RAHVUSLANE

Rahvuslane

laupäev, 31. jaanuar 2015

Alaealiste abordi eelnõu surutigi läbi!

Text shown when image is not displayed


Paraku juhtus see, mida oli karta – sotsiaaldemokraadid ja reformierakondlased surusid lühikese aja jooksul läbi juba kolmanda otseselt perekonnavaenuliku seaduse ning võtsid vastu raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse parandused , mille kohaselt saavad alaealised teha aborti ilma oma vanemate teadmata.

Nagu valitsuskoalitsiooni kuuluvate parteide käekirjas juba harjumuspäraseks saanud, eirati täielikult nii meie sihtasutuse, Eesti Kirikute Nõukogu, Isamaa ja Res Publica Liidu kui ka enam kui saja riigikogu sotsiaalkomisjoni poole pöördunud kodaniku põhjendatud kriitikat .

Mitte ühtegi argumenti ei võetud kuulda, mitte ühelegi tõsisele küsimusele ei antud vastust, mitte ühtegi loogilist vastuolu ei lahendatud!

Sellist õigusloome protsessi ei ole liialdus nimetada teerullitaktikaks. Kodanike häält ei kuulata, kaasamine on üksnes näiline ning perekonnavaenulikud seadused lihtsalt surutakse jõuga läbi. Paraku on just selline tänane parlamentaarne reaalsus!

Kõnealuse seadusemuudatuse tulemusena olemegi nüüd jõudnud Eestis absurdsesse olukorda, kus alaealistel ei ole õigust osta pakki suitsu või pudelit siidrit – kinnisvaratehingutest, laenu võtmisest või auto juhtimisest rääkimata –, küll aga on neile parlamendi poolt antud luba tappa oma sündimata laps, ilma, et vanemad sellest teadagi saaksid.

Ja see kõik on toimunud hoolimata tõsiasjast, et põhiseaduse kohaselt on Eesti Vabariigil kohustus kaitsta sündimata laste õigust elule , just nagu kaitstakse kõigi teiste inimeste eluõigust.

Kõnealuse väga näotu ja tegelikult lihtsalt skandaalse seadusemuudatuse tagamaad võttis neljapäeval toimunud riigikogu istungil hästi kokku parlamendiliige Priit Sibul, kelle kõne võite vaadata klikkides alltoodud pildil. (Samuti saate kõnega tutvuda istungi stenogrammi vahendusel).

Sibul ütles oma kõne kokkuvõtvas osas väga kaalukad sõnad, mille ajakirjandus on sümptomaatiliselt jätnud täiesti tähelepanuta. Aga seda enam väärivad need sõnad siin väljatoomist: “Head kolleegid! Andkem endale aru, et abordi tegemata jätmine ei ole kunagi tragöödia, sest selle tulemuseks on väikese lapse sünd — väike, õrn, armas lapsuke. Seevastu abort on igal juhul tragöödia, sest selle tulemuseks on selle sama väikese, õrna, armsa lapsukese surm. Me kõik olime kunagi samasugused pisikesed inimesed, kelle eluõigust täna arutluse all olev otsus tõsiselt mõjutab. Jumal tänatud, et meil lasti sündida. Meie kui seadusandjate põhiseaduslik kohustus on seista selle eest, et ka kõik teised väikesed lapsed, kes on veel oma ema üsas, saaksid seadusandliku kaitse, mis lubaks neil siia maailma sündida. Seiskem selle eest, et austada, toetada ja kaitsta elu, mitte soodustada selle hävitamist. Kui me nii olulist põhimõtet oma tegevuses järgida ei suuda, siis ei ole meil mitte mingisugust moraalset õigust üldse seadusi vastu võtta! Sest seadused, mis ei austa kõige süütumate inimeste kõige esmast õigust — õigust elule – ei olegi seadused. Need on seaduse farss!”
Text shown when image is not displayed
 Siit näeme selgesti, millises sügavalt problemaatilises ja tõesti ohtlikus suunas on meie ühiskondlikud protsessid liikumas. Ja kui Reformierakond ja Sotsiaaldemokraadid tulevad valimiste järgselt uuesti võimule, siis need protsessid ka jätkuvad.
Ma tänan veel kord kõiki neid paljusid inimesi, kes käitusid tõeliste kodanikena ja pöördusid riigikogu poole palvega mitte tühistada alaealiste abordi vanemliku nõusoleku nõuet ja mitte võtta vanematelt õigust oma tütarde kõige suuremat kaalu omavates otsustes kaasa rääkida.

Olgugi, et meid ei võetud kuulda, olen ma veendunud, et meie pöördumised ei ole olnud ilma asjata – ainuüksi selle pärast, et me ei ole vaikides pealt vaadanud, kuidas meie ühiskonnas perekonna õigusi õõnestatakse.

Kui tahame, et Eestist saaks demokraatlik riik, siis peame ka endi kui kodanike suhtes olema senisest palju nõudlikumad, mh seeläbi, et nõuame poliitikutelt austust meie ühiskonna alusväärtuste ja terve mõistuse vastu.

Samuti on täiesti selge, et kui tahame loota sündimata laste väga kurva olukorra parandamisele meie riigis, siis peame selle nimel üheskoos oluliselt rohkem pingutama. Loodan väga, et ühisel jõul suudame seda ka teha.

Heade soovidega,

Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

PS! Riigikogu istungeid, kus kõnealust eelnõud arutati, saate vaadata alltoodud linkide vahendusel – soovitan seda tungivalt teha, et näha oma silmaga, kuidas meie parlamendis asjad käivad:

Samuti toon välja viite Erki Noole väga asjalikule kõnele, milles ta tõstatas äärmiselt tõsised probleemid. Sümptomaatilisel kombel ei tehtud sellest aga üldse välja:
Minu varasem ülevaade sellest, kuidas toimus eelnõu menetlemine õiguskomisjonis, on kättesaadav siit:

0 kommentaari:Eesti Vabadussõjalaste Liit


TIIBET VABAKS!

  © Blogger template Ramadhan Al-Mubarak

Back to TOP