RAHVUSLANE

Rahvuslane

kolmapäev, 4. september 2013

Süüria valitsus: USA ettekäänded rünnakuks põhinevad valedel

Süüria valitsus - 03.09.2013

Süüria välisministeeriumi allika kinnitusel põhinevad USA riigisekretäri John Kerry poolt “ümberlükkamatute tõenditena” massimeediasse paisatud materjalid (tõendamaks, et hiljuti aset leidnud keemiarelva rünnak sooritati Süüria valitsusvägede poolt) täpselt samadel valedel ja väljamõeldistel, mis avaldati esmakordselt juba enam kui nädala eest Süürias sõdivate terroristlike rühmituste endi poolt.

Allika väitel ei suutnud Süüria välisministeerium uskuda, et maailma ühe juhtiva suurriigi valitsus on valmis avaliku arvamusega manipuleerimiseks kasutama kõige banaalsemaid valesid.

Välisministeerium on nördinud, et Ameerika on tänapäeval jõudnud punktini, kus teisele riikidele kallaletungi õigustamiseks piisab interneti sotsiaalvõrgustike rägastikest välja kaevatud “tõenditest”. Antud asjaolu paljastub viimases meeleheites sooritatud ponnistusena, millega püütakse sundida maailma üldsust kiitma heaks järjekordset USA kallaletungi.

Sama allika väitel pärinevad John Kerry poolt esitatud arvandmed rünnaku ohvritest Süürias võitlevate terroristlike gruppeeringute ning võõrsil paikneva “oppositsiooni” käest. Nimetatud rühmituste ülesanne on luua ettekäändeid USA poolt kavandatud sõjalisele rünnakule. Kerry poolt esitatud valed on koopia varem kasutatud väljamõeldistest, mis kõlasid enne USA kalleletungi Iraagile toonase välisministri Colin Powelli suust.

Allikas selgitab, et Kerry süüdistused Süüria valitsuse suunal ei saa olla tõesed järgmistel põhjustel:

1. Süüria valitsus on palunud Ameerika Ühendriikidel esitada avalikkuse ees kasvõi üks tõene ja loogikaga kooskõlas olev tõendusmaterjal, mis tõestaks, et väidetav keemiarünnak sooritati Süüria valitsusvägede poolt Süüria valitsuse käsul. Süüria valitsus juhib tähelepanu faktile, et Kerry poolt “tõendusmaterjalina” välja käidud info koosneb internetist pärinevatel fabritseeritud fotodel. Täiendava tõendusmaterjalina välja käidud viide Süüria ohvitseri poolt sooritatud kõnest on liiga absurdne, et olla tõsiseltvõetav, kuna väidetav telefonitsi antud käsklus leidis aset pärast väidetavat rünnakut.

2. Süüria valitsus ei ole mitte kordagi ühelgi viisil takistanud ega piiranud Süüriasse delegeeritud rahvusvahelise uurimismeeskonna tööd. Antud väide on kokkusobitamatu alles 30’ndal augustil aset leidnud telefonivestlusega Süüria välisministeeriumi ja ÜRO peasekretäri vahel, kus viimane avaldas tänu Süüra valitsusele, kes on võimaldanud ÜRO uurimiskomisjonil tegutseda täpselt nii nagu oli ette kirjutatud ÜRO ja Süüria vahel sõlmitud kokkuleppes.

3. ÜRO on korduvalt kinnitanud, et mistahes mürgiste keemiarelvade kasutamise jäljed ei kustu ajaga. See on ka põhjuseks, miks ÜRO oli võimeline saatma Süüria valitsuse palvel riiki keemiarelva eksperitide delegatsiooni, uurimaks Khan al-Assali intsidenti viis kuud pärast seda, kui uurimisobjektiks olev sündmus oli aset leidnud. Võttes arvesse vastavaid asjaolusid, on absurdne väita, et Süüria valitsus piiras ÜRO uurimiskomitee juurdepääsu (väidetava) keemiarünnaku toimumiskohta, kuna vastav intsident leidis aset vähem kui 48 tunni vältel pärast ÜRO erisaadiku Angela Kane’I saabumist Damaskusesse.

4. Kerry väited, nagu oleksid Süüria relvajõud teadnud keemiarelvade kasutamisest kolm päeva enne kõne all olevat intsidenti, on ebatõesed, kuna Süüria palus uurimikomiteed korraldada inspektsioon al-Baharia piirkonda, kus Süüria armee sõdurid olid saanud kannatada mürgigaasi rünnakus. ÜRO uurimismeeskonna liikmed küsitlesid haavatud sõdureid haiglas

5. Vastusena Kerry väidetele, et Ameerika Ühendriikide eesmärgiks on välistada keemiarelvade kasutamine, juhib Süüria tähelepanu asjaolule, et Süüria oli esimene riik, mis pakkus ÜRO julgeolekunõukogule välja eelnõu teha kogu Lähis-Ida piirkond vabaks kõikidest massihävitsrelvadest. Ühtlasi tuletab Süüria meelde, et riik, mis välistas resolutsiooni vastuvõtmise julgeolekunõukogus, oli USA ise

6. Mis puudutab Kerry poolt poetatud vihjeid, mille eesmärgiks oli ÜRO Julgeolekunõukogu ignoreerimine ettekäändel, et ÜRO uurimismeeskonna pädevus piirdub vaid ülesandega välja selgitada, kas keemiarelva kasutati või mitte, ega ei hõlma endas pädevust otsustada kes relvi kasutas, siis on oluline mõista, et uurmisrühma volitused piirati ÜRO julgeolekunõukogus vastavatesse kitsastesse piiridesse USA enda survel. Tegemist on asjaoluga, millest Kerry USA välisministrina on kahtlemata teadlik.

Süüria välisministeeriumi kinnitusel on ministeerium võtnud arvesse Kerry poolt väljendatud muret süüria rahva käekäigu pärast.

Samas märgib ministeerium, et “süüria rahva kaitsmine” on nüüdseks kõikidele läbinähtav ettekääne USA poolseks rünnakuks selle sama rahva vastu, keda rünnakuga väidetavalt “kaitsta” soovitakse.


Tegemist on kallaletungiga, mis nõuab elu võtmist sadadelt süütutelt inimestelt – inimestelt, kelle veri jääb mitte üksnes Ameerika Ühendriikide, vaid kõikide südametunnistusele, kes toetavad rünnakut Süüria vastu moraalselt, poliitiliselt või tegudes.

Välisministeeriumi allika sõnul ei teeni väljaspool rahvusvahelise õiguse norme kavandatav rünnak mitte rahva, vaid üksnes USA poliitilisi huve, õõnestades sedasi arusaamist rahvusvahelisest korrast ning usku ÜRO põhikirja kehtivusse.

Allikas: SANA

Allikas: http://www.decivitate.ee/?news_id=1842

1 kommentaari:

Anonüümne 4. september 2013, kell 13:16  

2. Перспективы прошлого

Первой попыткой – стратегической тренировкой – по отработке принципов глобализации для народов не западных цивилизаций стран Восхода была Великая Империя Чингисхана XIII– XIV веков.

По признакам, проявившимся в подборе иероглифических имен – передающих не звуки речи, но смыслы слов – авторами замысла единого государства Чингисхана в пространстве «четырех морей» были халдейские мудрецы, ушедшие из Вавилонского плена по Шелковому пути на Восток в Великую Степь «шатров Симовых».

При этом ставка ими делалась на дух потомков старшего сына Ноя

– Сима, населивших Центральную Азию. Тогда как Вавилон, Египет и северную Африку населяли олицетворявшие инстинкты тела потомки Хама. А потомки Иафета с порывами души и «дум (ума) великого стремленья», населили европейский Запад.

Халдейская мудрость космических оснований «математики мысли» каббалы просматривается и в нарезке единого государства (по-китайски: ИГО) на улусы – территории с проживающими на них народами. Вертикаль: Небо – Земля была выставлена полярно: Между тюркскими племенами северной части Центральной Азии, поклонявшимися синему небу Тенгри. С осью сакральной силы: от Тенгри-Нор, крупнейшее озеро Тибета, расположенное на высоте 4610м у северного подножья высочайшей вершины Трансгималаев, 7088м – до высочайшей точки «Небесных гор» Тянь-Шань пика Хан-Тенгри, 7432м. И кочевыми племенами монгольской расы – тибетцев в южной части Центральной Азии, поклонявшихся духам земли шаманистской религии бон-по. Север: это 1 и 6; Юг: это 2 и 7.

Иероглифический смысл имени «Тенгри»: сила вздымающая ввысь.

Иероглифический смысл имени «Бон-по»: волны-лучи подземелья.

От этой оси устроения мира улус старшего сына Чингисхана – Джучи объял территории и народы Севера Евразии: Сибири, Алтая, Урала, Русской равнины, Казахской степи. Улус младшего сына Тулуя охватил территории Южной Азии, Иран, Ближний и Средний Восток, Закавказье. Средняя (западная) Азия вошла в улус Чагатая. А Восточная Азия – в улус Угедея. Примечательно, что принципом строительства единого государства была не религиозная догма, не выгода и не свод законов, но общая этика «пять выше»: Власть выше собственности; служение выше владения; справедливость выше закона; общее выше личного; духовное выше материального.

Ибо истоком целеполагания выступает этика, а не идеология.

После смерти Чингисхана улусы враждовали друг с другом. Но в конце XIII века формально объединились под властью Великого хана Хубилая, принявшего титул императора Юань в Срединном государстве и перенесшего столицу из монгольского Каракорума в «Великую столицу» Даду – современная «Северная столица» Пекин.

Верой Борджигинов (дом Чингисхана) была тибетская бон-по. Однако внук Чингисхана Хубилай, возможно, был крещен матерью. Точно покровительствовал несторианам (христианам, пришедшим в западный и северный Китай из Месопотамии). А для смягчения ярости степняков религией своей династии он сделал буддизм.

Мудрецами же для единого государства «от моря до моря» было придумано имя Юань с иероглифическим смыслом Первоначальное творение мира. Символом этого первоначала стал Синий Дракон (Юань ши Цин-лун). Небесных Драконов – девять. И ангельских чинов тоже девять. Синий Дракон у китайцев – это Бет (ясность) в каббале и второй ангельский чин: Херувимы (формы или колеса, цвет синий), посредством которых Творец упорядочил муть хаоса.

Иерархия Драконов (могуществ мира невидимого) следующая:

Главный Дракон – золотой с красным отсветом (червонный). Он находится сверху в центре конуса Храма Неба. В каббале это Алеф (возвышенный). Он же 1-й ангельский чин – шестикрылый серафим.

Второй Дракон – синий с зелёным отливом. Он находится в алтаре даосских храмов, символизируя Свет с Востока – херувим.

Третий Дракон – черный. Это цвет бездны: бесконечности Космоса; глубины и сокрушительной силы вод. Символ величия первого императора Циньшихуана. Ангельский чин – престолы.
http://www.razumei.ru/lib/article/1974Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP