RAHVUSLANE

Rahvuslane

teisipäev, 10. september 2013

Perekonna kaitsmine peab olema riigi prioriteet

Markus Järvi - 10.09.2013

Avalik kiri Eesti Vabariigi sotsiaalminister Taavi Rõivasele

Lugupeetud sotsiaalminister Taavi Rõivas! Pole mingi saladus, et sotsiaalministeerium ühes Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu fondide ja paljude Lääne-Euroopa suursaatkondadega toetab heldekäeliselt homoseksuaalset käitumist kui rikastavat erinevust edendavat propagandaüritust "Erinevus rikastab".


Konkreetseid numbreid nähes omandavad abstraktsed asjad aga alati palju käegakatsutavama sisu ja üha enam saab selgeks, et erinevus ei rikasta mitte üksnes sotsiaalse sidususe tasandil, vaid evib soodsat mõju ka rahakoti paksusele. Läinud nädala Postimehest saime nimelt teada, et sotsiaalministeerium rahastab tänavu projekti "Erinevus rikastab" 30 000 euroga.

Veelgi enam – esmaspäeval 9. septembril aset leidnud perepäeva avaüritusel näidati linateost geipaarist. Teatavasti on perepäev avatud ka lastele. See on laste otsene mõjutamine võtmaks omaks perekonnamudelit, mis isegi homoseksuaalsust laialt aktsepteerinud ühiskondades (nagu Vanas-Kreekas ja keisririigi aegses Roomas) polnud mitte eales vaadeldud perekonnana.

Eesti Vabariigi kodanikuna ja maksumaksjana avaldan sotsiaalministeeriumi sellise rahapaigutuse suhtes oma selget vastuseisu: Ma ei ole nõus maksma enda taskust kinni propagandaüritust, mis süstib minu lastesse kitsa postmodernistliku huvigrupi poolt sisendatud käitumismustreid!

Eelnevaga seonduvalt soovin esitada sotsiaalministeeriumile paar väga konkreetset küsimust, millele ma ootan kirjalikku vastust:

  1. Kuidas Te põhjendate taolist rahapaigutust olukorras, kus tõenäoliselt suurem osa Teie erakonna ehk Reformierakonna valijatest ei toeta homoseksuaalsust propageerivat nn "teavitustööd" ning Teie erakonna põhikirjas ja valimislubadustes puudub igasugune viide homoseksuaalse lobitegevuse rahastamiseks? Kust võtate Te mandaadi meie kõigi ühise raha selliseks paigutuseks?
  2. Milliste summadega on sotsiaalministeerium finantseerinud kampaaniat "Erinevus rikastab" või teisi homoseksuaalse käitumise kohta teavet levitavaid üritusi kõikide aastate lõikes?
  3. Millistele kaalutlustele tuginedes olete rahaliselt toetanud üritust, mis määratleb otseselt ja eksplitsiitselt ümber kogu lääne tsivilisatsiooni kultuuriliste ja rahvuslike identiteetide aluseks oleva perekonna mõiste?
  4. Perekond on mehest, naisest ja nende järglastest koosnev elukestev liit. See lihtne definitsioon ei tundu aga olevat sotsiaalministeeriumi praeguse tegutsemise aluseks. Seega soovin teada, kuidas sotsiaalministeerium üleüldse defineerib perekonna mõiste? Palun esitage võimalikult lühidal kujul endapoolne perekonna määratlus, millest sotsiaalministeerium oma valikutes ja tegutsemises lähtub.

Lähenevate valimiste künnisel nõuan lisaks, et Reformierakond võtaks tervikuna väga selge positsiooni nii sotsiaalministeeriumi rahastamispoliitikale kui ka antud küsimuses laiemalt. Valijana on meil kõigil õigus teada Teie ja Teie erakonna arusaamu, mis puudutavad ideoloogiliste huvigruppide finantseerimist.

Me peame teadma, mille eest Teie ja ülejäänud Reformierakond peale korrastatud teede, liberalistliku majandusmudeli ja Ülemiste transpordikeskuse üldse seisate. Ma ei taha valida erakonda, kus asfaldisillutise ja 21-protsendilise tulumaksumääraga kaasneb ka homoideoloogiline "teavitustöö" ja selle helde rahastamine. Kodanikuna tunnen nimelt muret olukorra üle, kus meie riigi institutsioonid eesotsas sotsiaalministeeriumiga on rakendatud kitsaste huvigruppide propagandavankri ette, mis ei arvesta aastatuhandete pikkusi kõige elementaarsemaid inimühiskonna institutsioone.

Mehest ja naisest ning nende järglastest koosnev perekond pärineb loomuseadusest ja on sellisena kõikidele inimestele mõistetav ideaal ning (kuigi mitte paratamatult kõigile, siis vähemalt suuremale osale inimestest) ka hüveline kutsumus, mille raames pühendada oma elu teise inimese armastavale hoidmisele ja vastastikulisele teenimisele.

Olukorras, kus riigi enda asutused määratlevad maksumaksjate raha toel korraldatud ürituste abil ümber perekonna institutsiooni ja toetavad lastele kättesaadavat homoseksuaalset propagandat, olen sunnitud Teile meelde tuletama, et Eesti Vabariigi põhiseaduse § 27 kohaselt on perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse all.

Demograafilise kriisi lävel peab mehe ja naise vaheline abielu ja sellele rajaneva perekonnakultuuri taastamine ja toetamine olema meie riigi prioriteet. Ta peab seda olema igal ajal, kuid praegu veel rohkem, sest ilma tugeva perekonna institutsioonita – mis saab rajaneda üksnes selgel ja tugeval perekonna ideaalil – ei ole meie rahval lootust püsima jääda.

Homoseksuaalse lobi rahastamisega paljude nälja piiril elavate laste ja perekondade silme ees on Teie juhitud ministeerium andnud aga hoopis vastupidise signaali.
Mul on kurb tõdeda, et abikaasana ja laste isana tunnen end ja oma lähedasi ohustatuna sellesama riigi poolt, mis peab pakkuma põhiseaduslikku kaitset kõikidele meie maal elavatele perekondadele.

Võin kinnitada, et ülaltoodud mõtted pole vaid minu isoleeritud tundmus, vaid meie kümnete tuhandete kaasmaalaste mure, mis rahva ja poliitilise juhtkonna niigi kasvava ideoloogilis-moraalse lõhe tingimustes ähvardab vallanduda tõeliseks sotsiaalseks kriisiks.

Just rahva ja end valgustatud eliidiks pidavate otsustajate vahel haigutava lõhe parandamise nimel peaks sotsiaalministeerium kõigest jõust pingutama, mitte kasvatama seda omapoolsete pingutuste läbi veelgi. Kui valitsus kasutab maksumaksjailt maksudena kogutud raha rahvale täiesti võõraste ja vastuvõetamatute ideoloogiliste suundumuste pealesurumiseks, siis tekib üha tõsisem küsimus, kelle või mille teenistuses see valitsus üleüldse töötab.

Kiri avaldati algselt ERR-i uudisteportaalis.

Allikas: http://www.decivitate.ee/?news_id=1885

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP