti teatavasti nuhkimisseade (lugege SIIT) ja jälle üks tervist kahjustav kõrgsageduskiirguse allikas.

2 kommentaari:

Anonüümne 7. jaanuar 2013, kell 16:17  

See on hea uudis!! Aitäh, Mati!

Tervitades
Mihkel Oja

Anonüümne 7. jaanuar 2013, kell 18:19  

Ehk tulevikus teeks lp.Matti Ilves artikli,kuidas kohustuslikud pensionifondid on kõigi aegade suurim petuskeem,mis meie inimestele kaela määritud?
Tegu on ettepanekuga,mida palun kaaluda edaspidi.Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP